به یاد جانباختگان اخیر و در همبستگی با جنبش انقلابی مردم ایران

زمان: شنبه ۲۵ ژانویه از ساعت ۲ تا ۳ بعدازظهر
مکان: آرت گالری ( تقاطع خیابانهای جورجیا و هاو) در داون تاون ونکوور
برگزارکننده: کارزار دفاع از مبارزات مردم ایران – ونکوور (کانادا)





اکسیون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران
برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی

مر کز شهر هانوفر "ارنست آوگوست پلاتس، مقابل کافهوف"
شنبه ۲۵ ژانویه ۲۰۲۰، ساعت ۱۷ تا ۱۹
کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست - هانو ر





maryam-satvat-s.jpg

معرفی کتاب «مادی نمره ی بیست»

زمان: جمعه ۲۴ ژانویه ساعت ۱۸
مکان: دفتر جامعه ایرانیان در آلمان
انجمن دوستداران اندیشه





فراخوان به گردهم آیی در برلین

در دفاع و پشتیبانی ازاعتراضات سراسری مردم ایران وگرامیداشت جانباختگان هواپیمای سرنگون شده اوکرائینی و قیام آبان ماه

زمان : جمعه ۲۷ دیماه ۱۳۹۸ (۱۷ ژانویه ۲۰۱۹)
مکان: کلیسای شکسته
کلیسای شکسته





فراخوان به آکسیون
در دفاع از مبارزات مردم ایران برای آزادی و عدالت اجتماعی!

در دفاع از آزادی دستگیرشدگان و زندانیان سیاسی!
شنبه ۱۸ ژانویه ساعت ۱۵
برگزارکنندگان: کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران – برلین
کانون پناهندگان سیاسی ایران- برلین






فراخوان برای راهپیمایی
نه به دروغ، جنایت و سرکوب در ایران
در واشنگتن دی سی

زمان : یکشنبه ۱۹ ژانویه ساعت ۱ بعد از ظهر
سخنرانان :علی افشاری، شاهد علوی و نزار زاکا
مقصد راهپیمایی : ساختمان کنگره آمریکا ، ضلع غربی





دعوت به مشارکت و گردهمائی

زمان شنبه۱۸ ژانویه ۲۰۲۰ از ساعت ۱۴ تا ۱۶
مکان گردهمائی: شهر زوریخ
برگزار کنندگان:
همبستگی با مبارزات مردم ایران-سوئیس
رادیو پیام آزادی





فراخوان به تظاهرات سالانه گرامیداشت رزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت!


زمان : یکشنبه ، ١۲ ژانویه ٢٠۲۰ساعت ١۰
U 5- Frankfurter Torمکان: شروع تظاهرات از ایستگاه
تا گورستان سوسیالیست ها
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلین
کانون پناهندگان سیاسی ایران- برلین





بحث و گفتگو

نگاهی به خیزش آبان ۹۸ در ایران و پس از آن

در گفتگو با: پیران آزاد - کاظم کردوانی
زمان: جمعه ۱۰ ژانویه ۲۰۲۰، ساعت ۱۹
مکان: کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین