بهمن پارسا

انتخابات آمریکا
نِرُن دیوانه یی که می خواهد زنجیر را به گردنِ تندر در اَفکَنَد*

تعلل در فراهم آوردن امکانات انتقال قدرت به دولت بعدی و رییس جمهور آینده که برنده هردو رای عمومی و الکترال شده ، عدم تسهیل این انتقال تنیجه یی ندارد جز اینکه با توسّل به این حربه که انتخابات متقلبانه بوده و چنین رییس جمهوری مشروعیت ندارد لذا نه تنها همکاری با وی لازم نیست ، حتی بایسته است در کار وی به هر طریق ممکن کار شکنی کرده شود. خیانتی بالا تر از این به مردم وجود ندارد. چه مردمی که موافق رییس جمهور برگزیده باشند و چه آنها که مخالف ، زیرا دمکراسی یعنی همان سیستمی که بر اساس مقررات موجود در آن احزاب می باید بتوانند در انتخابات ببازند و نتیجه را برابر همان قواعد دمکراسی بپذیرند و تمام قوای خود را صرف به وجود آوردن راههای تعالی انسانی و تامین رفاه و آسایش و امنیت اجتماعی حال و آینده مردم نمایند.lawdan-Bazargan-s.jpg
لادن بازرگان

انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا

ماه هاست که انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا تبدیل به یک پدیده جنجال برانگیز شده است. ایرانی ها هم در این مدت مثل مردم آمریکا به دو دسته تقسیم شده اند؛ یک عده هوادار ترامپ هستند و عده دیگر هوادار بایدن. من هوادار بایدن بودم و به انتخاب او رضایت داشتم به این دلیل که به نظر من ترامپ یک لومپن نژادپرست است و قابل اعتماد نیست. ترامپ فقط به خود و منافع خود فکر می کند و نه هیچ کس دیگری. انسان خودشیفته ای که جز خودش و شاید یکی دو نفر از افراد خانواده اش به هیچ چیز و هیچکس دیگری اهمیت نمی دهد.بهمن پارسا

انتخابات آمریکا
تنها رییس جمهوری که دوبار متوالی نائل به کسب آراء عمومی نشد

حالا مانده است یک امید که آنهم دست خوشِ بازیهای ابلهانه ی فردی است که جز ورشکستگی در کارنامه ی خود ندارد. و آن امید اینست که کشتی شکسته ی تعامل و وحدت ملّی که مزایای عمومی و منافعِ تمامی مردم آمریکا را در انبارهای خود دارد و فعلن زیر سلطه ی ناخدایی نابَلَد ،ناشی و بد خواه در امواج نا آرام دریای سیاست ِ های غیر خردمندانه کَژ و مَژ میرود ، با خیر خواهی مبتنی بر خردمندی به ساحلِ امن و امان برسد. پایان سخن اینکه با عنایت به این امور است که معتقدم مردم آمریکا در انتخاب رییس جمهور و یا دیگر کارگزاران خود بیشتر و عمیقن در فکر سیاستهای داخلی و نوع اجرای آنها هستند و چندان التفاتی به سیاستهای خارجی و اینکه در آن زمینه چه خواهد شد ندارند و یا اینکه چنان خیالاتی بیشتر متوّجه سیاستمداران حرفه یی و منافع آنها هست. با امید به اینکه خرد و خردمندی جای گزین خباثت و بلاهت گردد سخن را به پایان می برم.new/alireza-manafzade1.jpg
علیرضا مناف زاده

توهین به مقدسات، آزادی بیان و عقیده و رابطۀ تاریخی این دو با نظام لائیکِ فرانسه

به رغم انتقادهایی که در بعضی از کشورهای اروپایی به نحوۀ برخورد دستگاه قضایی فرانسه به کُفرگویی و توهین به مقدسات می‌کنند، دادگاه حقوق بشر اروپا در این باره اعتراضی به دولت فرانسه نکرده است. زیرا نظام حقوقی آن کشور برآمده از تاریخ دور و دراز آن است. آنچه در فرانسه زیر عنوان «توهین» جُرم شمرده می‌شود، توهین به یک شخص یا یک گروه و یا یک جماعت به دلیل وابستگیِ قومی، نژادی یا دینیِ آن‌هاست. در فرانسه می‌توان به نمادها یا مقدسات یک دین توهین کرد اما هرگونه توهینی به پیروانِ آن دین جُرم شمرده می‌شود.بهمن پارسا

انتخابات آمریکا
ندیدن ها ،نیاموختن ها، وساده لوحی های ما

یکی از ویژه گی هایی که سیاستمداران و گردانندگان حکومتها بیش از دیگر خصایص ِ مردم زیرِ مدیریت خود دوست میدارند "جهالت" است . جهالت عمومی شاهراه حرکت سریع و تمام عیار و بی دردسر ماشین حکومت است که وقتی به پایان راه میرسد مردم برای راننده و سرنشینانش هورا میکشند و آنها را بر سر شانه های خود به امن ترین و آسوده ترین اماکن میرسانند و خود باز میگردند به زندگی روزمّرگی تا فقط با زنده بودن خویش و با کار و رنج فراهم آورنده ی رفاه همانها باشند که بر شانه هاشان حمل کردند.
حزب کمونیست انقلابی آمریکا

هشدار:
ترامپ گزینه‌های حمله نظامی به ایران را بررسی می‌کند

نه به جنگ آمریکا علیه ایران! ترامپ/پنس هم‌اکنون باید عزل شود!

نیویورک‌ تایمز امروز گزارش داد(۱) که پنجشنبه گذشته در جلسه دفتر بیضی‌شکل(محل کار روزانه رئیس‌جمهوری در کاخ سفید-م.)، ترامپ "از مشاوران ارشد سؤال کرد ... آیا او گزینه‌هایی برای اقدام علیه سایت اصلی هسته‌ای ایران در هفته‌های آینده دارد؟" به گفته تایمز، "طیف وسیعی از مشاوران ارشد رئیس‌جمهور را از ادامه حرکت با حمله نظامی منصرف کردند." اما واضح است که این بدان معنا نیست که خطر شروع جنگ ترامپ از بین رفته است.علی جاوید

نگاهی به انتخابات آمریکا
کس نخارد پشت ما، جز ناخن انگشت ما

بیشک بین این دو کاندید و احزاب متبوعشان ، جمهوریخواهان و دمکرات ها ، تفاوت هایی در عرصه مسائل داخلی آمریکا همانند نگاه به بیمه های درمانی و سیستم مالیاتها و حل مسئله مزمن تبعیض نژادی در امر یکا و بویژه جامعه بشدت دو قطبی شده وجود دارد که جو بایدن بارها و بارها در ضمن رقابت انتخاباتی خود را در صورت پیروزی رئیس جمهور تمام آمریکایی نامیده و خواهان کاهش تنش های داخلی بوده ، همچنین در نگاه به مسائل بین المللی ، خاورمیانه و کشور ما ایران نیز تفاوت هایی وجود دارد .بهمن پارسا

انتخابات آمریکا
ستایش حقارت

در حالیکه زمان و مردمِ حاضر در زمان حرف خود را زده و رای خود را در خصوص همه ی موارد داده اند و به روشنی نقطه ی پایانی برنا هنجاری ها گذاشته اند این نا هنرمند ِ نا هنر پیشه ی شوی ورشکسته ی تلویزیونی مدعی است که زمان مشخص خواهد کرد که دولت بعدی در آمریکا تحت رهبری چه کسی خواهد بود! چگونه باید در گوش وی فرو کرد که "آقا زمان حرفِ خودش را زده شما باید گوشهایت را بازکنی".new/Heinz-Bierbaum.jpg
گفتگوی سایت چپ مارکسیستی با هاینس بیربام رییس مجمع (حزب) چپ اروپایی

چپ از موقعیت ناشی از پاندمی استفاده نکرد

به مناسبت تشکیل فوروم اروپایی (همایش سمینارگونه احزاب و نیروهای چپ و سبز اروپا)

ما خواسته های درستی به ویژه مطالبات مربوط به تأمین اجتماعی را مطرح کردیم، اما از پس آنها برنیامدیم. با این حال ، ما تقریباً در همه کشورهای اروپایی کمی عقب هستیم و از قوه مجریه عقب هستیم. اگر زمینه های دموکراتیک را که قبلاً به آن اشاره کردیم، انتخاب کنیم. مثلا، ما بسیار موافق اقدامات محافظت در برابر کرونا هستیم ، اما باید اقدامات بیشتری را برای انطباق با فرآیندهای تصمیم گیری دموکراتیک انجام دهیم. متأسفانه، این میدان، زمینه فعالیت های دمکراتیک گ، به نیروهای کاملاً متفاوتی واگذار شده است که بسیار بسیار مشکل ساز هستند!بهمن پارسا

انتخابات آمریکا
تحقیر عمومی از پوست آدم کُلفت تر است

ساکن فعلی ِ کاخ سفید ضمن بدست نیاوردن آرا لازم ،چه رای عمومی شمارش شده و چه آرا لازم ِ الِکتُرال حاضر به پذیرش نتیجه یی که دوست ندارد نیست . تاکنون در این زمینه همه ی سنگهای ایشان به در بسته خورده و هیچ محکمه یی ادعا های وی را دارای وجاهت قانونی ندانسته. ولی این خود شیفته ی درون تهی که تا کنون دست به هر کار زده نتیجه اش جز ورشکستگی در کازینوها، استیک ، ودکا، دانشگاه، و دیگر زمینه های تجاری نبوده ظرف سه سالِ گذشته دستگیرش شده که گویا برای راندن ماشین آمریکا در سنگلاخی که از نظر ِ وی شاهراهی است یکطرفه بی هیچ علامت ِ هشدار دهنده و یا باز دارنده یی نیاز به تبعیت از قانون و قواعد رانندگی ندارد.yahyai.jpg
دکتر محمد حسین یحیایی

پایان جنگ در قره باغ، تا وقت دیگر

متن و محتوای این بیانیه نشان می دهد که با عجله و در شرایط اضطراری تهیه شده و ضمانت اجرایی آن را پیش بینی نکرده است، شاید هدف آن ایجاد و برقراری آتش بس در شرایط کنونی باشد که جمهوری آذربایجان با پس گیری شهر شوشا از موقعیت برتری برخوردار شده و سرنوشت جنگ را تغییر داده است. گفتار نیکول پاشینیان در نخستین واکنش به این آتش بس نشان می دهد که شیرازه نظامی ارمنستان از هم گسسته و راه دیگری برای ادامه جنگ نمانده بود که می گفت: امضای قرارداد مربوط به قره باغ به اصرار چندین باره ارتش بود که بسیار دشوار و سخت بود. الهام علی اوف رئیس جمهوری آذربایجان هم با غرور می گفت: امضای این سند نشانه تسلیم ارمنستان است و پوتین هم می گفت: امیدوارم که صلح طولانی در آنجا حاکم شود. همین گفته نشان می دهد که صلح در آنجا می تواند شکننده باشد و باید بسیار هشیار بود.بهمن پارسا

انتخابات آمریکا
نه به خود سری فردی، آری به خِرد جمعی

عمده ترین دست آورد این انتخابات این است که مردم آمریکا حاضر به تحمل و پذیرش لات یا گردن کلفتی اهل هر حزب یا مسلک یا باوری باشد نیستند. هردو حزب حاضر نیز باید باور کنند که دوران سخنرانی های آتشین و فریبنده به سر آمده و بزودی - البتّه نه ظرف بیست سال - حزبی سومّی خواهد بود که نه به مدرکِ دانشگاهی و فرهیختگان نیاز خواهد داشت و نه به مردمی که در فرضیات کارگر و کارگر مسلک هستند، بلکه حزبی پدیدار خواهد شد که هدفش تبلیغ و برگزیدن مردمی باشد که در عمل و صرف نظر از باورهای شخصی نشان بدهند چگونه میتوانند به ساختن آمریکایی بهتر قیام کنند که در آن ضمن حفظ و حمایت منافع خردمندانه ی جمعی در این کشور همزیستی مبتنی بر روابطی عادلانه تر با دیگر ملل جهان را نیز در بر داشته باشد.Deniz
دنیز ایشچی

دموکراسی آمریکائی و انتخاب جو بایدن

"جو بایدن" از طرف قدرتمداری حاکمه آمریکا جایگزین "دونالد ترامپ" شد، تا کشتی گرفتار در نابسامانی های طوفان های اقیانوس را از خطرات احتمالی غرق شدن نجات بدهد.کشوری که با دهها میلیون نفر بیکار، یک چهارم تلفات ناشی از پاندومی ویروس کرونا در دنیا را متحمل شده و میزان بدهکاری های دولتی در اثر این پاندومی دو برابر شده و به میزان هفت هزار میلیارد دلار رسیده است.Taghi
تقی روزبه

انتخابات آمریکا و شش مانع مهم پیشروی ترامپ!

در صورت ناکانی، جهان پساترامپ چگونه جهانی خواهد بود؟!

با توجه به این که هیچ تحلیل جدی و قابل تاملی نمی تواند برپیش گوئی پدیده پیچیده ای چون یک جامعه بزرگ و آکنده از بحران و رقابت تنگاتنگ استوار باشد، آیا می توان از جهان پساترامپ سخن به میان آورد؟!. شاید به یک تعبیر به توان. گرچه داده های موجود* دلالت بیشتری بر پیروزی بایدن دارند؛ امااین نوشته قصد پیشگوئی ندارد و از آن فراتر می رود بطوری که حتی با فرض پیروزی ترامپ هم، می توان به نوعی آن را به معنای وروداجتناب ناپذیر جامعه به دوره پسا ترامپ تعبیرکرد.new/Christophe

« خاطرات یک باز مانده از کشتارِ تروریست های اسلام گرا در پاریس»
پروفسور تاریخ در برابر داعش

ترجمه ی علی شبان

کتاب او توانسته خود را روی طنابِ سفتی نگهدارد. در هر گزاره ا ی از آن، همواره این سؤال مطرح می‌شود : آیا میتوان قیام و روشنگری را با هم آشتی داد؟ آیا میتوانیم با وفادار ماندن و امید داشتن به رهائی،چشم هایمان را روی خوش خدمتی های چپ که اسلامیسم از آن بهره میبرد، باز نگهداریم؟ ژان بیربوم