Leila-Mojtahedi.jpg

آذربایجان و جنبش سبز

برگردان و تلخیص: لیلا مجتهدی

در یک جامعه چند ملیتی مانند ایران، مفاهیمی از قبیل نژاد آریا، ملت ایران، زبان رسمی و هویت ملی کلمات ساده ای نیستند و همچنانکه میشل فوکو یادآوری کرده است به مثابه ی سازندگان روابط قدرت و ابزارهای حذف و ستم عمل می کنند. در طول هشتاد سال گذشته اینگونه ابزارهای ستم در هاله ای از آموزش های باستان گرایانه، تاریخ نگارانه و میهن پرستانه به طور مرتب تولید و بازتولید شده اند، تا جایی که معنا و نقش حذف گرایانه آن ها عادی تلقی شده و به صورت "طبیعی" و "نرمال" توسط عموم پذیرفته شده است.yahyai.jpg
دکتر محمد حسین یحیایی

رستاخیز ۲۱ آذر حماسه ماندگار در تاریخ آذربایجان

راه برون رفت و رسیدن به دمکراسی و نجات مردم از همکاری و همدلی همه اقوام و ملل ساکن در گستره وسیع و پهناور ایران می گذرد. اساس این همکاری را حفظ هویت، گوناگونی های فرهنگی و ملی و پاسداری از جنبش هایی تشکیل می دهد که در تاریخ پر فراز و نشیب میهن به وقوع پیوسته اند. از آن رو رستاخیز 21 آذر و جنبش دمکراسی خواهی مردم آذربایجان در تاریخ سیاسی کشور ماندگار خواهد بود...doshouki.jpg
دكتر عبدالستار دوشوكی

اعدام و خشونت بر اقوام ؛ ادیان و مذاهب در ایران

اعدام زشت است و سنگسار زشت ترین مـتــُد اجرای اعدام می باشد. دوستان! همه ما به جامعه ای تعلق داریم که در آن هزاران نفر بر گـرد یک زن بیگناه و بیدفاع حلقه می زنند تا او را از طریق سنگسار کردن و مرگ تدریجی اما دردآور به قتل برسانند. در ایران ِ امروز استادیوم های ورزشی نسبتا خالی هستند؛ اما هزاران نفر برای تماشای جان دادن جوانان متهم و مجرم بر بالای جرثـقـیل گوی سبقت را از یکدیگر می ربایند.