س. حمیدی

ابتکار بیمارستان‌های خصوصی در «پیکرتراشی»

اکثر بیمارستان‌های خصوصی تهران در مناطق شمالی شهر به فعالیت اشتغال دارند. بیمارستان‌های خصوصی جدید هم بدون استثنا در همین مناطق مرفه از شهر تهران احداث می‌گردند. به عبارتی روشن سرمایه‌گذاران عرصه‌ی سلامت، شمال شهر تهران را مکان مناسبی برای سرمای‌هگذاری خود یافته‌اند. به حتم انتظار دارند ضمن مکانیابی درست برای تأسیس بیمارستان بتوانند سودهای بیشتری بیندوزند. سودهایی که از پیش همه در فضای شمال شهر تهران هدفگذاری شده‌اند.س. حمیدی

جمهوری اسلامی و حقوق کودکان

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۹ پیماننامه‌ی حقوق کودک را در ۵۴ ماده به تصویب رسانید. پیماننامه‌ای که امضای ایران را نیز با خود به همراه دارد. حتا مجلس شورا و شورای نگهبان حکومت نیز در سال ۱۳۷۲ خورشیدی به تأیید و پذیرش این پیماننامه رضایت دادند. مشروط بر آن‌که مواد متناقض آن با مجموع قانون‌های جمهوری اسلامی لازم‌الاجرا نباشد. با همین مصوبه‌ی به ظاهر قانونی، حکومت ایران همیشه توانسته است از اجرای تمام و کمال این پیماننامه‌ی جهانی سر باز زند.س. حمیدی

نقش‌آفرینی پهپادها در ایمن‌سازی معادن

بیش از نیمی از هزینه‌های معدن را برنامه‌های آماده‌سازی آن می‌بلعد. ولی شکی نیست که همراه با به کارگیری درست و سالم پهپادها می‌توان این هزینه‌ها را کاهش داد و آماده‌سازی و راه‌اندازی معدن را با سرعت بیشتری عملیاتی کرد. بدون تردید صرفه‌جویی در وقت هم می‌تواند سود بیشتری را برای کارفرما به همراه بیاورد. ضمن آنکه در چنین فرآیندی خطر جانی کارگران هم به شدت کاهش می‌یابد. چون پهپادها را به پرواز درمی‌آورند تا از منطقه‌ی عملیاتی معدن فیلمبرداری صورت پذیرد. سپس در همین ویدئوها محل عملیات و حفاری نیز به نیکی شناسایی می‌گردد. حتا جنس خاک و سنگ نیز شناخته خواهد شد تا برای انفجار، میزان دقیقی از مواد منفجره را به کار ببرند.