گفت و گوی سيروس ملکوتی با رئوف کعبی

پنجره ای به سوی يادها... (۱) و (۲)

در برنامه چهره ها:
برنامه اي در معرفی و شناختی درون گرايانه از شخصيتهای علمی،سياسی،فرهنگی و اجتماعی در گفتگويی صميمی.

گفتگوی رضا گوهرزاد و رضا علوی

درباره ” آتش به اختیار ” و حمله خامنه ای به روحانی

حمله داعش به تهران/ داعش در روندی تازه / قطر ، ایران ، عربستان
برنامه پویش - تلویزیون اندیشه

mehrdad-wahabi2.jpg
مهرداد وهابی

اقتصاد ایران و ویژه گی های آن
شیوه هماهنگی ویرانگر - بخش یکم و دوم

رادیو همبستگی

F-Azimi-2017-2s.jpg
فرزانه عظیمی

پاسخ به چند پرسش

در ماه های اخیر، مذاکرات و اقدامات عملی برای وحدت چپ پیشرفت مثبتی داشته است و با تشکیل گروه های کار، حتی تدارک کنگره مشترک و برنامه ریزی و گام های عملی برای برگزاری آن نیز آغاز گشته است. در عرصه بیرونی نیز توانسته ایم برآمد سیاسی داشته و اطلاعیه های مشترک بدهیم. همین امر نشان می دهد که رمز موفقیت ما تاکید روی اشتراکات و نیز اراده واحد برای به سرانجام رساندن امر وحدت چپ است. این که ما در جریان کار با چندین منشور برنامه ای و سیاسی و یا طرح اساسنامه مواجه شویم، نمی توانست و نباید مانع از ادامه کار ما شود. باید در نظر داشت که هر یک از نیروهای درگیر در کار وحدت دارای اسناد برنامه ای و تشکیلاتی متفاوت بودند و با علم به این تفاوت ها در اسناد، با توجه به اشتراکاتشان وارد پروسه وحدت شدند.