س. حمیدی

آسیبی به نام زباله‌های کرونایی و آلودگی آب‌ها

حدود بیست در صد از زباله‌های بیمارستانی تهران از راه‌های رسمی و شناخته شده جمع‌آوری نمی‌شوند. این موضوع پدیده‌ای نیست که شهرداری یا وزارت بهداشت بتوانند بر چند و چون آن سرپوش بگذارند و یا آسیب‌های زیست محیطی و بهداشتی آن را نادیده بگیرند. چون در تهران شماری زیادی از بیمارستان‌ها به طور مخفی و پنهانی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. پزشکان سوداگر مجتمعی مسکونی را به دور از چشمان شهرداری و وزارت بهداشت به واحدی پزشکی بدل می‌کنند. این واحدهای پزشکی آنوقت تجهیز می‌گردند تا آن‌جا که پیچیده‌ترین عمل‌ها در فضای آن انجام می‌پذیرد.تغییر نام تلاشی برای تغییر هویت!

چرا افراد نام خود را تغییر می‌دهند؟

نتایج یک پژوهش نشان داده که حدود نیمی از افرادی که نام خود را تغییر داده‌اند، نام‌های مذهبی داشته‌اند و دختران بیش‌تر از پسران نام خود را تغییر می‌دهند. همچنین پسران بیشتر تمایل به نام‌های با هویت ملی دارند ولی گرایش دختران به نام‌های فراملی(غربی) بیشتر است.
به گزارش ایسنا، بخشی از هویت انسان‌ها در نام آن‌ها تجلی پیدا می‌کند و برخورداری از نام مناسب در اعتماد به نفس افراد موثر است. بیش‌تر از اسامی، بار معنایی آن‌ها اهمیت دارد و اسم به نوعی همان هویت فرد است.