elahe-amani.jpg
الهه امانی

محرومیت از امکانات درمانی و پزشکی زندانیان مصداق بارز شکنجه و نقض “حق حیات” است

بهداشت و سلامت زندانیان، بخشی از بهداشت عمومی جامعه و دولت مسئول نظارت بر این امر است. سازمان بهداشت جهانی هدفِ زدودن شکاف کیفیت خدمات پزشکی ارایه شده به زندانیان و امکانات و دسترسی به معالجات پزشکی در خارج از زندان را در صدر اولویت های خود قرار داده است. این اهداف و برنامه‌ ریزی برای تحقق آن با تکیه بر ارزش های حقوق بشری، برابری و عدالت برای کسانی که آزادی آنان سلب شده، صورت گرفته است.anjomanhaye-HBashari-wien.jpg
گروه پزشکان و کادر پزشکی ایرانیان مدافع حقوق بشر
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران - اتریش

بیانیه دعوت به همدلی و همسوئی در دفاع از زندانیان سیاسی، عقیدتی و فعالان حقوق مدنی و شهروندی

باید بکوشیمتا با همت و جسارت بیش از پیش به دست‌های بیشماری تبدیل شویم و با کوبیدن این دست‌ها به هم، چنان ارتعاش و اعتراضی به وجود آوریم که حاکمان کنونی نتوانند آن را نادیده بگیرند. بکوشیم به کمک همدیگر و با همدلی و همسوئی ناله‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی و فعالا حقوق مدنی و شهروندی را با اعتراضات وسیع خود به فریاد تبدیل کنیم.new/pourmohammadi-67s.jpg

دفاع پورمحمدی از اعدام‌های غیر‌قانونی تابستان ۶۷؛ رویه‌ای خطرناک با پیامدهای ناگوار

اظهارات جدید مقام ارشد قضایی مصطفی پورمحمدی، و دفاع علنی او از اعدام‌ غیرقانونی حدود چهار الی پنج هزار زندانی در سال ۱۳۶۷ به عنوان اقدامی لازم علیه «دشمنان» در زمان جنگ، نقطه عطف مهم و خطرناکی در برخورد دولت با این کشتارها محسوب می‌شود. این در حالی است که این اعدام‌ها از نظر حقوقی واجد عنوان جنایت علیه بشریت شناخته می‌شوند.