logo

اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

آیا خواست پرداخت حقوق معوقه جرم است؟

در حمایت از خواست های بر حق كارگران اعتصابي نيشكر هفت تپه

سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۶ فوريه ۲۰۱۸

سازمان ما يورش نيروهاي گارد ويژه به کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و بازداشت کارگران حق طلب، گرفتن تعهد از آنها و امنیتی کردن خواست های صنفی شان را شدیدا محکوم کرده و خواهان پایان دادن به فضاي پلیسی و امنیتي در کارخانه مي باشد. کارگران حقوق های معوقه شان را می خواهند، آنها قراردادهای قابل اتکا را طلب می کنند، پاسخ آنها سرکوب نیست. ما از همه احزاب، سازمان ها ، اتحاديه ها ، نيروها و تشكل هاي مترقي و از همه مردم آزادی خواه و برابری طلب تقاضا داریم به هر شكل ممكن از كارگران نيشكر هفت تپه حمايت كنند!
سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه، امروز يكشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶، از یورش نیروهای گارد ویژه سرکوب به کارخانه و دستگیری حسن سعدی، علی کثیر، قربان علیپور، سید فالح احمدی، سید هادی فاصلی، مهدی مرانه، سامر سواری، اسماعیل بخشی کرامت پام رحیم بسحاق، ابراهیم امیری و ابراهیم حسینک و انتقال آنها به مکان نامعلومی خبر داده بود. در طول روز و بر اثر گسترش اعتراضات کارگری و پیگیری آنها، تمامی کارگران بازداشت شده بعد از پنج ساعت بازداشت در پلیس امنیت و با حضور دادستان و بازجویان، ساعت پنج و سی دقیقه با دادن تعهد آزاد شدند. معلوم نیست تعهد گرفته اند که از حقوق معوقه شان صرف نظر کنند؟

يورش وحشيانه به كارگران نيشكر هفت تپه و تبدیل این شرکت بزرگ صنعی به یک پادگان و دستگیری کارگران و گرفتن تعهد از آنها پاسخ حاکمیت و مدافعان سرمایه به خواست های بر حق کارگران است. کارگرانی جز طلب حقوق معوقه و روشن شدن وضعیت استخدامی شان هیچ حرفی نزده اند. این خواستی است که کارگران بارها در گردهم آئی ها و اعتصابات در نیشکر هفت تپه به گوش مديران و مسئولان رسانده اند و هر بار وعده های سرخرمن دریافت کرده اند. مدیران و نیروهای سرکوبگر مدافع شان، خواهان پاك كردن صورت مسئله با ايجاد رعب و وحشت و تفرقه در میان كارگران هستند. اما اگر اين روش نتيجه بخش بود، بي ترديد بازداشت ها و پرونده سازي قبلي، مانع ادامه اعتصاب و تجمع كارگران نيشكر هفت تپه می گشت. كارگران، مطالبات بر حق خود را مي خواهند و به خوبي آگاهند كه '' حق گرفتني است نه دادني''! و تجمع و اعتصاب يكي از راه هاي اين حق خواهي و مطالبه گري است. از همین روست که سنديكاي كارگران هفت تپه با صدای بلند اعلام كرده: «کارگران ایران از یک درد مشترک رنج می برند پس لازم است متحدانه در مقابل نیرو های مدافع سرمایه داری ایستاد و از مطالبات خود دفاع کرد». روشن است که این درد مشترک را کارگران هپکو، آذرآب، معدن آق دره، معدن ذغال سنگ یورت آزادشهر، و هزاران کارگر واحدهای تولیدی و خدماتی سراسر کشور با گوشت و پوست خود لمس می کنند. آنها همگی از مشکل حقوق های معوقه به فریاد آمده اند؛ از بی حقی مطلق در محیط های کار جان به لب شده اند، از قراردادهای سفید امضاء و موقت، آرامش و آسایش خود را از دست داده اند و از سردواندن خود توسط مدیران و حاکمان به ستوه آمده اند. همین خشم جوشان است که در کنار خشم جوانان و دیگر اقشار مردم، بیش از صد شهر کشور را فراگرفت و ده روزی را رقم زد که ایران را تکان داد و اکنون خشم زنان با پرچم کردن روسری های اجباری از هر گوشه کشور و در هر خیابان فوران می کند.

حاکمیت اسلامی و نیروهای سرکوبش که مدافعان سینه چاک مدیران و صاحبان چپاولگر واحدهای تولیدی یا خدماتی هستند، به جای پاسخگوئی به درد مشترک کارگران، به جای قانونمند کرد عرصه کار و تولید، به جای حذف قراردادهای موقتی و سفید امضاء، به جای پرداخت به موقع حقوق کارگران، به جای به رسمیت شناختن حق تشکل مستقل کارگری، به جای مشارکت دادن تشکل های مستقل کارگری در اداره و مدیریت واحدهای تولیدی و خدماتی و تعیین حداقل دستمزد، نیروهای امنیتی و گاردهای ویژه را به سراغ کارگران می فرستند؛ همانگونه که امروز در شرکت نیشکر هفت تپه شاهد آن هستیم و دیروز در سرکوب کارگران هپکو و آذرآب ناظر آن بودیم. آنها به این هم اکتفا نکرده اند و با دستگیری گسترده فعالان کارگری، مبارزان برابر حقوقی زنان و کنشگران مدنی و چپ در سراسر کشور، در تلاشند تا رابطه رهبران طبیعی جنبش های کارگری، زنان و تهیدستان را با پایه اجتماعی شان قطع کنند و رعب و وحشت را بر این رابطه حاکم گردانند.

اما آنها کور خوانده اند. اکنون که طلیعه های بیداری بزرگ در اعماق جامعه نمایان شده است، اکنون که كارگران به قدرت لایزال خود برای از کارانداختن چرخ های تولید و خدمات بیش از پیش واقف گشته اند؛ اکنون که نیاز به تشکل های مستقل کارگری در هر واحد تولیدی و خدماتی با تمام وجود حس می شود و تلاش ها برای همگرائی ها و همبستگی های سراسری روز به روز گسترده تر می گردد، دیگر تیغ سرکوب مدافعان سرمایه و حاکمیت زر و زور، برائی گذشته را ندارد. این را حاکمان نیز به تدریج در می یابند. آزادی سریع فعالان کارگری هفت تپه این را به خوبی نشان می دهد.

سازمان ما يورش نيروهاي گارد ويژه به کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و بازداشت کارگران حق طلب، گرفتن تعهد از آنها و امنیتی کردن خواست های صنفی شان را شدیدا محکوم کرده و خواهان پایان دادن به فضاي پلیسی و امنیتي در کارخانه مي باشد. کارگران حقوق های معوقه شان را می خواهند، آنها قراردادهای قابل اتکا را طلب می کنند، پاسخ آنها سرکوب نیست. ما از همه احزاب، سازمان ها ، اتحاديه ها ، نيروها و تشكل هاي مترقي و از همه مردم آزادی خواه و برابری طلب تقاضا داریم به هر شكل ممكن از كارگران نيشكر هفت تپه حمايت كنند!

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
زنده باد آزای، دمکراسی و سوسیالیسم
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
يكشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ برابر با ۰۴ فوريه ۲۰۱۸نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد