پیام مجامع اسلامی ایرانیان به مناسبت روز کارگر

روز کارگر بر شما مبارک باد

هموطنان گرامی، دراین روزهای سخت که شیوع ویروس کرونا در پی داشته است،بسیاری از کارگران به ویژه کارگران روزمزد، در تنگنا هستند و خانواده های آنها با مشکلات معیشتی روبرویند. امروز باید درهمبستگی با این عزیزان و آنها که در سختی معیشتی اند بیشتر از پیش همت گماشت. به یاریشان بشتابیم. بر همه آحاد ملت است که برای برخورداری از حقوق پنجگانه خویش بکوشند و نیز در تلاشهای کارگران در دفاع از حقوق خویش، در قبال تجاوزهای نظام حاکم به آن حقوق یکپارچه مشارکت کنند .jebhe.jpg
هیات رهبری اجرائی جبهه ملی ایران

معلمان زندانی را آزاد کنید

جبهه ی ملی ایران ضمن تبریک روز معلم به تمام معلمان شریف ایران و خانواده های محترمشان، خواستار آن است، که هر چه سریع تر تمام معلمان زندانی که برای کسب حقوق ملی و مطالبات صنفی خود در زندان هستند آزاد شوند و خواسته های آنان در فضایی امن شنیده و محقق شود و به جای فشار بر این قشر مفید و ستمدیده از بنگاه های اقتصادی مستحضر به قدرت های پشت پرده مالیات گرفته شود و صرف بازسازی نظام آموزشی کشور گردد. و هم چنین مقداری از هزینه هایی که در کشورهای منطقه به گونه ای دور از منافع و مصالح ملی به هدر داده می شود ، صرف هزینه های آموزشی کشور برای شکوفائی و بالندگی آینده سازان این سرزمین شود .jebhe.jpg
هیات رهبری اجرائی جبهه ملی ایران

به کارگران شریف ایران توجه کنید ومشکلات معیشتی آنان را جدی بگیرید

جبهه ملی ایران با گرامی داشت روز جهانی کارگر بار دیگر اعلام می‌کند که چرخ تولید و رونق اقتصادی ، با دستان پرتوان کارگران است که به حرکت درآمده و موجب توسعه و رفاه می‌شود و بنا براین حکومت نیز موظف به تامین تمامی حقوق کارگران در حد استاندارهای تعیین شده است. هیات حاکمه باید توجه کند که افزایش تولید با حرف و شعار محقق نمی شود.افزایش تولید علاوه بر تامین قشر کارگر مستلزم ایجاد و توسعه کارخانجات و موسسات تولیدی در همه ی اشکال و صور مختلف آن و کارآفرینی هرچه بیشتر است و برای ایجاد این نهادهای تولید کننده ، یقینا جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی ضرورتی حتمی است و جلب سرمایه گذاری ، شرایط امن سیاسی و اقتصادی را طلب می کند. ایجاد تنش در کشورهای منطقه و ستیز با جامعه جهانی نافی جلب سرمایه گذاری و افزایش تولیداست .new/logo_hezbe-chap.jpg
بیانیه هیئت سیاسی- اجرائی حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

زنده باد اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران!

وحدت و همبستگی برای حقوق سندیکایی، مبارزه علیە استبداد و بی عدالتی!

حزب چپ ايران (فدائيان خلق) که خود را متعلق به جنبش جهانی چپ می داند بر این باور است که آزادی با عدالت اجتماعی و سوسیالیسم با دموکراسی در هم تنيده اند. حزب ما که از آزادی سازمان‌يابی گروه‏های اجتماعی، تشکیل سندیکاهای کارگری، تشکل‏های صنفی و سازمان های غیردولتی و فعالیت آزادانه احزاب سیاسی، دفاع می کند، فرا رسیدن روز جهانی کارگر را بە همه مبارزان راە آزادی و عدالت اجتماعی شادباش گفتە و بە شما کارگران و زحمتکشان بخاطر مبارزات گستردە تان علیە استبداد، فقر و بیعدالتی درود می فرستد. ما همواره از مبارزات و مطالبات برحق نیروی کار و زحمت مصممانە حمایت کردە و خواهیم کرد و در این مبارزە عمیقا عادلانه و انسانی با شما و در کنار شما بوده و خواهیم بود.سازمان راه کارگر :

گرامی باد اول ماه مه، روز همبستگی جهانی طبقه کارگر

بزرگداشت اول ماه مه، مانند همیشه، زمان یادآوری همبستگی جهانی کارگران همه کشورها و نشان دادن قدرت عظیم آنهاست، علیرغم اینکه امسال، در شرایطی استثنائی، امکان برگزاری تجمعات بزرگ کارگری وجود ندارد ، باید یکباردیگر با ابتکارات متنوع و صدور تراکت و اعلامیه ، این روزهمبستگی جهانی کارگران را گرامی داریم ، یادآوری کنیم که کارگران قادرند که سرنوشت خود را در دستان خود بگیرند، یادآور شویم که رهائی کارگران و زحمتکشان تنها به دست خود آنها صورت میگیرد ، خاطرنشان کنیم که در نبرد اردوگاه کار و سرمایه، این تنها و تنها سازماندهی وایجاد تشکلات مستقل همه اقشار گوناگون کارگران و زحمتکشان است که راه رهائی را هموار و ممکن میکند، با صدای بلند بگوئیم که سرنگونی جمهوری اسلامی و موفقیت انقلاب اجتماعی، تنها با حرکت به سوی سوسیالیسم کامل میشود وگرنه بار دیگر تنها یک جابجائی در بالائیها صورت گرفته و بار دیگر فعالان و تشکلات جنبش کارگری و سایر جنبشهای اجتماعی رادیکال به خاک و خون کشیده و نابود خواهند شد!اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

روز همبستگی جهانی کارگران مبارک باد

در اول ماه مه ۱۸۸۶ پلیس شیکاگو نمی دانست که به خون کشیدن اعتصاب کارگران نه تنها به مبارزات آنان پایان نخواهد داد بلکه خاطره ۷۰ کارگر جان باخته برای همیشه ثبت خواهد شد و زنده خواهد ماند. سه سال بعد از آن فاجعه، و در صدمین سالگرد در هم شکستن دیوارهای زندان باستیل، کنگره بین المللی کارگران در پاریس، روز اول ماه مه را بعنوان روز همبستگی جهانی کارگران برگزید. ۱۳۴ سال از به خون غلطیدن کارگران شیکاگو، و ۱۳۰ سال از نخستین جشن ماه مه می‌گذرد. در این روز زمان و چرخ‌های تولید با خاطره همه جانباختگان جنبش کارگری می ایستد و کارگران با همدیگر تجدید عهد می‌کنند: "روز قطعی جدال است آخرین رزم ما، انترناسیونال است نجات انسانها".new/4sazeman-2.jpg
بیانیه مشترک چهار حزب و سازمان:

برای آزادی زندانیان سیاسی!
پایان دادن به بازداشت‌ها و احضار فعالان مدنی!

جمهوری اسلامی به جای آزادی زندانیان، به تشدید بازداشت‌ها‌، احضار و محاکمه‌ی فعالان مدنی و سیاسی، صدور احکام طویل المدت زندان و اعدام‌ روی آورده‌است. تردیدی نیست که نقض فاحش حقوق انسانی مردم در این حکومت نهادینه شده‌است و حاکمان حتی در دوران کرونا نیز هم‌چنان بدون توجه به نیازهای جامعه به تشدید آن ادامه می دهند. اما وظیفه‌ی مدافعان حقوق بشر، نیروهای سیاسی و نهادهای دمکراتیک است که با فشار به جمهوری اسلامی، از ضرورت آزادی زندانیان سیاسی و احترام به حق حیات زندانیان دیگر در شرائط بحرانی کنونی دفاع کنند.سازمان اتحاد فداییان خلق ایران

اول ماه مه روز همبستگی کارگران سراسر جهان
خجسته و پیروز باد

اول ماه مه نماد همبستگی و مبارزه کارگران و زحمتکشان سراسر جهان است. کارگران ایران دهه های متمادی است که از حق طبیعی برگزاری آزاد و مستقلانه مراسم اول ماه مه، در دو رژیم شاه و شیخ محروم بوده ودر این راه با سرکوبهای وحشیانه ای روبرو گشته و بهای سنگینی را پرداخت نموده اند اما علیرغم همه اینها هیچگاه پا پس نگذاشته و تسلیم شرایط حاکم نشده اند، چرا که تجربه زندگی به آنها آموخته است که بدون مبارزه متحد و همبسته راه به جایی نمی برند. درس بزرگ اول ماه مه به کارگران و زحمتکشان این است که فقرومحنت و بیچارگی سرنوشت محتوم زحمتکشان نیست آنان بخوبی دریافته اند که ابزار رسیدن به زندگی در خوروشایسته، ایجاد تشکلهای طبقاتی، اتحاد و مبارزه سازمان یافته و پیگیر است.اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست بمناسبت اوّل ماه مه!

در اول ماه مه روز جهانی وهمبستگی طبقه کارگر اعلام می کنیم،
سرمایه داری دشمن بشریت است. سوسیالیسم تنها راه نجات بشریت است!

فراخوان ما اینست که به طرق ایمن و بصورت گسترده مناسبت اول مه را گرامی بداریم، تمایز سیاست های جنبش طبقه کارگر را با جنبش های دست راستی بطور شفاف اعلام کنیم، وقت ان رسیده است که کارگران برای رهبری جامعه و برون رفت از بحران های عدیده اعلام آمادگی کنند و برای بعد از کرونا ابتکار عمل سیاسی را بدست گیرند. در اوّل مه ضروری است با اعلام هم سرنوشتی طبقاتی و انترناسیونالیستی با کارگران جهان بر گسترش جنبش شورائی طبقه کارگر و پرچم سوسیالیستی آزادی جامعه تاکید کنیم. اوّل ماه مه را به طبقه کارگر ایران و کارگران جهان تبریک میگوئیم!aksariat.jpg
اطلاعیهٔ دبیرخانهٔ شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

آگاهی‌سانی پیرامون
جعل نام نهادهای سازمان و نشریهٔ کار

اخیراً موضع‌گیری‌هایی جعلی با امضای «هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)» در فضای مجازی منتشر و هم‌چنین نسخه‌ای جعلی از کار آن‌لاین، نشریهٔ اینترنتی سازمان، تحت عنوان «نشریهٔ هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)» راه‌اندازی شده است.
این اقدامات توسط فردی صورت گرفته است، که در خارج از کشور به عضویت سازمان درآمده بود و سال‌هاست که دیگر عضو سازمان ما نیست. فرد مذکور سال‌ها پیش، آغاز به انتشار اعلامیه‌ها و موضع‌گیری‌هایی با امضای جعلی «کمیتهٔ مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)» نمود. ما در همان مقطع نیز اعلام کردیم‌، این موضع‌گیری‌ها جعلی است.new/logo_hezbe-chap.jpg
هیئت سیاسی- اجرائی حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

جمهوری اسلامی باز هم دست به جنایت زد!

اعدام شایان سعیدپور و تداوم دستگیری ها و تشدید سرکوب ها را محکوم می کنیم!

حزب چپ ایران(فدائیان خلق) اعدام شایان سعیدپور را شدیدا محکوم می کند و از همه‌ی انجمن ها و نهادهای مدافع حقوق بشر، احزاب سیاسی می‌خواهد که جمهوری اسلامی را به‌خاطر صدور و اجرای احکام اعدام، رفتار خشن، سرکوبگرانه با زندانیان، بازداشت فعالان سیاسی و مدنی زیر فشار قرار دهند. زنجیره‌ی اعدام‌های جمهوری اسلامی تمام شدنی نیست. اکنون جان محمد کلهر، برزان نصرالله‌زاده در خطر است. نگذاریم در شرایطی که جهان و ایران گرفتار بلای کرونا است، ماشین اعدام و سرکوب جمهوری اسلامی همراه با کرونا جان و زندگی زندانیان را به خطر اندازد.new/logo_hezbe-chap.jpg
هیئت سیاسی – اجرایی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

جنایتی علیه دو نسل از آزادیخواهان

به مناسبت ۴۵‌مین سال‌گرد تبرباران زبونانهٔ تپه‌های اوین

۴۵ سال از آن روز می‌گذرد. و هنوز که هنوز است عاملان آن و وارثان و حامیان نظام محمدرضاشاهی حقیقت این روی‌داد تلخ تاریخی را بیان نکرده‌اند. هر چند تهرانی سربازجو یکی از عاملان این جنایت در جریان اعترافات خود در حاشیهٔ دادگاه‌های پس از انقلاب بهمن ۵۷ جزئیات برنامه‌ریزی و اجرای این فاجعهٔ را شرح داد، اما پس از این همه سال جانیان و ناقضان دی‌روز حقوق بشر، حقیقت وقایع این روز را کتمان می‌کنند. این جنایت، ابداعی دیگر در تاریخ سراسر خون و جنایت سرزمین و مردم ما بود که جمهوری اسلامی مستبد آن را از شاه دیکتاتور به ارث برد تا در اشکالی بمراتب گسترده تر به تکرار آن بنشیند.بیانیه مشترک سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان و اتحاد سوسیالیستی کارگری

اول ماه می تعطیل نمی شود!

تنها و تنها با ایجاد تشکل های کارگری، شورایی و مردمی است که می شود شرایط را تغییر داده و منفعت طبقاتی خود را پیش ببریم. ما کارگرانیم که دنیا را می سازیم اما از آن بی بهره ایم، می توانیم آن را زیرو رو کنیم. هیچ قدرتی توان رویارویی با طبقۀ کارگر و مردم تهی دست را که یکپارچه به میدان مبارزه آمده باشند ندارد. طبقۀ کارگر یک طبقۀ جهانی است و مرز نمی شناسد و لذا با همبستهگی و اتحاد می تواند به یک نیروی قدرتمند جهانی تبدیل شود که ویرانگر جامعۀ کنونی و نوید دهندۀ زندهگی نو باشد. پیش به سوی دنیایی فارغ از استثمار، پیش به سوی آزادی.aksariat.jpg
اطلاعیهٔ دبیرخانهٔ شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

رفیق علی‌اصغر سمائی از ميان ما رفت!

با اندوه فراوان اطلاع یافتیم که رفیق علی اصغر سمائی نیمه شب ۲۵ فروردین در اثر بیماری سرطان وخیمی که رشدی شتابان داشت، در لندن درگذشت. رفیق سمائی روزهای سختی را در واپسین هفته های زندگی خود از سر گذراند. غدهٔ سرطانی غیرقابل مهار و عمل جراحی، در فاصله کوتاهی رفیق نازنین ما را از پای درآورد، بی آنکه مجال درمانی برای پزشکان معالجش فراهم آید.
شورای مرکزی سازمان ضایعهٔ درگذشت رفیق علی‌اصغر سمائی را به پروانه عزیز، همسر، به فرزندان دلبندش پگاه و پرتو، به فاطمه گرامی، خواهر، و به سایر اعضای محترم خانواده های سمائی و اسحاقی، و به همه رفقا و یاران تسلیت می‌گوید.چریکهای فدایی خلق ایران

اعدام مصطفی سلیمی ، جنایت دیگری از جمهوری اسلامی!

چریکهای فدایی خلق ایران، اعدام وحشیانه مصطفی سلیمی و تحویل نامبرده از سوی اقلیم کُردستان عراق به دیکتاتوری حاکم را محکوم می کنند. این جنایت، دیر یا زود همچون بقیه جنایات جمهوری اسلامی با گسترش مبارزات مردم ستمدیده ما جهت سرنگونی رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی پاسخ داده خواهد شد و کوس رسوایی همه همکاران ریز و درشت این رژیم سرکوبگر را بیش از پیش به صدا در خواهد آورد.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

در محکومیت اعدام جنایتکارانه مصطفی سلیمی

سازمان ما بازگرداندن مصطفی سلیمی توسط دولت اقلیم را، که در حکم به مسلخ فرستادن یک زندانی سیاسی با سابقه است، به شدت محکوم کرده و خواهان روشن شدن و پاسخگویی دست اندرکاران این اقدام جنایتکارانه و محاکمه و مجازات آن ها است. ما از همۀ نهادهای مدافع حقوق بشر و مخالف مجازات اعدام می خواهیم که پیگرانه خواهان پاسخگویی لازم ، روشن، و هرچه سریع تر مسئولان اقلیم در مورد این عمل غیر انسانی و ددمنشانه باشند.new/shorye-nirouhaye-chap1.jpg
اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

