new/hesam-saidpour.jpg

مروری بر
مهمترین رویدادهای ماه گذشته

برنامه ای از بیژن سعیدپور و حسن حسام
تلویزیون برابری

new/asefi-noghrekar.jpg

در بارۀ کارزار جهانی
برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی ،
و دادخواهی در ایران

حمید آصفی ( ایران) - مسعود نقره کار ( امریکا) در گفت و گو با حسن اعتمادی

مصاحبه نصرالله قاضی با روبن مارکاریان

ایران در چنبره چوبه های دار،
کرونا و غارت مقدس

تلویزیون راه کارگر

خانواده های پنج جوان محکوم به اعدام در اصفهان به نام های مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، مجید نظری کندری، هادی کیانی و عباس محمدی از خمینی شهر که به اتهام شرکت در خیزش دی ماه دستگیر و هر یک به دو بار اعدام و پنج سال زندان محکوم شده اند به خاطرقطع ملاقلات در برابر دادگستری اصفهان تجمع کردند. اقدام شجاعانه خانواده های پنج جوان محکوم به اعدام موجب شد که افکار عمومی در جریان قصد رژیم جمهوری اسلامی برای ارعاب از طریق بر پا ساختن چوجه های دار قرار گیرد. این نوع اعتراض باید الگوئی برای همه خانواده های زندانیان سیاسی و بویژه خانواده های محکومین به اعدام قرارگیرد که می تواند با اطلاع رسانی به موقع واکنشی اعتراضی نظیر توفان توتیری علیه اعدام میرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی برانگیخته و رژیم را وادار به عقب نشینی سازد.