mohammad-gharagozlou.jpg
محمد قراگوزلو

سازمان یابی کارگری
۱۰.بلشویک ها و تریدیونیونیسم

فی الجمله بگویم که مارکسیسم لنینیسم هیچ نسبتی با انواع نحله های فلسفی و تاریخی پوزیتیویستی و دترمینیستی و فاتالیستی ندارد . تاکید مکرر مارکس بر مبارزه ی طبقاتی و "ضرورت" انقلاب کارگری به منظور تغییر شیوه ی تولید اجتماعی بورژوایی به ساده گی موید این مولفه ی بدیهی است که هیچ درجه یی از بحران اقتصادی به طور خود به خودی و جبری به فروپاشی سرمایه داری نخواهد انجامید . تکیه ی لنین به ضرورت دخالت مستقیم حزب کارگری با هدف کسب قدرت سیاسی کم ترین نتیجه اش نفی پوزیتیویسمی است که از طریق نحله های راست سوسیال دموکراسی – نمونه را برنامه ی ارفورت – به انترناسیونال دوم تحمیل شد.دموکراسی بدون جنبش نیرومند کارگری امکان پذیر نیست

گروه پژوهش کارگری

کار مشترک گروههای داخل و خارج می تواند حداقل در مورد حمایت از کارگران زندانی و آزادی آنها ، پشتیبانی اعتراضات کارگران ، اعتراض به رشد حوادث کاری کارگران و کمبود تجهیزات ایمنی ، پشتیبانی از عدم اجرای قانون رسمی شدن کارگران پیمانکاری و حذف پیمانکاران ، حمایت از حذف قرارداد موقت و اجباری شدن بیمه بیکاری ، پشتیبانی از لغو اصلاحیه قانون کار و تامین اجتماعی با فشار به رییس دولت و مجلس ، حمایت از حق تشکل مستقل و اعتصاب ، حمایت همه جانبه از امضاهای کارگران در بالا بردن دستمزد و سازماندهی آنها ، پشتیبانی از حقوق برابر کارگران زن و جلوگیری از کار کودکان در حالیکه آموزش پرورش جشن نان آوران خانه را برای تثبیت کار کودکان می گیرد ، حمایت همگانی از استخدام رسمی کارگران پیمانکاریها ، حمایت از افزایش حقوق بازنشستگان ، افشای تشکیلات زرد کارگری و عدم شرکت در انتخابات فرمایشی ، اعتراض به کارگران اخراجی و زندانی که در زندان نیز دست از مبارزه برنداشته اند ، نامه به سازمانهای حقوقی و کارگری بین المللی و مواردی دیگر باشد .ناصر اصغری

روز خوش، روز بدون حادثه

واقعیت امر این است كه مسئله كاهش سوانح محیط كار كارگران آخرین چیزی است كه از طرف مقامات ریز و درشت رژیم اسلامی جدی گرفته می شود. نه تنها جدی گرفته نمی شود، بلكه با تمام قوا بر علیه امن كردن محیط كار و كاهش سوانحی كه پیشگیری آنها بسیار ساده است، ایستاده اند. و باز بقول "اتحادیه آزاد كارگران ایران" سركوب و امنیتی كردن تلاش برای ایجاد تشكل كارگری، كه مال كارگران است و مسئله سلامت، امنیت و جان كارگران برایش از اهمیت درجه اول برخوردار است، اولین و اساسی ترین گامی است كه محیط كار كارگران را دائم ناامن نگه می دارد.علی اکبر نظری (از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد)

مروری بر روند خصوصی سازی در شرکت واحد

کانون مدافعان حقوق کارگر

به دنبال اعتراضات و اتحاد کارکنان شرکت واحد درجهت احقاق حق در سال 1384 صاحبان قدرت و زياده خواهان براي شکستن اتحاد کارکنان، تصمیم به اجرای خصوصی سازی در شرکت واحد گرفت. آنان از یک طرف با به زندان کشیدن کارگران معترض توسط عوامل دولتی و از طرف دیگر با واگذاری بخشی ازخطوط شرکت به بخش خصوصی که به اعتقاد نگارنده دانه پاشی مسئولان جهت پیش بردن اهداف شان شمرده می شد اقدام به مقابله با اعتراض كارگران نمودند. متاسفانه عدم آگاهی بعضی از کارگران از ترفند کارفرما موجب به ثمر رسيدن اهداف آن ها در این امر بوده است.khosrow-sadeghi-brojeni.jpg
خسرو صادقي بروجنی

تحلیل طبقاتی؛ در پسِ زندگی روزمره

براي انسان ساده‌انديشي كه واقعيات روزمره برايش امري طبيعي و بهنجار جلوه مي‌كند و بديلي براي آن متصور نيست، مركز خريد مجموعه‌اي شيك، زيبا و فريبنده‌اي است كه ديدن آن براي هر انسان صاحب ذوق و سليقه‌اي نوعي فراغت محسوب مي‌شود. انبوهي از كالاهاي زيبا، شيك و مارك دار. کالاهایی كه استفاده از آن‌ها به تعبير عاميانه هر فردی را "با كلاس" جلوه مي‌دهد. بنابراين همه‌ي تلاشش را خواهد كرد تا امكان برخورداري از اين فضيلت را فراهم كند. حتي اگر شده با پرداخت نوبتي (قسطي) و يا خريد دست دوم آن‌ها.
او بايد در چرخه‌ي مدي كه پيش روي‌اش نهاده شده حرفي براي گفتن داشته باشد و خود را به خوبي عرضه كند.شما هم نظر بدهید

یاور - کانون مدافعان حقوق کارگر

مشکلات کارگری در کشور ما ، تو درتو و بسیار پیچیده است. از هر جهت برای حل آن اقدام کنیم سر از مشکل دیگری در می آوریم که در شکل هیچ ارتباطی با هم نمی توانند داشته باشند ولی در درون مایه ارتباطات پنهان و بهم پیوسته ای آن ها را چون
تار و پود در هم تنیده و ساختاری خلق کرده نابهنجار که ريشه ی اصلی آن در مناسبات سرمایه داری جدیداست که به پیشنهاد صندوق بین المللی پول و با همیاری کارشناسان اقتصادی وطنی به حاکمیت قبولانده شده است.کانون مدافعان حقوق کارگر

ارزان به چه قيمتي؟

كانون مدافعان حقوق كارگر ضمن ابراز همدردي با كارگران و قربانيان كارخانه ي پوشاك بنگلادش حمايت و همبستگي و پشتيباني خود را از كارگران بنگلادش به خصوص از تظاهرات اخير آنان در داكا اعلام مي دارد و هر گونه سركوب ، تهديد و خشونت را در هر شكلي كه عليه آنان باشد محكوم مي نمايد و اعلام مي دارد كه تنها با گسترده ترين مبارزات و با اتحاد و تشكل هاي مستقل مي توان درسي فراموش نشدني به سرمايه داران و دولت هاي حامي آنان داد درس هايي كه نواي دلنشين آن اينك از خيابان هاي آتن، مادريد ، نيويورك ، ليسبون و رم و... به گوش مي رسد. مسلما در اين كارزار جهاني ، كارگران به جز زنجير هاي خود چيزي براي از دست دادن ندارند اما جهاني را به دست خواهند آورد