در محکومیت استرداد و اعدام مصطفی سلیمی

شورای همکاری نیروهای چپ وکمونیست، این عمل غیرانسانی مسئولین اقلیم کردستان و همدستی آنان با رژیم جنایت پیشه جمهوری اسلامی را بشدت محکوم کرده وهمه سازمان ها، احزاب و نهاد های آزادیخواه و انسان دوست وسازمان های مدافع حقوق پناهندگان و توده های زحمتکش مردم را به اعتراض علیه این اقدام ضد انسانی فرامی خواند. حاکمین اقلیم کردستان باید درنزد افکارعمومی ایران، کردستان وسراسرجهان افشا ومحکوم بشوند. آنها نیز همچون رژیم ددمنش جمهوری اسلامی دراعدام زندانی سیاسی مصطفی سلیمی، محکوم، مسئول وپاسخگوهستند.new/Logo_Hambastegi1.jpg
همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

اعدام جنایتکارانه زندانی سیاسی مصطفی سلیمی محکوم است

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران» اعدام مصطفی سلیمی را محکوم کرده و ضمن ابراز تاسف عمیق خود از این واقعه، با خانواده و بازماندگان و یاران وی ابراز همدردی می‌کند.
در شرایط فعلی جان زندانیان در سراسر کشور در خطر است بخصوص زندانیان سیاسی که به دلایل ناعادلانه و غیرانسانی در زندان‌های جمهوری اسلامی اسیر هستند.
حکم اعدام اقدامی غیرانسانی و خشونت‌بار است که باید از احکام قضائی برای همیشه حذف شود. احکام ضد بشری دستگاه قضائی اسلامی و اعدام‌های فله‌ای جنایتی است آشکار علیه مردم ایران. از همه جریانات سیاسی، آزادی‌خواهان و بشردوستان و فعالین حقوق بشر می‌خواهیم که برای لغو حکم اعدام در ایران و خارج کردن این حربه مرگبار از دستان این رژیم قرون وسطائی مبارزه خود را دو چندان کنند.new/logo_hezbe-chap.jpg
هئیت سیاسی اجرایی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

سیاست دستمزدی دولت را محکوم
و از مبارزە کارگران برای افزایش دستمزد پشتیبانی می کنیم!

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) سیاست تحمیل دستمزدهای زیر خط فقر بە کارگران و بازنشستگان و عدم افزایش دستمزدها متناسب با هزینەهای واقعی زندگی و سیاست دستمزدی دولت را قویا محکوم میکند، اعتراض کارگران و بازنشستگان نسبت بە دستمزد سال ٩٩ را بە حق دانسته و قاطعانە از آن پشتیبانی می کند. ما از احزاب و تشکل های سیاسی برابری طلب، مردم آزادە و سازمان های کارگری و نیروها و نهادهای عدالت خواە دعوت می کنیم کە از پیکار عادلانە کارگران و بازنشستگان برای رهایی از زیر خط فقر و افزایش دستمزدها متناسب با هزینە های واقعی زندگی حمایت کنند.new/logo_hezbe-chap.jpg
هیئت سیاس- اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

اعدام مصطفی سلیمی، جنایتی مضاعف!

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) اعدام مصطفی سلیمی که عمری را پشت میله‌های زندان سپری کرده و‌ در زندان پیر شده است، آنهم در شرایط کنونی که خطر کرونا در زندان می تواند جان انسان های زیادی را به خطر اندازد، نه یک جنایت روزمره حکومتی بلکه جنایتی مضاعف تلقی می‌کند. گرچه هر اعدام، عملی است ضد انسانی، منزجر کننده و موجب بیزاری، این مورد ولی در زمره آن جنایاتی است که وجدان بشری را دوچندان می‌آزارد. حزب ما اقدام دولت اقلیم در تحویل این زندانی کرد پناه آورده به کردستان عراق را تحت هر بهانه‌ای هم که صورت گرفته باشد غیر قابل توجیه دانسته و شدیداً آن را تقبیح و محکوم می‌کند.اطلاعیه سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

