logo

اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر)

مردم درهای زندان ها را خواهند گشود!

پیرامون احکام سنگین زندان برای دانشجویان و دراویش گنابادی

شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۸ اوت ۲۰۱۸

سازمان ما بر این باور است که سیاست «النصر بالرعب»( پیروزی با وحشت آفرینی) حاکمیت سیاه اسلامی زیر گام های استوار مردم با شکست قطعی روبرو خواهد شد. هر چند خیزش شکوهمند مردمی در تداوم خود با فراز و فرودهائی همراه خواهد بود و زیر فشار دستگاه سرکوب ولایت از یک سو و سیاست های ویرانگر و مداخله جویانۀ قدرت های خارجی و بویژه آمریکا که اکنون «گروه اقدام ایران» تشکیل داده و دارودسته "رژیم چنجی" های مزدور از دیگر سو با مشکلاتی روبرو خواهد گشت، اما این جنگل به حرکت درآمده، سر باز ایستادن ندارد.
خیزش سراسری دی ماه ۱۳۹۶ در کنار اعتصابات کارگری و حرکت سراسری کامیون داران و کامیون رانان و اعتراضات به حق و شجاعانه «دختران خیابان انقلاب»، معلمان، کشاورزان، دانشجویان، بازنشستگان، مالباختگان و مدافعان محیط زیست و مردم به جان آمده از ریزگردها و توفان های شن، زمین زیر پای حاکمیت اسلامی را بشدت لرزانده است. زمین لرزه اجتماعی و سراسری کشور، ستون های ولایت فقیه و کلیت استبداد دینی را آنچنان تکان داده که جناح ها و باندهای مافیائی رژیم را سراسیمه کرده و به چاره جوئی واداشته است. صدای گام های استوار مردم در خیابان، گوش های کر حاکمان را سوراخ کرده و آنها را به واکنش کشانده است. اما حاکمان که چشم دیدن واقعیت، گوش شنیدن حقیقت و زبان پاسخ گوئی ندارند، به جای بر عهده گرفتن مسئولیت تبه کاری هایشان در تمامی عرصه ها و تن دادن به خواست های بر حق مردم، شمشیر را از رو بسته اند. چکمه پوشان شان را به خیابان ها گسیل داشته اند؛ جلادان و شکنجه گران شان را به حالت آماده باش درآورده اند؛ قاضیان گوش به فرمان نهادهای امنیتی را بر مسند دادگاه های صحرائی شان نشانده اند و در این گمان باطل اند که می توانند مردم به پاخاسته را بترسانند.

سیاست «النصر بالرعب» ( پیروزی با وحشت آفرینی) حاکمان حد و مرز نمی شناسد. تشدید فشار بر شیرزن قهرمان نرگس محمدی، بستن اتهام جاسوسی به وکیل شجاع و با شرافت، نسرین ستوده، تنها نشانه های این سیاست نیست. احکام سنگین زندان برای فعالان دانشجوئی و همچنین احکام نجومی زندان برای دراویش گنابادی که ماه هاست زیر شکنجه اند، در کنار دستگیری های گسترده معترضان خیابان ها و احضار فعالان کارگری و تداوم حبس فعالان صنفی معلمان، همه و همه در چهارچوب این سیاست معنا می یابد. دستگاه ولایت برای به رخ کشیدن این سیاست خود، برای متهمان جرم های اقتصادی نیز دادگاه های صحرائی با حضور سه قاضی دست نشانده تشکیل داده و این دادگاه ها را بدون رعایت روند قانونی، با اتکا به حکم حکومتی رهبر رژیم به جریان انداخته تا اوج بی قانونی در حاکمیت استبداد ولایت فقیه را به نمایش بگذارد.

وقتی اعتراضات توده ای و خیزش های مردمی بر در می کوبند، حاکمان مستبد که نمی خواهند و یا نمی توانند صدای پای مردم و فریاد دادخواهی شان را بشنوند، به سیاست شمشیرهای برهنه روی می آورند. در سال های میانی دهۀ پنجاه نیز شاهد چنین سیاستی بودیم. آن زمان نیز دانشجویان معترض را در دادگاه های نظامی به احکام سنگین زندان محکوم می کردند به این امید که ترس و وحشت بر جامعه حاکم سازند. امروز هم، همان سیاست با شدت و حدت بیشتری در جریان است. اما اگر آن سیاست توانست ره به جائی ببرد، این سیاست نیز ره به منزل مقصود خواهد برد.

