sohrab-behdad.jpg

طبقه و کار در ایران بعد از انقلاب

گفت‌وگوی کاوه مظفری و آیدین اخوان با سهراب بهداد

ساختار طبقاتی جامعه‌ی ایران چه‌گونه است؟ این سوالی است كه شاید بتوان گفت ذهن بسیاری از اقتصاددانان، جامعه‌شناسان، مفسران سیاسی، و حتی كنشگران سیاسی را به خود مشغول داشته است. مناقشه‌های بسیاری بر سر این‌كه چه طبقاتی در جامعه‌ی ایران وجود دارد و این طبقات چه ابعادی دارند، وجود داشته است. حتی بحث‌ها تاجایی ادامه داشته كه برخی ادعا كرده‌اند، در ایران اساساً طبقات اجتماعی معنا ندارند! اما، می‌توان گفت كه عمده‌ی این مناقشات نه بر پایه‌ی مستندات و داده‌های عینی، بلكه بر اساس نظریه‌ها و مفاهیم انتزاعی جریان داشته است.رضا رخشان

مایک خانواده هستیم

پس از دستگیری و زندانی کردن بخشی از اعضاء هیأت مدیره سندیکای هفت تپه متأسفانه اعمال فشار از جانب مقامات به کارگران و خانواده‌های آنان افزایش یافته است. همکاران ما را از کار اخراج کرده‌اند و به خانواده‌های آنان نیز گفته‌اند که به دلیل افتتاح حساب و دریافت کمک مالی از طرف رئیس سندیکا هیچگونه مرخصی به کارگران زندانی تعلق نخواهد گرفت. این‌گونه اقدامات از جانب مقامات قضائی و دولتی و مسئولین شرکت نه تنها مغایر با موازین انسانی است، بلکه همچنین با موازین قانونی کشور نیز مغایرت دارد.