logo

در امتداد خیابان‌ها

سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۴ ژوين ۲۰۱۹

امید همائی

در امتدادِ خیابانهائی
که از امتدادِ خویش فراتر نمیروند.
در امتدادِ خیابانهائی
که به امتدادِ خود نمیرسند
و در خود ممتد میشوند.
در امتدادِ خیابانهایِ بلندِ تابستان
که از روز دل نمی کنند.
در امتدادِ خیابانِ روز اوّل دبستان
با رنگهایِ خیره کنندهٔ پائیز.
در امتدادِ پندارهایِ بیهوده و بر باد.
در امتدادِ پر بستنِ خرد از اندیشه.
در امتدادِ خیابانها.
در امتدادِ تنهائیِ خیابانها.
در امتداد نا آگاهی.
وقتی نمیدانی که نمیدانی
تا آنگاه که میدانی که نمیدانی
پس میخواهی که بدانی
آنگاه میدانی که میدانی
و سپس
حتّی نمیدانی که میدانی.
در امتدادِ خیابانهایِ تنهائی
در جستجویِ گفتگوئی که
خطّ فاصله را نقطه ای کند.
در امتداد خیابان
امتدادی که شعر در آن متوقف میشود.
خیابان در امتداد خویش
گامهایِ ترا طی میکند
تا نهایتش را بیابد.
ولی عاقبت خسته میشود
و در تقاطعِ خیابانِ دیگری می ایستد.
خیابانی در امتدادِ رنجهایت.
خیابانی به گستردگی شادیهایت.


سراینده از دریافت نظرات شما خرسند خواهد شد.
homaeeomid@yahoo.fr


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد