مجید خوشدل

سوسیالیسم، عدالت اجتماعی؛ ایده یا ایده‌آل

گفت‌وگو با فاتح شیخ

به عقیدهٔ من سوسیالیسم قبل از اینکه ایده یا ایده‌آل باشد، یک جنبش اجتماعی‌ست؛ یا به قول شما جنبش عدالت اجتماعی‌ست. آن هم به دلیل اینکه چون بی‌عدالتی وجود دارد، در مقابل‌اش یک حرکت اجتماعی عدالت خواهانه شکل می‌گیرد، که در دوران معاصر ما، این عدالت خواهی در بهترین وجه‌اش جنبش‌های کارگری و کمونیستی بوده. اینها وجوه مختلف یک واقعیت اجتماعی هستند؛ قبل از اینکه وجوه مختلف یک ایده یا یک دستگاه فکری باشند. البته، همزمان یک دستگاه فکری هم هست و...new/hesam-kamangar.jpg
حسن حسام و آرش کماگر

تشدید جدال امریکا و چین،
آیا جنگ سرد جدیدی در راه است؟

تلویزیون برابری

bagher-ebrahimzadeh.jpg
گفت و گو با باقر ابراهیم زاده، عضو سازمان راه کارگر، زندانی سیاسی رژیم سابق

ضرورت مبارزه همگانی و سازمانیافته
علیه شکنجه و اعدام،
برای دادخواهی و آزادی زندانیان سیاسی

masoud-noghrekar5.jpg
در گفت و گوی مسعود نقره کار علیرضا میبُدی

دربارۀ اقدام اخیر محمد نوری زاد
در زندان

و در بارۀ ادبیات زندان
رادیو همراه
new/darvishpour-pashaei.jpg
مناظره مهرداد درویش پور با فواد پاشایی

درباره سلطنت یا جمهوری؟

پروژه مشروطه خواهی می تواند در کشوری بدیلی برای گذار به دمکراسی باشد که با سلطنت مطلقه روبرو باشد. یعنی همان چیزی که جامعه در انقلاب مشروطه یا دوران حکومت دکتر مصدق و جبهه ملی درآن زمان روبرو بود. این دسته از کنش گران سیاسی با مشروطه کردن سلطنت، در پی گذار از استبداد به دمکراسی بودند. اما در جامعه ای که نظام سلطنتی برچیده شده، مشروطه خواهی دیگر معنایی ندارد. در واقع رضا پهلوی و حزب مشروطه در پی احیای سلطنت هستند و نه مشروطه کردن نظام سلطنتی که دیگر وجوددخارجی ندارد و موضوعیتی ندارد.new/hesam-kamangar.jpg

کمپین اعدام نکنید
و فرا افکنی رسانه ها و اپوزیسیون راست

دیالوگ هفته: - حسن حسام و آرش کمانگر
تلویزیون برابری

new/ghazi-markarian.jpg
مصاحبه نصرالله قاضی با روبن مارکاریان

گسترش مبارزات مردمی و ضرورت شکستن چوبه های دار


پیرامون اعدام ها در ایران و مبارزه علیه حکم اعدام ، فاجعه کرونا در کشور و در زندان های کشور و مبارزات کارگران هفت تپه و ضرورت دفاع از این مبارزات

new/meybodi-neghrekar.jpg
مسعود نقره کار و علیرضا میبُدی

چرا حکومت اسلامی اعدام می کند؟

و در بارۀ " کارزار جهانی برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی

Mehrdad-Darvishpour5-s.jpg
گفتگو ایران اینترناسیونال با مهرداد درویش پور

درباره بیانیه همکاری همگانی
برای جلوگیری از اعدام سه جوان ایرانی

مجید خوشدل

رسانه و فعالان رسانه‌ای ایرانی

گفت‌گو با سعید افشار

در قرن بیست و یکم، در مورد رسانه‌ها چند «اصل طلایی» گذاشته‌اند، از جمله بی‌طرفی، مخاطب محوری و تکثرگرایی. این موارد را اگر به شکلی کلی نگاه کنیم؛ مثلاً «بی طرفی»، افسانه‌ای ست در بین رسانه‌ها. بنابراین این بی‌طرفی را می‌شود داخل گیومه گذاشت؛ می‌شود انصاف داشت. و یا اصلِ مخاطب محوری؛ آیا منظور این است که مخاطب از برنامهٔ ما خوش‌اش بیاید؟ آیا اوست که ما را هدایت می‌کند که چگونه برنامه تهیه کرده و چگونه خبررسانی کنیم؟ نه، این طور نیست. در اینجا رقابت و جنگِ گفتمان‌ها هم هست. البته باید بگویم که بعضی از رسانه‌ها خیلی ایدئولوژیک هستند، و یا حیاط خلوتِ گرایش خاصی‌اند.masoud-noghrekar5.jpg
بخش دو م مصاحبه در بارۀ کانون نویسندگان و به آذین