حاکمیت اسلامی متکی به اصل ولایت فقیه، اکنون به اوج اقتدار و هم زمان ابتذال این سیستم حکومتی رسیده است. شخص ولی فقیه و دستگاه قدرت او، نه تنها هیچ فرجه ای برای حضور مردم در قدرت بازنگذاشته که حتی تمامی نوکران سینه چاک و حلقه به گوش خود را نیز از دایرۀ تاثیرگذاری سیاسی دور کرده اند. بیانیه ها و اعلامیه های طیف گستردۀ اصلاح طلبان و فریادهای عجز و لابه آنها برای پذیرش کمک هایشان در راستای نجات حاکمیت اسلامی، این را به خوبی نشان می دهد. حتی دولتیان مجری اوامر قدرت مطلقه نیز در تلاش خود برای آرام نگهداشتن مردم و حفظ قدرت ولایت، زیر مشت و لگد آقا و دستگاه سرکوب او قرار گرفته اند. تا جائی که "آتش به اختیاران" رهبر به صورت "خودجوش" پلاکارد در دست می گیرند تا بگویند:« ای آنکه مذاکره شعارت؛ استخر فرح در انتظارت!» و از این طریق به روحانی یادآور شوند که می توانند همچون رفسنجانی سرش را زیر آب کنند. در چنین شرایطی، جنگل به حرکت درآمده و سلطان به وحشت افتاده است. داغ و درفش سلطان از اینجاست.

سازمان ما بر این باور است که سیاست «النصر بالرعب»( پیروزی با وحشت آفرینی) حاکمیت سیاه اسلامی زیر گام های استوار مردم با شکست قطعی روبرو خواهد شد. هر چند خیزش شکوهمند مردمی در تداوم خود با فراز و فرودهائی همراه خواهد بود و زیر فشار دستگاه سرکوب ولایت از یک سو و سیاست های ویرانگر و مداخله جویانۀ قدرت های خارجی و بویژه آمریکا که اکنون «گروه اقدام ایران» تشکیل داده و دارودسته "رژیم چنجی" های مزدور از دیگر سو با مشکلاتی روبرو خواهد گشت، اما این جنگل به حرکت درآمده، سر باز ایستادن ندارد. آنها که برای دانشجویان شجاع این مملکت، دختران و پسران جوان و پرشور این مرز و بوم و دگراندیشان و دراویش نجیب این سرزمین، احکام سنگین زندان صادر می کنند، خوب گوش هایشان را باز کنند؛ مردم با فریاد «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» درهای زندان ها را خواهند گشود!

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
زنده باد آزای، دمکراسی و سوسیالیسم
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ برابر با ۱۶ اگوست ۲۰۱۸

...........................

احکام سنگین صادر شده برای دانشجویان در دادگاه های قضایی

زانیار احمدی نیاز، دانشجوی رشته ی حسابداری دانشگاه آزاد تهران، به 8 سال حبس محکوم شده است.

سیما انتصاری، دانشجوی کارشناسی ارشد زبان انگلیسی به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده است.

شیما انتصاری، دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده است.

مهدی اسکندری، دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه پیام نور تهران به 6 سال حبس تعزیری و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است.

رضا باوی، دانشجوی روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد رودهن به 7 سال حبس تعزیری محکوم شده است.

پدرام پذیره دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه دانشگاه تهران به ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.

لیلا حسین زاده دانشجوی انسان شناسی دانشگاه تهران به 6 سال حبس تعزیری و دو سال ممنوع الخروجی از کشور محکوم شده است.

محسن حق‌شناس دانشجوی طراحی صحنه دانشگاه تهران به دوسال حبس تعزیری محکوم شده است.

خشایار دهقان، دانشجوی دکترای برق دانشگاه تهران به 7 سال حبس تعزیری، 74 ضربه شلاق و 2 سال تبعید به برازجان محکوم شده است.

سینا درویش عمران دانش‌آموخته‌ی رشته ی مترجمی زبان آلمانی دانشگاه تهران به 8 سال حبس تعزیری و همچنین 2 سال ممنوع الخروجی و محرومیت از فعالیت سیاسی، حضور در احزاب و دسته جات سیاسی و فضای مجازی، محکوم شده است.

سینا ربیعی دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه تهران به یکسال حبس تعزیری و دو سال ممنوع الخروجی محکوم شده است.

رویا صغیری دانشجوی دانشگاه شهید مدنی تبریز به 23 ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

فرشته طوسی ، دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی به یکسال و نیم حبس و ۲ سال ممنوعیت از فعالیت محکوم شده است.

صادق قیصری روزنامه نگار و دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی، به ۷سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در مطبوعات و 2 سال ممنوع الخروجی از کشور محکوم شده است.

علی کامرانی دانشجوی کارشناسی آموزش زبان انگلیسی دانشگاه شهید مدنی تبریز به 3 ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

روح الله مردانی معلم و دانشجوی رشته ی ادبیات دانشگاه تهران به تحمل 6 سال حبس و دو سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی و ممنوع الخروجی محکوم شده است.

ظفر علی مقیمی، دانشجوی دکتری مواد دانشگاه امیر کبیر به 7 سال حبس تعزیری محکوم شده است.

علی مظفری دانشجوی رشته ی انسان شناسی دانشگاه تهران به 8 سال حبس تعزیری و همچنین 2 سال ممنوع الخروجی و محرومیت از فعالیت سیاسی، حضور در احزاب و دسته جات سیاسی، فضای مجازی، رسانه ها و مطبوعات محکوم شده است.

کسری نوری دانشجوی ارشد رشته ی حقوق بشر دانشگاه تهران به ۱۲ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق ، ۲ سال تبعید به ثلاث باباجانی، ۲ سال ممنوع الخروجی، ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه ها و احزاب و دسته جات سیاسی و اجتماعی و فعالیت رسانه ای محکوم شده است.

سپیده مرادی، دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس به ۵ سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت خروج از کشور و عضویت در احزاب سیاسی و فعالیت در فضای مجازی محکوم گردید.
سپیده مرادی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس که بهمن سال گذشته به دلیل عدم تعهد مبنی بر عقیده اش، پیش از اغاز ترم دو دچار تعلیق تحصیلی و اخراج گردید، با رای غیابی قاضی صلواتی به ۵ سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت خروج از کشور و عضویت در احزاب، گروه ها و دسته جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی محکوم گردید.

..........................................................

احکام سنگین صادر شده برای درویشان گنابادی در دادگاه های قضایی

۱۰۳۲ سال حبس برای ۲۰۲ درویش گنابادی؛ توسط قوه قضاییه
۲۰۲ تن از دراویش گنابادی را به یک‌هزار و سی دو سال زندان و تحمل هزاران ضربه شلاق، صدها سال تبعید و ده‌ها‌ سال محرومیت از فعالیت در رسانه‌ها، فضای مجازی و حضور در گروه ها و احزاب سیاسی و همچنین ده‌ها سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرده است.

شکوفه یداللهی درویش محبوس در زندان قرچک با حکم قاضی صلواتی رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۵ سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت و محرومیت ازفعالیت اجتماعی و رسانه‌ای محکوم شد. با محکومیت شکوفه یداللهی به ۵ سال حبس و ۲ سال محرومیت رسانه‌ای و اجتماعی، او و سه فرزندش مجموعا به ۲۵ سال زندان محکوم شدند.
شکوفه یداللهی: ۵ سال
کسری_نوری ۱۲ سال
پوریا نوری ۲ سال
امیر نوری ۶ سال

مصطفی عبدی از مدیران سایت مجذوبان نور و درویشان گنابادی به
26 سال و 3 ماه حبس تعزیری،
148 ضربه شلاق
2 سال تبعید به سیستان و بلوچستان
2 سال ممنوعیت خروج از کشور
2 سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب و دسته‌جات سیاسی و اجتماعی و فعالیت رسانه‌ای محکوم شد.