در باره تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹

اوضاع و شرایط کاملا آشکار و راه بر کارگران و زحمتکشان کشورمان روشن و مشخص است. با وجود تداوم حیات این نظام دیکتاتوری و ضد انسانی وتا زمانی که کارگران و زحمتکشان، تشکل های مستقل و رزمنده خود را گسترده و سراسری ننمایند، امکان دستیابی به حداقل های ممکن نیز دست نیافتنی وناممکن می نماید. خوشبختانه تجربیات سالهای اخیر به ما نشان می دهد که پیشروان کارگری و بخش قابل توجهی از توده کارگران و زحمتکشان، پیش و بیش از هر کسی به این ضرورت آگاه و واقف گردیده اند وبا وجود موانع بسیاری که دراین راه پیش روی است، تلاش و جهد نموده و گام هایی نیزدراین مسیر پر خطر، اما ضروری و حیاتی بر داشته اند.اعلامیه سازمان راه کارگر

کوه باز هم موش زائید، مزدی برابر گرسنگی

درباره مصوبه رژیم برای حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۹ خورشیدی

در حالیکه استثمار نظام سرمایه داری در ایران بیداد میکند، در حالیکه ناتوانی و درماندگی ساختاری جمهوری اسلامی و نیز تحریمهای اقتصادی امپریالیستی تداوم دارد و در شرایطی که بیکاری و پس لرزه های اقتصادی ناشی از بحران کرونا، ابعاد فلاکت و بی آیندگی را در میان اکثریت کارگران و زحمتکشان ایران افزایش داده است، شورای عالی کار رژیم، بعد از هفته ها تاخیر، طی مصوبه ای میزان حداقل دستمزد ماهانه کارگران را برای سال جاری ۱۳۹۹ اعلام نمود.چریکهای فدایی خلق ایران

شیوع ویروس کرونا و جنایات کرونای جمهوری اسلامی در زندان‌ها

برخورد سرکوبگرانه جمهوری اسلامی با اعتراضات بر حق زندانیان در شرایطی که سازمان زندان ها هیچ گونه اقدام حفاظتی از آن ها در مقابل شیوع ویروس کرونا نکرده و نمی کند ، خود افشاگر چهره رژیمی است که برای جان انسان ها هیچ ارزشی قائل نیست. این حوادث همچنین نشان داد که جان زندانیان در خطر است. در رابطه با شرایط حاکم بر زندان ها در جمهوری اسلامی باید توجه داشت که بر اساس گزارشات منتشر شده در جریان قیام آبان ماه ، حداقل ده هزار نفر دستگیر و زندانی شدند. در نتیجه شیوع کرونا و عدم رسیدگی زندانبانان جان این اسرا یعنی زندانیان سیاسی را بطور جدی به خطر انداخته است.new/logo_hezbe-chap.jpg
هیئت سیاسی- اجرائی حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

بە کشتار کارگران در کارخانە های ناامن پایان دهید!

حزب چپ ایران(فدائیان خلق) در مقطع کنونی صدور دستور دولت برای از سرگیری فعالیت‌های تولیدی را بە استثنای واحدهایی کە تعطیل کردن آن‌ها باعث اختلال در مبارزە با ویروس کروناست، موجب گسترش شیوع ویروس و خسارات انسانی و مالی ناشی از آن می‌داند و ضمن محکوم کردن این عمل، خواهان اجرای قرنطینە‌ی کامل برای توقف روند فاجعە‌بار ویروس، اعلام تعطیلی واحدهای تولیدی، خدماتی، اداری تا دفع خطر آن و پرداخت حقوق بیکاری بە بیکاران و تامین معیشت همە‌ی کسانی است کە درآمد شان را در اثر پیامدهای شیوع ویروس کرونا و قرنطینە از دست می‌دهند.هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

« یکی برای همه و همه برای یکی»

خاموشی رفیق هلین بولک
را به همه مبارزان کمونیست و سوسیالیست ترکیه و جهان تسلیت می گوئیم

رفیق هلین بولک ستاره برجستۀ گروه موسیقی یوروم در پی ۲۸۸ روزاعتصاب غذا در اعتراض به دستگیری و زندانی کردن شش تن از اعضای گروه، در ۲۸ سالگی با خاموشی خود، همه ما را تنها گذاشت. گروه یوروم از آغاز فعالیت هنری اش به عنوان یک گروه موسیقی سوسیالیستی و انترناسیونالیستی پایه گذاری شد. این گروه ۳۵ سال سابقه فعالیت هنری دارد و همواره همچون خاری در چشم حاکمان خودکامه و واپسگرای ترکیه بوده است.