new/Ariane-Tabatabai.jpg
آریانه طباطبائی

افزایش تنش با ایران
و نتایج و پیامدهای آن در مقابل منافع آمریکا و ثبات منطقه

ترجمه: ن. نوری زاده

برای تدوین یک توافق نامه پایدار و قابل دستیابی (و یا مجموعه ای از توافقات) ایالات متحد آمریکا باید نقاط تفاهم احتمالی با ایران را همراه با خطوط قرمز خود مشخص کند. این تشخیص می تواند با تفاهم در زمینه های اجماع درون رژیم مانند یک برنامه موشکی جهت تامین نیازمندیهای دفاعی ایران و با استفاده از شکاف های موجود در سیستم حکومتی آنها عملی گردد. در مورد موضوعات ویژه مانند برنامه های هسته ای و موشکی ایران ( شامل برد موشک ها، آزمایش و گسترش آنها و نیز گروه های تروریستی شبه نظامی) می توان به یک نتیجه قابل قبول و جامع رسید که تمام چالش های ایران را پوشش دهد.new/Nouripour-Omid1.jpg
امید نوری پور

دیپلماسی کرونایی چین
مهربانی ژئواستراتژیک

مترجم: میلاد مواهب

آنچه به دنبال پاندمی آمد "دیپلماسی ماسک" چینی بود که تاکنون ادامه دارد. در سرتاسر دنیا هواپیماهایی از چین فرود آمدند و در پرتو نورافکن ها و تبلیغات وسیع رسانه ای ماسک به کشورهای دیگر تحویل دادند بطوریکه گاهی به نظر تعداد دوربین های خبرنگاران به هنگام فرود هواپیما از تعداد ماسک های قابل استفاده در بار آن بیشتر بود. برداشت پکن همیشه یکسان بود: حزب کمونیست چین در حال نجات جهان استDeniz
دنیز ایشچی

چند گام به پس، برای نجات سرمایه داری جهانی از بحرانی ویرانگر

در شرایط بحران عمیق و گسترده اقتصادی اجتماعی کشورهای امپریالیستی، فرصت برای روی کار آورده شدن حکومت های غیر دست نشانده و مردمی در کشورهای جهان سوم، از قبیل ایران فراهم تر میشود. در یک چنین شرایطی نیروهای چپ، به عنوان نمایندگان سیاسی آلترناتیو سوسیالیستی، باید بر بستر اتکا به تشکلها و ساختارهای مدنی مردمی و متدولوژی مبتی بر آزادی و حقوق بشر، هر چه بیشتر پلاتفورم و برنامه آلترناتیو سوسیالیستی خویش را در دستور روز تحول های اجتماعی سیاسی قرار دهد. این امر از این نظر اهمیت دارد، که هر پلاتفورم غیر سوسیالیستی، نه تنها در ماهیت خویش خواستار نزدیکی با کلان سرمایه داری جهانی میباشد، بلکه با تغییر شرایط امکان بازگشت به نئولیبرالیسم عقیم دست نشانده امپریالیستها را خواهد داشت.ژان استرن

فرانسه – اسرائیل، لابی، آری یا نه؟ (بخش سوم)
افتخارات مخفی لابی نظامی-صنعتی در سال های دهه ۱۹۵۰

رجمه از فرانسه: بهروز عارفی

بازگشت به منشاء لابی طرفدار اسرائیل در فرانسه، در نهایت کارساده ای است، کافی است بوی باروت را دنبال کنید. در سال های دهه ۱۹۵۰، کارِ عمده ی سازمان های یهودی فرانسوی که به اسرائیل توجه می کردند، نیکوکارانه بود، گرچه عمیقا در طرح صهیونیستی غرق بودند (این امر در مورد «شورای نمایندگی نهادهای یهودی فرانسه – کریف» صدق نمی کند، که پس از جنگ جهانی [دوم]، هنگامی تاسیس شد که حزب کمونیست فرانسه نفوذ داشت). این سازمان ها، بی سروصدا بوده و با مردم کاری نداشتند و حتی با رسانه ها کمتر از آن، و تلاش می کردند یهودیان فرانسه را بسیج کنند و محصولات کیبوتس ها را به آنان می فروختند.new/george-orwell02.jpg
به بهانه ِ هفتادمین سالمرگِ جورج اُوروِل :

چرا او هنوز می‌تواند امروزین باشد؟

هفته نامه ماریان ( چاپ پاریس ) - ترجمه از : علی شبان

در عصری که جدائی طلبی های اجتماعی رشدِ سر سام آوری یافته است، و خصومت های سیاسی، ایدئولوژیکی و یا مذهبی بیش از پیش به رشد خود ادامه میدهند، آثارِ اُوروِل میتواند همواره امروزین باشد. بوریس بِگو معتقد است که میتوان اُوروِل را سوسیالیست ِ رادیکال و اندیشمندی لیبرال دانست. و با نگاهی به جنبش های مردمی که به حرکت در آمده اند؛ از جلیقه زردها در فرانسه تا حرکت‌های خود جوش در عراق، ایران و هنگ کنگ که مطالبه ی شایستگی خواهی در برابرِ « نا شایستگی‌های صاحبانِ قدرت» را فریاد می زنند، میتوان به اُوروِل فکر کرد. و براین اساس به گفته ی بورُس بِگو، اگر چه در اندیشه ی اِوروِل « میل به پوپولیسم» دیده می‌شود ولی اندرزِ سیاسی او در این فراخوانی، به جوش و خروش افتادنِ انسان‌های معمولی ست.