salimi-tavakoli.jpg

در باره اوضاع سیاسی ایران
و اجلاس سکولار دمکراسی

گفتگوی ایران گلوبال
با اصغر سلیمی کارشناس ارشد اقتصاد دولتی

Mehrdad-Darvishpour5-s.jpg
گفتگو رضا گوهرزاد با مهرداد درویش پور

درباره تهدیدات بنیادگرایی اسلامی و نژادپرستی در جهان امروز

آیا اسلام گرایی واکنشی دربرابر استعمار، نژادپرستی و ملیتاریسم غرب است یا ایدئولوژی اقتدارگرا برای احیای امپراطوری شکست خورده اسلامی است؟ آیا راسیسم فزاینده در غرب واکنشی در برابر خطر تروریسم اسلامی و در حمایت از گفتمان امنیت با طرح شعارهایی نظیر ممانعت از ورود مهاجران، پناهندگان، مسلمانان و به زیر پرسش بردن ارزش های جامعه چند فرهنگی است یا خود ایدئولوژی تهدید آفرین علیه دمکراسی، صلح و امنیت است که ناخرسند از جهانی شدن، دامن زدن به هویت های ملی، پوپولیسم و بیگانه ستیزی را راه حل تغییر نابسامانی های امروز می خواند؟masoud-noghrekar-4.jpg
گفت و گو با دکتر مسعود نقره کار

در مورد پنجمین کنگره سکولار دمواکراتها ی ایران

تلویزیون میهن

reza-alavi3.jpg
گفتگوی رضا گوهرزاد و رضا علوی

پیرامون کابینه جدید روحانی ...

آشوب سفید پوستان برتری طلب نژاد پرست در ویرجینیا / بحران و تهدید اتمی آمریکا و کره شمالی علیه یکدیگر / آینده عراق و سوریه : حشدالشعبی تلاش برای پرکردن جای خالی داعشMehrdad-Darvishpour5-s.jpg
گفتگوی رادیو همبستگی با مهرداد درویش پور

پژوهش های جامعه شناسی درباره کودکان
ونوجوانان پناهجو چه می گوید

sadegh-kar1.jpg
صادق کار

پرسش ها و پاسخ هایی در باره وحدت
و مطالبات و مبارزات کارگران و مزدبگیران

طبعیتا هدف وحدت پایان دادن به پراکندگی بخشی از نیروهای چپ و بویژه آن طیف هایی ازچپ است که دیدگاه ها و اهداف همسویی با هم دارند و به تبع آن می توانند در یک سازمان واحد حزبی امکاناتشان را متمرکز وحول برنامه مشترکی فعالیت کنند تا فعالیت هایی را که می کنند، بازده بهتری داشته باشد. نیروی چپ در مقاطعی از تاریخ معاصر ایران به رغم این که همواره از طرف رژیم های دیکتاتوری و استبدادی تحت پیگرد و سرکوب های شدید قرار داشته معهذا در توسعه و پیشرفت اجتماعی و سیاسی و فرهنگی ایران نقش کم نظیری داشته و از خود تاثیرات ماندگاری در عرصه های مختلف بجا نهاده و اگرتحت پیگرد نبود مطمئنا کارنامه به مراتب بهتری می توانست داشته باشد و در آن صورت وضع ما و کشورمان بهتر از امروز بود.majid-siadat.jpg
مجيد سيادت

پرسش ها و پاسخ هایی
در باره وحدت و مسائل جنگ و صلح در منطقه

می خواهيم گذار خشونت پرهيز به دموکراسی را در جامعه سامان دهيم. اين نگرش با توجه به تحولات اجتماعی ايران و نگاه به تجربه گذشته مان شکل گرفته است و تاريخچه تحولات سی و چند سال گذشته هم مويد صحت آن بوده است. اين راهبرد کنونی ماست. ما بايد برنامه عملی داشته باشيم که می خواهد نيروهای عمده تحول جامعه ايران را در مد نظر داشته باشد. بنابران در پاسخ به پرسش بالا، می گویم درست است برنامه عمل با راهبرد پیوند مستقیم دارد.abdolreza-nikbin.jpg
درگذشت عبدالرضا نیک بین (عبدی) از بنیان گذاران سازمان مجاهدین خلق ایران

درنگی بر شکل گیری و فعالیت های اولیه
سازمان مجاهدین خلق ایران

گفتگو با ابراهیم آوخ رفیق و هم رزم عبدالرضا نیک بین

masoud-noghrekar-4.jpg

جمهوری اسلامی و ترور های خارج از کشور

گفت وگوی رادیو پیام با مسعود نقره کار در بررسی‌ ترورهای خارج از کشور توسط جمهوری اسلامی به بهانه فرا رسیدن سالگرد ترور شاپور بختیار، فریدون فرخزاد، غلام کشاورز، صدیق کمانگر

گفت و گوی منوچهر آذری با عباس هاشمی

در مورد مقوله روشنفکر

جلب توجه ام به وجه اشتراك آخوندها با بسيارى از روشنفكران يكى از انگيزه هاىِ مهم من بود كه باعثِ تأملاتم شد ، گرچه اين تشابهات گاها صورى و بخشى از عادات و ادا هاى شبيه بهم و تا حدودى به تشابه هر دو در ارتباط با كار فكرى و كارِ يدى نكردن بر ميگردد ، اما مسئله را كه پى گرفتم و بويژه وقتى در نگاهِ ملايان و برخى روشنفكران بخودشان باريك شدم ، ديدم كه نگاهى شبيه بهم به خويشتن شان دارند ، دنبال ريشه ى اين باور گشتم كه از كجا آب ميخورد . برغم تشابهات و تفاوتهاى گاها جدى اين دو دسته بخاطرِ موقعيت شان نسبت به كار وتوليد مادى ، بهِ نظرم رسيد كه يك آموزه ى كهنِ دورانِ باستان مبنى بر "اعليحضرت" شدن "فيلسوف - روشنفكران" كه افلاطون در زمانِ برده دارى آرزو كرده است ، همچنان آرزوى ملايان و بخشى از روشنفكران است . و اين ميل و آرزو، آنان را به ايفاى نقشهاى مشابه در ديوان و دستگاه دولتى واداشته ، تا چندانكه نتوانند اعليحضرت باشند لااقل در معيتِ اعليحضرت ها و يا دستگاه دولتى بوده و خطاها و ايرادات او را تصحيح و مشاراليه را به راهِ درست و صواب هدايت كنند .besorye-etehade-chap1_s-1.jpg
فرخ نعمت پور

پاسخ به چند پرسش
در باره وحدت و مسئله ملی در ایران

پرسش ها از: نادر عصاره

به نظر من هدف از وحدت، عمدتا به هم گرویدن نیروهای میانه چپ است، نیروهائی که از زاویه انتقاد به تجربه اتحاد شوروی و تجارب نزدیک به آن می نگرند، و در صددند نمونه ای از سوسیالیسم بنا نهند که بر آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی استوار باشد، تجربه ای که بازتولید سیستم اقتصادی ـ اجتماعی خود را از رای و تمایل مردم اخذ می کند و نه از ضرورت ایدئولوژی و یا اتوریته غیرانتخاباتی یک حزب سیاسی و یا یک ایدئولوژی.zarebin-poya-azizi.jpg

درباره دلایل رواج خشونت در ایران

گفتگو تلویزیونی پویا عزیزی
با مهرداد درویش پور و حسن مکارمی