dr-moradi.jpg
دکتر گلمراد مرادی

در رابطه با اظهارات زن مبارز کرد لیلا زانا
مبنی بر رفراندم برای ملت کرد

تنها راه برای آزادی خلقهای یک سر زمین کوشش برای بوجود آوردن یک سیستم فدرالی است و بس. و باید بدانیم اگر پای بند به دمکراسی هستیم، در یک کشور کثیر المله مانند ایران، دمکراسی از دالان فدرالیسم باید عبور کند. من گوش شنوا برای پرسشهای نوجوانان مملکت را دارم و آرزو می کنم هیچ بهانه ای به دست مرکزیت گرایان و ناسیونالیستهای کور ندهیم. به امید پیروزی ملتهای ایران بر دیکتاتوری.آسو موکریانی

تکرار تاریخ!

(انشعاب در حزب دمکرات کردستان ایران)

در این یادداشت کوتاه، نمی توان به صورت جزئی تر و با ارائه ی مدارک موارد پنجگانه ی مطرح شده ی فوق بسط و گسترش داد، چه بسا نگارنده امیدوار است که این کار را در آینده انجام دهد. تنها لازم می دانم که بخشی از مصاحبه "راه ارانی" با دکتر عبدالرحمن قاسملو که در زمینه انشعاب روی داده در حزب و پس از کنگره ی هشتم، صورت گرفته را در ذیل بیاورم. با نگاهی به متن مصاحبه ی زیر، موارد پنجگانه ی فوق، و نیز موضع گیری های حزب دمکرات و کسانی که پس از کنگره ی سیزده از آن جدا شدند، مطمئنا "تکرار تاریخ" را درخواهید یافت!yahyai.jpg
دکتر محمد حسین یحیایی

جنبش ۲۱ آذر خواهان پاسخگویی به تاریخ است

آن چه در ۲۱ آذر ۱۳۲۵ در آذربایجان اتفاق افتاد، جنایت علیه بشریت و نسل کشی است. هزاران انسان بیگناه بنام متجاسر، خائن، اجنبی پرست، اشرار و بی وطن به جوخه های اعدام سپرده شدند. آنان میهن پرست، عدالت خواه و آزادی طلب بودند. اگر آن حادثه غم انگیز و کشتار بی رحمانه از سوی پژوهشگران و حقوقدانان پیگیری می شد و به مراجع قضایی در درون و نهاد های بین المللی منتقل می شد، شاید از فجایع دیگری مانند کشتار هزاران تن در نظام جمهوری اسلامی و یا قتل های زنجیره ای در پی آن پیشگیری می شد و این همه فجایع رخ نمی داد و یا انتقال آن به دادگاه های بین المللی آسان تر می شد.A.Asqerzade.jpg
لیلا مجتهدی

گزارش از سخنرانی دکتر علیرضا اصغرزاده در پالتاک

نژادپرستی پدیده ای است سیال و مدام در حال تغییر که انسانها را به گروه های برتر و پست تر تقسیم می کند و متناسب با این تقسیم بندی برای آنها شأن و منزلت اجتماعی قائل می شود. راسیسم معاصر بر اساس تبعیض علیه یک و یا چند مشخصه "هویت نژادی" (رنگ پوست، شکل و شمایل بدن و غیره) و یا "هویت قومی" (زبان، فرهنگ، تاریخ و غیره) حاصل می شود و ذاتش را در رفتارهای گروهی، فردی، فرهنگی، مؤسسه ای و دولتی نشان می دهد. گروه هایی که در قدرت هستند و به مکانیزم های گفتمان دسترسی دارند با توسل به شیوه های نژادپرستانه موقعیت های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی ـ زبانی خود را تقویت می کنند.ج. پاکنژاد

آن چه که باید در باره طرح شش ماده ای خود مختاری دانست:

آقای حسن شرفی، به عنوان سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران بیانیه ای را انتشار داده و درضمن اشاره به موضوع طرح شش ماده ای خود مختاری که از سوی هیئت نمایندگی کردستان به دولت مرکزی به ریاست آقای بنی صدر ارائه و پذیرفتن آنرا از سوی شورای انقلاب که آقای بنی صدر اخیراً در مصاحبه ای بار دیگر به آن اشاره نموده اند، رد کرده است.Fallah-soraya.jpg
ثریا فلاح

چرا زنان کُرد

زنان مناطق کردنشین ایران در یکی از محروم ترین و عقب نگه داشته شده ترین مناطق ایران زندگی می کنند. مشکلات زنان کَرد یک بُعدی نیست. ابعاد و تبعات اقلیت بودن از نظر قومی و مذهبی شکل مضاعف ستم روا شده بر زنان را به چند بعد مبدل کرده است.. زنان كرد برای تأمین حقوق خود نه تنها با چالشهای مختص به جنس روبروهستند وتحت قوانین تبعیض‌آمیز به سر می‌برند بلکه ساختاراقتصادی عقب نگه داشته شده و سنت و مذهب که از حمایت قانون بهره می جویند بر ابعاد این تبعیضات افزوده است.