logo

جمعیت كردهای مقیم فرانسه

در سوگ ناصر ایرانپور شریك هستیم

جمعه ۱۰ دی ۱۳۹۵ - ۳۰ دسامبر ۲۰۱۶ناصر ایرانپور مبارز كرد ایرانی در روز ٢٤ ماه دسامبر با زندگی پر بار خود وداع گفت۔ او مدت سه ماه با روحیه ای آهنین با بیماری سرطان دست و پنجه نرم كرد

كاك ناصر درزمان انقلاب ایران فعالیتهایی گسترده داشت و برای استقرار رژیمی دمكراتیك در ایران و حل مساله ملی از خود فداكاریها نشان داد، در زمان مهاجرت در كشور آلمان پخته و آبدیده شد، خود ساخته و خلاق بود، به زبان آلمانی احاطه و تسلط پیداكرد و چه در چهارچوب حرفه مترجمی چه در ادارات و دادگاههای آلمان و چه در ترجمه متون حقوقی و سیاسی نهایت موفق و مؤثر و كار آمد بود۔ كاك ناصر، فردی فرهیخته و متعهد بود كه با اعتقاد به ضرورت دمكراتیزاسیون جامعه و حاكمیت در ایران گزینه فدرالیسم را برای حل مسله ملی در ایران تقویت میكرد و وبا پژوهشها ی دامنه دار در این حوزه، نوشته ها و مقالات منسجم و با محتواو ارزنده به نگارش در آورد كه بعنوان مراجع قابل استناد ارزیابی میگردد. كاك ناصر با خستگی ناپذیری به كار نوشتن مشغول بود و در اغلب موارد بر صد ناروایی و یاوه گویی موصعگیری میكرد، با مخالفان اندیشه های پیشرفته اش نهایت با متانت و مناعت برخوردمیكرد و این خود ناشی از اعتقادات ایشان به اصول اخلاقی و انسانی بود.

بیماری موجود رمق از وجود این مبارز دانا گرفت و قلم قدرتمند ش را كم رنگ نمود و سرانجام با وجود همه مقاومتها و روحیه سر شار از امید به زندگی و عشق به بشردوستی بدرود حیات گفت و بازماندگان و دوستان و همفكرانش را در اندوه و ماتم فرو برد۔

جمعیت كردهای مقیم فرانسه درگذشت این رفیق مبارز را به همسردلسوز و مهربانش شهین خانم و دختران نازنیشان شه وین و ڕۆژین تسلیت می گوید و خود را در این اندوه شریك میداند.

جمعیت كردهای مقیم فرانسه
پاریس، ٢٨ دسامبر ٢٠١٦


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد