yahyai.jpg
دکتر محمد حسین یحیایی

تنش در جنوب قفقاز افزایش می یابد

فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران از گسترش همکاری های نظامی و اقتصادی ترکیه و آذربایجان و ادامه آن تا آسیای میانه و شورای تورک ( ترکیه، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و مجارستان بعنوان ناظر ) به شدت نگران و ناخشنودند، زیرا همکاری اقتصادی آنها می تواند تغییرات مهمی در منطقه بوجود آورد، نزدیکی این کشور ها به هم با استفاده از منابع سرشار اقتصادی، انرژی و جمعیتی آنها به رشد و توسعه سریع همه جانبه شتاب می بخشد و شاید هم در دراز مدت حغرافیای سیاسی منطقه را تغییر دهد، که خوشآیند جمهوری اسلامی و فدراسیون روسیه نیست، ولی آنچه مسلم است صلح و ثبات ضرورت پیشرفت است، مردم این منطقه نیازمند صلح پایدارند، جنگ برای توده های مردم بویژه زحمتکشان و تهی دستان فاجعه و برای سود جویان و سود پرستان نعمت می آفریند و به بار می آورد....ایلان پاپه، اوری دویس، تامار یارون

حق بازگشت، کليدِ صلح در فلسطين

ترجمه بهروز عارفی

«روند صلح»ي که به قراردادهاي اسلو در سال ١٩٩٣ منجر شد، به اين دليل شکست خورد که دو مسئله اساسي يعني ماهيت دولت اسرائيل و حق بازگشت فلسطينيان اخراجي در سال ١٩٤٨ را ناديده گرفته بود. با اين همه، در سال ٢٠٠٥، پائولو سرجيو پينهِيرو، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد، «اصول» مربوط به بازستاني خانه هاي افراد اخراجي يا جا به جا شده را تدوين کرد. شايسته است که اين «اصول» دقيق و جامع را در پرتو بي عملي مداوم جامعه بين الملل در مورد حقوق فلسطيني ها، از نو بررسي کرد.new/ghaeni-globalisation1.jpg
سیاوش قائنی

گلوبالیزاسیون و نظام مالی جهانی

گلوبالیزاسیون و یا جهانی شدن، مفهومی که ما امروز از آن یاد می‌کنیم پدیده‌ای است جدید و نو، که با رویکرد یکپارچه‌‌سازی اقتصاد جهانی و تجارت آزاد آغاز شد.
این پدیده نو روندی انکار ناپذیر و از ویژگی‌های بارز جوامع بشری است، که از اواخر سال‌های قرن ۱۹ آغاز شد و دارای مولفه‌های گوناگون می‌باشد و به جز اقتصاد به گونه‌ای حوزه‌های دیگر زندگی ازجمله اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی را نیز دربر می‌گیرد و به عنوان پدیده‌ای فراگیر، موج عظیمی از تغییرات و تحولات را بر ساختارهای سنتی، بومی و ملی و بنیان‌های هویتی به همراه آورده، و امروز به ­یکی از مهم ­ترین مسایل پیش روی بشر تبدیل شده است.