Mohammad
محمد احمدیان(امان)

بارها

من مرده ام
بارها

یاد کودکی،
که بودما. رحمان

گودالها پُر شدند؛

شاید پشت دیوار ماندم
شاید زمهریرِ زمستانی
پشت درِ بستهِ قهوه خانه شیرپلا
منجمد شدم
شاید در خیابان،
به تیرِ غیب گرفتار آمدمAliasghar-Rashedan05.jpg
علی اصغر راشدان

اهالی خانه پدری (۲)

صبح تو بلنداطاق پشتش رارو مخده تکیه داده بود. ننه بچه ها که حالا شده بود ملاباجی و ضعیفه تمام عیار، کنارش نشسته بود وآیت الکرسی می خواند و به اطراف فوت می کرد. مرد جوانک هارا صدا کرد و رودرروی خود، رو کف اطاق به صف نشاند و گفت:
« کلی کله خالی و ضعیفه پاشیکسته رو راضی کرده م. ازامروز دیگه مفتخوری قدغنه، همه بایس برین دنبال پیداکردن کار و روزی خودتون. »shahab-taherzade.jpg
شهاب طاهرزاده

تو و این‌همه ادعا

تو ادعا میکنی
تمام کشور
به فرمان توست
گل سرخ هم
بدون فرمان تو
نمی شکفد؟Nasim-Khaksar4s.jpg
ح. ریاحی

آواز تبعید

(نقد فیلم)

خاکسار در فیلم ارزشمند و زیبایی که تلویزیون هلند به کارگردانی جان آلبرت جنسن از او ساخته، سعی می کند حقایق بسیاری را در باره خود و فضای سیاسی ایران و زندگی در تبعید با مسئولیت و تعهد یک روشنفکر آگاه به موقعیت خود بازگو کند. از وضعیت خانوادگی خود،کارگر بودن پدرش و موقعیت کارگران محل سکونتش که اساساً روستائیانی هستند که به شهر مهاجرت کرده اند، صحبت میکند: از دستگیریها و شکنجه ها با شلاق، شوک برقی و خواباندن روی آپولو، کلاه آهنی بر روی سر....اجرای زنده ترانه جغد جنگ از فرامرز اصلانی

از رضا علامه زاده
در دانشگاه استنفورد

farrokh-Azbari.jpg
فرخ ازبرى

گُل سرخ من

مثل يك زمزمه رود به هنگام غروب
تو سرآغاز شكوفائى باغ و چمنى

در و ديوار دلم پُر شده از عكس رخت
تو هوادار همه درد دل و بغض منىس. سیفی

نامگذاری آرمانی فرزندان، در ایران معاصر

طی هفتاد سال اخیر هر روز بیش از پیش مطالبات قومی بین اقوام ایرانی فزونی می‌گیرد. مردم ضمن اتحاد عمل با هم برای رهایی از بند حکومت‌های فردی، بر ویژگی‌های قومی و فردی خویش نیز تأکید می‌ورزند. آنان آگاهانه از همین حالا بر جایگاه قومی خود در نظمی امروزی پای می‌فشارند. به طبع با چنین رویکردی اتحاد و همگرایی گروه‌های قومی نیز در ایران فزونی می‌گیرد. تنوع قومی به طبع تنوع فرهنگی و سیاسی را نیز با خود به همراه خود داشت. اکنون بر بستر آموزه‌هایی از این دست نام‌های منطقه‌ای و قومی نیز در ایران رشد یافته است. نام‌هایی که چه‌بسا اقوام ایرانی در بهره‌گیری از آن‌ها اصرار می‌ورزند و ضمن همگرایی و هم‌افزایی فرهنگی، خودشان را صمیمانه و دوستانه به همدیگر می‌باورانند.محمّد رضا فشاهی

« والس اندوهگین» اسکار نِدبال *-**

به ه.ا. سایه

در دور دست دور ژرفای لاژورد شعر جهان بود
در دوردست دور معنای شعر سبز زمان بود آری اما
غواص شعر ناب و گیله مرد سترگ غزل که در مهرگان روح خویش بود
آهنگ مست بردگان جهان رابه آواز خوانده بود
امواج رود سرخ قرن را به دریا سپرده بود.kahled-bayazidi1.jpg
خالد بایزیدی(دلیر)

چهار شعر

به استقبال روز دانشجو

روزدانشجو روز یاران بود
روزخورشید با اندوه بی قراران بود
روز رهایی از اسارت
روزمبارزه و مقاومت
روز شکستن قفل وزنجیر