logo

مسعود نقره کار و علیرضا میبُدی

چرا حکومت اسلامی اعدام می کند؟

و در بارۀ " کارزار جهانی برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی

يکشنبه ۲۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹ ژوييه ۲۰۲۰نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد