new/Leo-Panitch1.jpg
ویوک چیبر

لئو پانیچ

برگردان پَرَخشه

از نظراو تنها راه برون رفت از سرمایه داری، ساختن بر اساس سوسیال دموکراسی بود، و نه میان بر زدن به یایان آن، و بدین لحاظ به جمع بندی از شکستهای دهه ۱۹۷۰، به منظور جلوگیر از وقوع دوباره، به چگونگی بازپی ریزی یک جنبش کارگری، و چگونگی استفاده از محدودیتهای سرمایه داری توسط نسل بعدی رهبران جنبش، پرداخت. این مقولات مضمون غالب کار او را در دوره ریگانـ-تاچر تشکیل دادند، و نمونه خوبی از آن در سال ۲۰۰۱ در "تجدید سوسیالیسم: دموکراسی، استراتژی و تخیل" (۷) منتشر شد. در این مقاله ها، همزمان با اعتراف به شکست های دهه ۱۹۷۰، لئو تأکید دارد که آینده ی پروژه سوسیالیستی در گرو پایبندی استوار به محوریت طبقه کارگر است.Deniz
دنیز ایشچی

در تفاوت های «ستون پنجم» و «اپوزیسیون»

در تعریف اصطلاح "ستون پنجم" چنین آمده است. گویا در زمان جنگ های داخلی اسپانیا قبل از جنگ جهانی دوم، زمانیکه ملّی گرایان و کمونیستها بصورت نیروی غالب اکثر شهر ها و پایتخت را تحت کنترل خویش داشتند، یکی از ارتشیان فرمانده نیروهای ژنرال فرانکو، در مسیر حمایت فاشیسم هیتلری در تدارک حمله خویش به مادرید اعلام کرد، که چهار ستون لشگر جهت حمله به شهر، خود را آماده کرده اند. او در ضمن اشاره کرد که "ستون پنجمی" از نیروها نیز در درون مردم شهر خود را مخفی کرده اند و بر ضد آنها به نفع نیروهای مهاجم کار میکنند. اثر گذاری نقش نیروهای "ستون پنجم" به مراتب بیشتر از نیروهای چهار ستون نظامی ارتشی در این تحولات خواهد بود.Deniz
دنیز ایشچی

کشور یک پنجم ها

یک پنجم ، یک شاخص ریاضی تقریبی، با ضریب واریانس کمی بالا پایین، در این برآوردها و ارزیابی های ما در این نوشته همراهی خواهد کرد. کشوری که خود را بزرگترین اقتصاد دنیا میداند، پنج درصد جمعیت دنیا در آن ساکن میباشند، ولی در خیلی زمینه های سنجشی، یک پنجم شاخص ها را در ارزیابی معیارهای ارزشی به خود اختصاص میدهد. کاشکی معیار سنجش یک پنجم، بطور غالب معیارهای شاخصی بالندگی، ترقی و مدنیت انسانی را به خود اختصاص میداد.new/pierr
پی یر- آندره تاگییف ( روزنامه فیگارو)

حُقه بازی استعمار زدائی و ضدِ نژاد پرستی تخیلی

ترجمه ی علی شبان

علتِ بی صدا و بی اثر ماندنِ چپ و چپ ِ افراطی که جلبِ جذابیتِ استعمار زدائی شده بودند را میتوان این گونه بر شمرد : پارگی و چند دستگی نیروهای چپ، از نفس افتادگی ی مُدلِ سوسیال دموکراسی، ناباوری و بی ایمانی به مارکسیسم و جامعه ِ آرمانی کمونیسم و میراثِ باقی‌مانده از آن، یعنی ضدِ کاپیتالیسم و ضدِ امپریالیسم است . و افزون براین، به ابتذال کشیده شدن ِ نئو - فمینیسم گمراه و یا رادیکال. و در این میان نباید ضدِ نژاد پرستی منحرف و یهودی ستیزی ی زیر پوشش ِ « ضد ِ صهیونیست » را از قلم انداخت.new/arsen-nazarian.jpg
آرسن نظریان

پس از جنگ قره‌باغ در ارمنستان چه می‌گذرد*

مصاحبه کیهان لندن با آرسن نظریان

" در این غائله، جمهوری اسلامی نشان داد که متحد قابل اعتمادی نیست و کوته‌نظری، منافع آنی، تسلیم به فضای مصنوع لابی گسترده باکو در ایران بدون در نظر گرفتن منافع بلندمدت کشور، بی عملی در زمانی که باید وارد عمل شود و مداخله و تنش‌آفرینی در زمان و مکانی که هیچ نفعی برای ایران ندارد و به احتمال زیاد نفوذ خزنده‌ی عناصر پان‌ترکیست در بالاترین سطوح حکومتی ایران، عوامل تعیین کننده سیاست خارجی جمهوری اسلامی در این ماجرا بوده است".حماد شیبانی

در همراهی اعتراضات انقلابی در کردستان

متاسفم که اطلاعات لازم در باره شرایط کنونی در اقلیم کردستان ندارم با این حال با مرور اخبار جدید و شناخت کلی از شرایط زندگی خلق های عراق ازجمله حلق کرد تحت حاکمیت نظام برامده از قانون اساسی بریمری (فرماندار نظامی عراق بعد از صدام)، مبتنی بر امتیازات عشایری و سوء استفاده احزابی که جای حزب فاشیستی سابق را بنام مردم عراق اشغال کردند. مطلب زیر را که صباح کنجی (شاید گه نجی) در سایت حوار المتمدن منتشر کرده برای تامل بیشتر در باره موضوع پسندیدم و با اجازه سایت مذکور اینجا می گذارمDeniz
دنیز ایشچی

آمریکا هراسی یا آمریکا ستیزی


آمریکا هراسی چپ ایران یک عکس العمل مدافعه گرانه و مقاومتی بوده و بر محورهای استراتژی استقلال گرایانه سیاسی ما مبتنی میباشد. چپ ایران عادی سازی مناسبات با آمریکا و اسرائیل را نه به مفهوم تکرار و همصدائی با آنها در سیاستهای سلطه گرایانه جهانی آنها میداند، و نه به مفهوم همصدائی با شانتاژ ها تبلیغات و پروپاگانداهای ضد چینی و ضد روسی و ضد چپ این حکومت ها تلقّی میکند ، بلکه این عادی سازی با به منزله پایبندی بر عرف های بین المللی و برابر حقوقی بر پایه های حقوق و موازین بین المللی در مناسبات مابین تلقی میکند.new/alireza-manafzade1.jpg
علیرضا مناف زاده

جدایی‌طلبی اسلامی در فرانسه، نتیجۀ همدستیِ مسلمانان افراطی و چپِ اسلام‌گرا در سه دهۀ گذشته

رایج شدنِ اصطلاح «جدایی‌طلبیِ اسلامی» در گفتارهای سیاسیِ فرانسه نتیجۀ زیاده‌‌خواهی و بی‌پرواییِ بیش از پیشِ اسلام‌گرایان در بعضی مناطق آن کشور و بی‌حرمتیِ آنان به مقررات و قوانین جمهوری فرانسه است. آنان در سه دهۀ گذشته سیاستِ برنامه‌ریزی شده‌ای را با برخورداری از پشتیبانیِ «چپ‌گرایان اسلام‌ستا» پیش برده‌اند و سبب‌ساز نه تنها دوپارگیِ جامعه بلکه رشد اسلام جهادی در کشور شده‌اند. به گفتۀ وزیر آموزش ملی «چپ‌گرایان اسلام‌ستا‌ در دانشگاه‌های فرانسه لانه کرده‌‌اند و با تروریسم (اسلام جهادی) همدستی فکری می‌کنند».هادی قدسی

شعار پیروزی دمکراسی در آمریکا

آیا بارفتن ترامپ، می توان ادعا کرد دمکراسی درآمریکا تضمین شده است؟ اگرفراموش نکرده باشیم که هیتلر در دمکراسی وبا دمکراسی به قدرت رسید، دراین باره کمی تأمل خواهیم کرد. درمورد دلایل به قدرت رسیدن هیتلر در آلمان کارهای زیادی شده است. حاصل آنها این می باشد که خردجمعی دلیل به قدرت رسیدن او نبوده است، بلکه یک سلسله فشارهای روانی و احساسی او را به قدرت رساند. فشارهائی که بعداز جنگ اول جهانی و درپی قرارداد تحمیلی ورسای به ملت آلمان زمینه را برای ظهور هیتلر فراهم آورد، یکی ازآن دلایل بود.