به‌آذین: طرحی مینیاتوری از سرگذشت جنبش روشنفکری ایران

بابک بهرامی

در انشعاب سال ۱۳۵۸ در کانون نویسندگان، در حد اطلاعات من، همه توده‌ای‌های عضو کانون، کانون را ترک کردند و «شورای نویسندگان و هنرمندان ایران» را بنا نهادند، و کار هم به لج‌بازی‌های تاسف‌بارتر کشیده شد. برای نمونه، شورای نویسندگان و هنرمندان ایران در نوعی دهن کجی به کانون نویسندگان ایران در حمایت از خمینی و حکومت اسلامی سنگ تمام گذاشت. نشانه‌های چنین برخوردی در هر شش «فصل‌نامه»ای که این شورا منتشر کرد چشمگیرانه دیده می‌شود.Mehrdad-Darvishpour5-s.jpg
سخنرانی مهرداد درویش پور در ایران آکادمیا

درباره خشونت ناموسی:انگیزه ها و پیامدها

در این سخنرانی به بررسی سه نظریه فرهنگ گرایی در مردم شناسی، فمینیسم رادیکال در مطالعات جنسیت و فمینیسم میان برشی در جامعه شناسی و مطالعات جنیست، ارزیابی از اشکال گونانگون خشونت های ناموسی و نحوه مقابله با آن، چرایی شدت گرفتن خشونت ناموسی در ایران و کم توجهی محققان و افکار عمومی نسبت به آن، نقش قانون و ایدئولوژی زن ستیز جمهوری اسلامی در تشدید ستم و خشونت ناموسی، اهمیت فرهنگ سازی، تغییر قوانین و افزایش دیگر منابع قدرت زنان برای مقابله با خشونت های ناموسی و همچنان اهیمت تغییر الگوهای مردانگی و ضرورت گسترش کمپین هایی علیه خشونت ناموسی علیه زنان پرداخته شده است.new/mehrdad-wahabi2.jpg

جمهوری اسلامی نظامی بر پایه فساد و دزدی

گفتگوی رادیو پیام کانادا با مهرداد وهابی، پروفسور اقتصاد و پژوهشگر چپ در مورد تعریف “فساد” از زاویه اقتصاد، سیاست و اجتماعی. فساد و اختلاس در جمهوری اسلامی؛ مدل اسلامیزه اقتصاد بورژوائی.

hossein-mosavian3.jpg
گفت‌وگوی نشریه اندیشه پویا با دکتر حسین موسویان به مناسبت ۲۵ سالگرد درگذشت دکتر کریم سنجابی

دکتر سنجابی در سیاست مخالف هر نوع وابستگی بود

آقای دکتر صدیقی و آقای اصغر پارسا آمدن به شورای مرکزی جبهه ملی ایران را به بعد از استعفای آقای دکتر سنجابی از دولت موکول و مشروط کرده بودند . لذا بعد از استعفای دکتر سنجابی هر دو به شورا پیوستند . در شورا آقای دکتر صدیقی این مسئله را مطرح کردند که در جبهه ملی ایران به جای سمت دبیر کل که در آن ایام ، رسانه ها به عنوان سمت آقای دکتر سنجابی به کار می بردند باید یک هیات رهبری ایجاد شود ، که این پیشنهاد در شورا تصویب شد و شورای مرکزی یک هیات رهبری پنج نفری متشکل از آقایان دکتر صدیقی ، دکتر سنجابی ، ادیب برومند ، اصغر پارسا و ابراهیم کریم آبادی انتخاب کرد .new/Narcissist1.jpg
مجید خوشدل

خودشیفته

گفت‌وگو با مسعود افتخاری

بله، کاملاً درست است. نیاز به تحسین شدن؛ نیاز به تأیید شدن به شکلی بسیار افراطی در انسان خودشیفته وجود دارد. و این برمی‌گردد به مرکزی ترین مسئله انسان خودشیفته، که همانا نداشتن عشق است. و این خصلت در تقابل با «شخصیت مرزی»ست. انسان وقتی از عشق تهی باشد، سرشار از نفرت می‌شود. انسان خودشیفته، انسان سیّال و پاکدلی نیست و پر از نفرت و آلودگی‌هاست، که نمونه‌های تاریخی آن را در دیکتاتورهایی نظیر هیتلر دیده‌ایم. که وقتی آن نفرت به بیرون جهت داده می‌شود، می‌بینیم که چه ویران سازی‌های عظیمی را می‌تواند موجب شود.masoud-noghrekar5.jpg
گفت‌وگوی رادیو زمانه با مسعود نقره‌کار

ماجرای اخراج به‌آذین از کانون نویسندگان چه بود؟ - بخش نخست

بابک بهرامی

به هرگونه دربارۀ رخداد انشعاب در کانون نویسنگان دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شده است، اما آنچه مسجل است اینکه هیئت دبیران وقت طبق اساسنامه اقدام کرده است، اگرچه نقش افراد وابسته به سایرگروه‌های چپ، به ویژه سازمان چریک‌های فدائی خلق ایران و سازمان‌های چپِ پاگرفته در مقطع انقلاب را در”سوءاستفاده”های اساسنامه‌ای به سود خط ایدئولوژیک–سیاسی‌شان، و در نتیجه در بروز این دست رخدادها نمی‌باید نادیده گرفته شوند.new/goharzad-amini-davishpour.jpg

در باره قتل های ناموسی

گفتگوی رضا گوهرزاد
با آسیه امینی و مهرداد درویش پور
برنامه پویش : تلویزیون اندیشه