هفت درویش گنابادی در مجموع به ۵۹ سال حبس تعزیری، ۶۶۶ ضربه شلاق، ۱۴ سال تبعید و ۱۴ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شدند

مهدی مهدوی‌فر: ۱۳/۵ سال حبس تعزیری، ۱۴۸ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید به نیک‌شهر سیستان و بلوچستان و ۲ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی

بشیر ریاحی: ۱۰/۵ سال حبس تعزیری، ۱۴۸ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید به خاف سیستان و بلوچستان و ۲ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی

سخاوت سلیمی: ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید به نیک‌شهر سیستان و بلوچستان و ۲ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی

ابوالفضل صحرایی: ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید به سربیشه سیستان و بلوچستان و ۲ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی

رستم سگوند: ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید به نهبندان سیستان و بلوچستان و ۲ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی

مرتضی کنگرلو: ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید به سربیشه و ۲ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی

اردشیر عشایری: ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید به سراوان و ۲ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی

محمود براکوهی: ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال تبعید به کهنوج

حیدر تیموری: ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال تبعید به خاش

مهرداد رضایی: ۷ سال حبس۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال تبعید به سرباز

منصور فرهودمند: ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال تبعید به طبس

ابوالفضل آوازه: ۶ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال تبعید به میرجاوه

علی قمری: ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال تبعید به هیرمند

محمدکریمایی: ۷ سال حبس ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال تبعید به سهرج

علیرضا لک: ۷ سال حبس۷۴ ضربه سلاق و ۲ سال تبعید به منوجان

حبیب قنبری: ۷ سال حبس۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال تبعید به ایرانشهر

مهدی ایزدپناه: ۵ سال حبس ۲ سال تبعید به سیرجان

۱۲ نفر از درویشانی که از حضور در جلسات محاکمه دادگاه انقلاب خودداری کرده بودند به ۸۱ سال حبس تعزیری و ۸۱۴ ضربه شلاق و ۲۴ سال تبعید محکوم شدند.

سعید سلطانپور: ۷ سال حبس ، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال تبعید به زهک
محمد رضا درویشی: ۷ سال حبس ، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال تبعید به نهاوندان

پدرام پذیره نایب دبیرشورای صنفی دانشگاه تهران فعال دانشجویی به 7 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شد.

مهدی سعادت: یک سال حبس تعزیری
هاشم آوازه: یک سال حبس تعزیری
مجید شایق: یک سال حبس تعزیری
ابراهیم رضایی: یک سال حبس تعزیری
بابک تقیان،
مصطفی آرمان‌دوست،
مهران اصغرزاده: ۷سال حبس تعزیری
امین حسینی: ۶سال حبس تعزیری و۷۴ضربه شلاق
اصغر صمدیار: ۵سال حبس تعزیری
میثم عزیزان،
امیربهادر جعفری: ۳سال حبس تعزیری
علی اصغر سالاری و
مالک رضایی،
محمد امیرمحمدی،
علی بلبلی،
اشکان کاظمی،
موسی فضلی،
الیاس محمدی: ۲سال حبس تعزیری

آرمان ابوالفتحی،
آرمین ابوالفتحی،
مرتضی سهراب‌پو،
سعید خموشی،
محمداسعد سامانی،
مسعود علی‌مددی،
مجید رشیدی،
امیر سیدی،
افشین سلیمی،
امیر سلیمی،
محمدرضا ابوالفتحی،
مجید امیراحمدی،
حمیدرضا امیراحمدی،
محمدرضا زهتاب،
ابراهیم الله‌بخشی: ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق

208سال برای 39 درویش

وحید خموشی: ۱۲سال حبس تعزیری و۲ سال تبعید به راین
علیرضا آزادروش: ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ضربه شلاق و ۲سال تبعید به کهنوج
علی کریمی: ۷ سال حبس تعزیری، ۲ سال تبعید به برازجان و ۷۴ ضربه شلاق
احسان ملک‌محمدی و احسان صفاری: ۷ سال حبس ۲ سال تبعید به زابل و ۷۴ شلاق
محمود بغیار به ۷ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی
سعید دوراندیش به ۷ سال حبس و ۲ سال تبعید به زابل
احمد ایرانی‌خواه به ۷ سال حبس و ۲ سال تبعید به برازجان
امیر نوری به ۶ سال حبس ، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال ممنوع الخروجی
و محمدقاسم اللهیاری به ۲ سال حبس
...............................................نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد