حمایت از آکسیون در اعتراض به شکنجه و کشتار کارجویان و پناهجویان افغانستانی

زمان: سه شنبه ۱۲ ماه مه ساعت ۱۱
مکان: برلین مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران
کمیته دفاع از ندانیان سیاسی در ایران- برلین