Deniz
دنیز ایشچی

در حاشیه های سیزدهمین کنگره ملی چین


سیزدهمین کنگره نمایندگان منتخب مردمی ملی چین با شرکت نزدیک به سه هزار نماینده، در تاریخ پنجم مارس امسال آغاز و بعد از مدت نزدیک به یک هفته به کار خود پایان داد. نه تنها به این کنگره در رسانه های غربی آنطور که باید پرداخته نشد، بلکه حتی وقتی رسانه های مجازی و اینترنتی غربی را در این مورد جستجو میکردیم، به زحمت در مورد آن به گزارشات لازم را بدست بیاوریم.ژوزه دی سوزا ساراماگو*

باز آفرینی دمکراسی
یک سیستم بد به تغییر و یا حداقل به اصلاح نیاز دارد

سلسله بحث های پیرامون گذار به دمکراسی
ترجمه: ن. نوری زاده

در هر کتاب قانون اساسی، دمکراسی بمثابۀ یک سیستم سیاسی که منشاء قدرت آن رای اکثریت مردم در یک انتخابات آزاد می باشد، تعریف می گردد. این تعریف از دمکراسی که شباهت به تعاریف دقیق موضوعات علوم تجربی دارد به این معنا نیست که ما از آسیب های تدریجی که سیاست در هر لحظه بوجود می آورد، غافل بمانیم. به سخنی دیگر واقعیت آنست که می توان دمکراسی را با دقت و ظرافت بسیار تعریف کرد اما این تعریف به مفهوم کارائی واقعی آن نخواهد بود. اگر نیم نگاهی به تاریخ عقاید و باورهای سیاسی اندازیم، درخواهیم یافت که دو باور در مورد تعریف مذکور از دمکراسی با جهان امروزی ما یکی بی ارتباط با آن و دیگری در ارتباط است.new/palestina-israel1.jpg
ناتان ترال

آپارتاید
آیا اسرائیل یک دموکراسی است؟ تخیلات چپ صهیونیستی

ترجمه از فرانسه: بهروز عارفی

هنگامی که دونالد ترامپ با طرح الحاق در بهار ۲۰۲۰، پیشنهاد می کرد که اسرائیل ۳۰% از کرانه باختری را به خاک خود ضمیمه کند و برای فلسطینی ها «دولتی» باقی می گذاشت که از تکه های جدا از هم و در محاصره اسرائیل تشکیل شده بود، خود فلسطینی ها از شرکت در بحث محروم بودند. همچنین در«طرح ترامپ»، پیش بینی شده بود که با انتقال ده شهر اسرائیلی به حوزه قضائی دولت آینده فلسطین، تقریبا یک چهارم از فلسطینی های اسرائیل، شهروندی خود را از دست بدهند. بسیاری از استدلالات علیه طرح آمریکائی بر این امر مبتنی بود که سرزمین های یادشده، در عمل (دوفاکتو) الحاق شده و در مالکیت اسرائیل خواهد ماند.new/Alaa-el-Aswany1.jpg
شیدا نبوی

معرفی کتاب دیکتاتوری همچون بیماری

گردآوری نمونه های دیگری از خشونتهای باورنکردنی دیکتاتورها آسان است، آنچه باعث می شود از خود بپرسیم آیا برای حفظ قدرت است که آنها دست به این جنایات وحشتناک می زنند؟ چرا اقدام به این نمایشهای طاقت فرسای ظلم و تحقیر می کنند؟ آیا احتیاج دارند که هزاران انسان را برای حفظ موقعیت خود از بین ببرند؟ می توان فهمید که یک دیکتاتور دستور اعدام افسرانی را صادر کند که خیال کودتا علیه او داشته اند، ولی شواهد تاریخی نشان می دهد که اکثر قربانیان یک دیکتاتور تهدید مستقیم علیه قدرت او نبوده اند. پس چرا شکنجه شان می کند، چرا آنها را می کشد؟ پاسخ شاید این باشد که ریشۀ خشونت دیکتاتور شاید قدرت بلامنازعی است که از داشتن آن لذت می برد. او آنقدر شیفتۀ خود است که تحمل کسی را که مخالف او باشد یا حتی کسی که او را حمایت نکند، ندارد.new/General

گزارش فرانسوی درمورد رویارویی با پس مانده های هسته ای باقیمانده از جنگ الجزایر

مترجم : حمید شیرازی

بمب های قرانسوی حتی قبل از اولین انفجار در صحرا برای فرانسه مسله ساز شدند. در نوامبر ۱۹۵۹، متحدین الجزایر که دولت های مستقل افریقایی و اسیایی را نمایندگی میکردند طرح فرانسه برای استفاده از صحرا برای ازمایشات هسته ای را در کمیته خلع سلاح سازمان ملل به چالش کشیدند. بخشی از استراتژی فرانسه در سازمان ملل کشیدن خطی بین مسله هسته ای و چیزی بود که دیپلومات های فرانسوی با لحن ملایم تری ان را " سوال الجزایر" میخواندند. این سیاست دو پهلو و ایجاد شبه و ابهام برای دهه ها از سوی فرانسه ادامه داشت .آریانه طباطبائی - الیزابت دنت*

ماندن در سوریه، هدف ایران

ترجمه: ن. نوری زاده

ایران دلایل خوبی دارد تا توجهات فعالیت های خود در سوریه را منحرف سازد. رژیم ایران مدتها است که نقش خود را در سوریه کم اهمیت جلوه می دهد. در روزهای اخیر تحلیلگران آمریکائی عمدتا روی این موضوع متمرکز کرده اند که آیا قول انتقام گرفتن قتل فخری زاده از سوی ایران، امید های رئیس جمهور منتخب آمریکا، جو بایدن را برای توافق هسته ای با ایران بر باد می دهد؟. اما مناسبات و تعهدات تهران با دمشق همچنان خطری برای ثبات منطقه محسوب می شود. همچنین تنش ها میان ایران و اسرائیل در مورد سوریه به سرعت رو به افزایش است و احتمالا دولت بایدن را مجبور سازد که در این مورد (به نفع اسرائیل) اقدام نماید.