new/asad-keshtmand1.jpg
اسد کشتمند

قیام هفت ثور؛ حماسه‌ی بدفرجام

چهل وسه سال قبل از امروز حادثه‌ای درافغانستان اتفاق افتادکه اثرات آن بسان زلزله‌ای نیرومند تاریخ مارا رقم زد و به لرزه درآورد، که اثرات آن تاهنوز باقی‌است. در روزه فتم ثور(اردیبهشت) سال ۱۳۵۷ خورشیدی گروهی ازافسران مجهزبه اندیشه‌های چپ انقلابی قیام وسیع ارتش افغانستان درم رکز کشور- کابل را به‌راه انداختند. تانک‌ها ونیروی‌هوائی ارتش، کابل راکه به شهری بسیارآرام شهرت داشت به جهنمی سوزان و پرغوغا مبدل ساختند. درپس منظراین قیام، بیشترازسیزده سال مبارزه پرازوقف وخستگی ناپذیرتشکیلاتی، سیاسی وایدئولوژیک قرارداشت. اما نتیجه‌ی این‌مبارزه پرجنب وجوش برای روشنفکران انقلابی‌افغانستان، بااین قیامی که بی‌موقع براه افتیده بود، درخط درست آن‌چه خوداندیشه‌ها وتجارب انقلابی درقرن بیست می‌گفت قرارنگرفت وزود؛ بسیار زود اختلافات وعدم تجانس دید ازآنچه باید انجام می‌یافت دردوبخش تشکیل‌دهنده قدرت به دست آمده ازاین قیام تبارزکرد وفداکاری جانبازانه افسران انقلابی درهاله‌ای ازابهام دردآلودقرارگرفتMehrdad-Darvishpour5-s.jpg
مهرداد درویش پور

قدرت و رابطه‌هایِ قومی (اتنیکی)
هم‌پیوستگی و تبعیض در سوئد ازمنظرِ میان‌برشی

این مقاله به بررسی موقعیت مهاجران و چالش های هم‌پیوستگی در سوئد می پردازد. نویسنده با بررسی نقش قدرت در رابطه‌هایِ اتنیکی (قومی) به این‌که چگونه این مفهوم هم‌چون یک ساختمان‌بندیِ اجتماعی، حفظ و بازآفرینی می‌شود می‌پردازد. مقاله با بررسی مهاجرت، سیاست هم‌پیوستگی، حاشیه‌نشینی و طرد اجتماعی، ناسیونالیسم عامیانه و مبتذل، تبعیض ساختاری و گفتمان پسااستعماری و دوگانه‌سازی "ما" و "آنها" به چالش نگرش های رایج که دشواری های مهاجران را بیشتر با "تفاوت فرهنگی" آنها توضیح می دهد می پردازد. در این مقاله تئوری‌هایِ رابطه‌هایِ قومی هم‌چون جلوه‌ای از سلسله‌مراتب و نابرابری‌هایِ اجتماعی در پرتوی سیاست چند‌فرهنگی و طرد اجتماعی بررسی شده و از این زاویه سیاست‌هایِ پناهنده‌پذیری و دربرگیرندگی (ادغام) بازبینی شده‌اند.new/Karl-Marx-Statue_in_Trier1.jpg
منوچهر

مارکسِ تری‌یر

می‌توان گفت که این تفسیر مارکس در تری یر محصول نگاه زیباشناسی “حزب کمونیست” چین و فرهنگ آن کشور است. مجسمه بیننده را به یاد مجسمه های رهبران "بلوک سوسیالیستی" می‌اندازد که گاهی با کت باز بلندی دست خود را بالا نگه داشته اند. هنر مورد نظر بایستی آکادمیک، ایده‌ ال، ساده و زمینی باشد. در این کشورها سبک موسوم ‌به رئالیسم سوسیالیستی به عنوان تنها سبک مشروع اعلام می شد که در آن بهای مخصوصی به نقش هنرهای تجسمی داده و وظیفه کاربردی آن در نشان دادن معیارهای نگاه قدرت حاکم تکلیف می گردید. این وظایف قبل از همه شامل بخش‌هایی است که انسان به عنوان واحدی نشانه شناسانه در مرکز توجه است. لذا در این کشورها تنها یک مسیر هنری صاحب مشروعیت و قابل حمایت از سوی دولت بود که در تکمیل مشروعیت نظم اجتماعی مورد خواست دولت از طریق هنر عمل کند. تصویر انسان، انعکاس تصور قدرت از انسان کامل است که در جامعه در تصاویر رسمی نشان داده می شود.new/behrouz-fathali.jpg
بهروز ‎فتحعلی

نظام استوار بر«عیاشی با قتل و شکنجه و آزار»

انقلاب‎ ‎تازه‎ ‎پیروز‎ ‎گشته‎ ‎لنین، ‎در‎ ‎شرف‎ ‎نابودی‎ ‎است‎. حفظ‎ ‎قدرت‎ ‎در‎ ‎روسیه‎ ‎از‎ ‎هم‌گسسته‎ ‎آن‌زمان، ‎به‎ ‎بزرگترین‎ ‎مشغله‎ ‎فکری‎ ‎لنین‎ ‎تبدیل‎ ‎شده‎ ‎است‎. او‎ ‎با‎ ‎آنکه‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎رهبر‎ ‎از‎ ‎کمک‎ ‎بالقوه‎ ‎کارگران‎ ‎و‎ ‎دهقانان‎ ‎که‎ ‎درصد‎ ‎بالایی‎ ‎از‎ ‎مردم‎ ‎روس‎ ‎آن‎ ‎روزها‎ ‎را‎ ‎تشکیل‎ ‎می‎دهند‎ ‎برخوردار‎ ‎است، ‎به‎ ‎تنها‎ ‎این‎ ‎اندازه‎ ‎راضی‎ ‎نیست‎ ‎و فکر‎ ‎قبضه‎ ‎تمام‎ ‎و‎ ‎کمال‎ ‎قدرت‎ ‎سیاسی‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎سر‎ ‎می‌‎پروراند‎. او‎ ‎تمام‎ ‎هم‎ ‎و‎ ‎غم‎ ‎و‎ ‎تلاش‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎بکار‎ ‎گرفته‎ ‎است‎ ‎تا‎ ‎با‎ ‎کمک‎ ‎بلشویک‎ ‎ها‎ ‎به‎ ‎این‎ ‎هدف‎ ‎خود‎ ‎نائل‎ ‎آید‎. همین‎ ‎امر، ‎موجب‎ ‎مقاومت‎ ‎و‎ ‎مخالفت‎ ‎بسیاری‎ ‎از متحدان‎ ‎سیاسی‎ ‎او‎ ‎می‎‌گردد‎. از‎ ‎جمله‎ ‎آن‎ ‎مخالفان، ‎سوسیالیست‎های‎ ‎انقلابی‎ ‎می‌باشند‎ ‎که‎ ‎سخت‎ ‎به‎ ‎شیوه‌های‎ ‎دیکتاتوری‎ ‎لنین‎ ‎اعتراض‎ ‎دارند‎. از‎ ‎آنسو‎ ‎بلشویک‌‎ها، ‎با‎ ‎وجود‎ ‎آنکه‎ ‎در‎ ‎محاصره‎ ‎دشمنان‎ ‎خود‎ ‎قرار‎ ‎دارند، ‎آنان‎ ‎را‎ ‎به ‎”‎حشراتی‎ ‎موذی‎”‎ تشبیه‎ ‎می‌کنند‎ ‎که‎ ‎باید‎ ‎از‎ ‎بین‎ ‎بروند‎.new/ladan3.jpg
امیر حسین لادن

دانالد ترامپ و شی جین پینگ،
چگونه جهان را دو قطبی کردند؟

هفته ی پیش، وزیران امور خارجه ی چین و آمریکا، در آلاسکا ملاقات ناموفقی داشتند. روز بعد از ملاقات، وزیر امور خارجه چین با همتای روسی اش، اعلامیه ی مشترکی دادند، تحریم های آمریکا در رابطه با چین و روسیه را محکوم کردند، و آنرا دخالت در سیاست داخلی کشورهای شان خواندند. پس از آن، وزیر امور خارجه چین برای امضای یک قرارداد عظیم به ایران رفت. قراردادی که حضورِ چین در خلیج فارس را پایدار می کند، تأئید و امضا شد. سپس وزیر خارجه چین، با عربستان سعودی و ترکیه که از متحدان آمریکا هستند، دیدار و گفتگو کرد. شی جین پینگ، رهبر چین نیز با رئیس جمهور کلمبیا تماس و گفتگو داشت و پیشنهاد همکاری داد. رهبر چین، سپس به کره شمالی که به تازگی دو موشک آزمایش کرده، قول پشتیبانی داد.