هاله صفرزاده

خصوصی‌سازی معادن در ایران

خصوصی‌سازی معادن در ماه‌های پایانی دولت دهم سرعت بیشتری گرفت. در ابتدا سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) کاملاً مخالف چنين واگذاري بود. ناظر مجلس در شوراي عالي معدن در این رابطه اظهار کرد که سازمان ايميدرو با چنين واگذاري کاملاً مخالف است زيرا رئيس اين سازمان بايد در اين واگذاري نقشي داشته باشد و چون رياست اين سازمان به تازگي چنين مسئوليتي را عهده‌دار شد،جعفر ابراهیمی-معلم

آنسوی قتل دلخراش محسن خشخاشی

با نگاهی به نقش ساختار نظام آموزشی در بازتولید خشونت

کدام انسان آگاه و منصفی است که نداند آن چاقویی که گلوی محسن خشخاشی را درید پیشتر توسط خشونت طلبان صیقل خورده بود، آنانی که در جامعه به اشکال مختلف و بصورت مستقیم و غیرمستقیم بر طبل خشونت می کوبند حکم تکفیر و ارتداد می دهند و بر صورت زنان این سرزمین اسید می پاشند و تجاوز می کنند. اگر چه توجه به بعد تربیتی، روانی و فردی قتل خشخاشی دارای اهمیت است اما چه کسی می تواند منکر اعمال خشونت بصورت سیستماتیک در مدارس توسط نهاد آموزش و پرورش باشد. خشونتی که در قالب برنامه ها و سیاست های غلط بر معلمان و خانواده هایشان با چپاول دستمزدهایشان اعمال می گردد. خشونتی که از سوی برخی معلمان ناآگاه، که خود محصول این سیستم آموزشی هستند، در قالب تحقیر، توهین و تنبیه نسبت به دانش آموزان اعمال می شود و سیاست ها و برنامه هایی که در فرم و محتوای آموزشی نتیجه ای به جز تربیت دانش آموزانی با عقده روانی و ناهنجار ندارند.