محمد آزادگر

دشمنان آذربایجان را بشناسیم!
در دفاع از زبان آذربایجانی

مدتی است عناصری در میان آذربایجانی ها پیدا شده اند که دشمنی با آذربایجان و زبان آذربایجانی حرفه شان شده است. اینها به ظاهر وبا ماسک دفاع از ترک پرستی وترک گرایی ضدیت با آذربایجان وزبان آذربایجانی را تبلیغ میکنند. متاسفانه بعضی از آذربایجانی ها نیز به دام این تبلیغات مسموم افتاده اند. این ترک پرستان وترک گراها با «ملت آذربایجان » مشکل دارند و « زبان آذربایجانی »را جعلی میدانند و معتقدند که چیزی بنام زبان آذربایجانی وجود ندارد!abdolsatar-doshouki-s.jpg
دكتر عبدالستار دوشوكی

فقر عیان بر روی گنج نهان در بلوچستان

خبر کشف گنج بزرگ ذخایر انرژی در سواحل بلوچستان در دریای عمان توسط خبرگزاری های ایران از جمله خبرگزاری فارس (١)، یادآور حیقت تلخ و دردآور سرزمینی است که بر طبق تخمین و ارزیابی های علمی کارشناسان دنیا، عظیم ترین منابع زیر زمینی جهان را در عمق سینه داغ دیده خویش جای داده است، آن هم در حالی که مردمان صاحب آن سرزمین با فقر مطلق و سرکوب و تحقیر روزگار نداری خویش را نسل اندر نسل سپری می کنند.بهرام خراسانی

۲۱ آذر: یادمان ملی،
یا نشان وابستگی؟

راستی اینست که هنوز، واژگانی چون ملت، قوم و حق تعیین سرنوشت، برای بسیاری از کنشگران ایرانی روشن نیست و از آنها همچون کلیشهای بی روح بهره میگیرند. اما این روزها، گروهی از قومگرایان به سادگی و بی هرگونه احساس مسئولیتی، بر گره قومی خود نام ملت می نهند و در سر هر کوی و برزن به عرضه آن می پردازند. امیدوارم به زودی بتوانم گفتاری بسنده را در این زمینه آغاز کنم.yahyai.jpg
دکتر محمد حسین یحیایی

آموزه های ۲۱ آذر

فرقه دمکرات آذربایجان در شرایطی فعالیت سیاسی خود را آغاز کرد که تهران توجه و اعتنایی به خواسته های مردم آذربایجان نمی کرد. روزنامه ها یکی بعد از دیگری به بهانه های واهی تعطیل می شدند. سانسور و خفقان که برای مدتی کم رنگ و گاهی از بین رفته بود باردیگر خود نمایی می کرد. مردم آذربایجان نگران از این روند و گسترش مجدد دیکتاتوری و خفقان به فکر چاره جویی افتاده بودند و خواسته های خود را در « مراجعت نامه ۱۲ شهریور » منعکس می کردند. مردم آذربایجان محور پایدار این گفتمان تا تشکیل حکومت ملی خود بودند.pishevari-s.jpg
س. حاتملوی

نگاهی به سخنرانی تاریخی سید جعفر پیشه وری در مجلس شورای ملی

به بهانه ی سالگرد قیام 21 آذر و تشکیل حکومت ملی آذربایجان

فرازهائی از این سخنرانی، براستی حاوی مطالب تکان دهنده ای از وضعیت اقتصادی و اجتماعی آذربایجان در بحبوحه ی تاسیس فرقه ی دمکرات آذربایجان و تشکیل حکومت ملی می باشد. پیشه وری در این سخنرانی به وضعیت اقتصادی، آموزش و پرورش و بهداشت آذربایجان اشاره کرده و با مثالهائی ساده و عامه فهم از ویرانیهای حاصل دوران پهلوی اول در آذربایجان سخن می گوید.