new/soheila-hejab1.jpg

نامه سهیلا حجاب وکیل دادگستری
از زندان قرچک ورامین

وضعیت بهداشت به شدت ضعیف است در حقیقت هیچگونه بهداشتی وجود ندارد، این زندان جایگاه زندانیانی شده است که به انواع بیماری ها مثل ایدز، هپاتیت، عفونت تناسلی و کرونا مبتلا هستند. هر روزه شماری زندانی با وضعیت اعتیاد شدید به این زندان می آورند که جایگاه آنها تنها در کمپهای ترک اعتیاد می باشد و نه زندان. ما را در میان زندانیان مبتلا به کرونا نگهداری می کنند، وضعیت غذایی این زندان بسیار نامناسب می باشد. این زندان هیچگونه شرایط فرهنگی ندارد بدون کتاب و بدون هرگونه رسیدگی به وضعیت فرهنگی زندان.new/Daftar-Aasoo8-1.jpg
منصوره شجاعی

«نالم به دل چو نای من اندرحصار نای»؛
نقد و نظری به خاطرات زندان

اما سخن مشترک در خاطرات زندانیان، بازی‌ها،‌ آوازها و اصطلاحاتی است که در زندان مرسوم بوده است. و دیگر سخن مشترک نیز مقایسه‌ی زندان‌های پهلوی و جمهوری اسلامی است. هر چند سختی شکنجه و آزار زندانیان سیاسی که در خاطرات نسل زندان‌های پهلوی به صحت نقل شده، حافظه‌ی تاریخی ملت ایران را کدر ساخته اما آنهایی که هر دو زندان را تجربه کرده‌اند آزار و شکنجه‌های هولناک زندان‌های جمهوری اسلامی را با زندان‌های پهلوی قابل مقایسه نمی‌دانند.