new/mehrafagh-moghimi1.jpg
مهر آفاق مقیمی نیاکی

گزارشی از فجایع کشتار زندان زنان در سال ۱۳۶۷ - بخش اول

برنامه ریزی برای کشتار سال ۶۷ برنامه ریزی ولایت فقیه و سازمان اطلاعات و مسئولین تعیین کننده نظام همچون رفسنجانی و خامنه ای و غیره بودند، همانطور که نماینده اصلاح طلبان ‌پس از اعتراضات حق طلبانه سال ۹۶ بیان کرد ،که با کشتار عده یی از آنها همه چیز آرام میشود. و این تفکر حاکم بود که در پشت پرده ،تصمیمات کشتار گرفته شده .چه اصلاح طلب و چه اصولگرا در این کشتار نقش داشتند شاید حمله فروغ جاویدان (مرصاد)آن را تسریع کرده باشد ولی عامل آن نبود.madaran-pl-s.jpg
مادران پارک لاله ایران

گزارشی فاجعه بار از آزادی کشی و سرکوب در ایران!

در طی کمتر از یک ماه گذشته،‌ خفقان، سرکوب، بازداشت، شکنجه، حبس های طولانی مدت توسط مسئولان حکومت اسلامی ایران بی‌وقفه و بی رحمانه ادامه داشته است. تنها اشاره کوتاهی به برخی موارد از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران، توماری می شود باور ناکردنی و دست اندرکاران حکومت باید توجه داشته باشند که این همه بیداد تبعیض و خفقان و سرکوب، دیر یا زود مردم جان به لب رسیده را به مرز انفجار خواهد رساند.hamid-hamidi.jpg
حمید حمیدی

«عدالت خواهی» با«هدف گذاری»و«گفتمان دادخواهی» شکل می گیرد
و با«حقیقت یابی»تحقق می یابد


(نگاهی به بیانیه سازمان عفو بین الملل و سازمان عدالت برای ایران)

زمانی که از "اعدام های فراقانونی"سخن به میان می آوریم،لازم است ابتداء بر "قانون" تمرکز و بر کارکرد آن توسط دولت و یا حکومت مورد نظر تعمق نمائیم.اگر چه تمامی حکومت ها مدعی اجراء "قانون" می باشند، اما پرسش اساسی این است: آیا "قانون" و کارکرد آن در دولت ها و حکومت های دمکراتیک و"احکام ایدئولوژیک"واحکام دین و شریعت" در حکومت های دیکتاتوری و استبدادی یکسان است؟