س. حمیدی

کارگران مس سونگون چه می‌خواهند

شرکت ملی صنایع مس ایران، هفتم آذر ماه مدیر عامل جدیدی را برای شرکت مس سونگون معرفی کرد. با همین راهکار خودمانی مافیای قدرت در ملی مس بود که جهانگیر رضوی به کرسی مدیر عاملی شرکت مس سونگون دست یافت. پیدا شدن مدیر عامل جدید در شرایطی انجام می‌شود که قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیای سپاه نیز هر روز بر اقتدار خویش در سامانه‌ی اداری شرکت ملی مس و متعاقب آن در مس سونگون می‌افزاید. به طبع مدیران پیشین باید جایشان را به مدیران جدیدتری واگذار کنند. موضوعی که آسیب‌های آن به طور طبیعی بسیاری از پیمانکاران را درمی‌نوردد. چنان‌که تا کنون برخی از پیمانکاران را عذرشان خواسته‌اند. ولی این ماجرا تا همین جا خاتمه نخواهد گرفت. چون پیمانکاران دیگری نیز هم‌چنان در نوبت به سر می‌برند تا جایشان را به گروه‌هایی از پیمانکاران جدید واگذار کنند. اما به طور طبیعی آسیب‌های اصلی چنین ماجرایی را مثل همیشه به پای کارگران قرارداد موقت همان شرکت‌های پیمانکاری خواهند نوشت.