new/avokh-damavandi3.jpg
گفتگوی علی دماوندی با ابراهیم آوخ

جمهوری اسلامی درگیر در چنبره ای ازجام های زهر


در گفتگوی سیاسی این هفته، علی دماوندی با ابراهیم آوخ، د رباره اعتصاب وتجمعات سراسری معلمان ایران ، قتل خاموش بکتاش آبتین و واکنشهای شریف مردمی علیه قاتلان سلطانپر تا آبتین، جنبش دادخواهی وادامه اعتراضات نسبت به قتلعام مسافران هواپیمای اکراینی، مذاکرات هسته ای و مساله خوردن جام زهر دیکری به حکومت اسلامی در شرایط بحرانهای شدید اقتصادی و اجتماعی و انزوای حکومتی در منطقه ، تحولات تازه در عراق و لبنان و.... گفتگو کرده استnew/noghrekar-rpooya.jpg
گفت و گوی وحید بدیعی( رادیو پویا) با مسعود نقره کار

در باره کشتار اهل قلم و بکتاش آبتین‎

بکتاش آبتین ها نیلوفرهای آبی روئیده بر مرداب های تاریخی ِ میهنمان اند، تاریخی تنیده از زشتی ها و به ندرت زیبائی ها. عدم تحمل دگراندیشی و کشتار دگراندیشان، به ویژه کشتار اهل قلم آزاد اندیش و آزادیخواه یکی از زشتکاری های تاریخی و سیاسی سرزمینمان بوده است. دودمان حکومت اسلامی زشتکارترین و گند آلودترین مرداب تاریخی این سرزمین است.new/hesam-kangar-baktash.jpg
دیالوگ آرش کمانگر و حسن حسام

قتل بکتاش آبتین
و دشمنی تاریخی رژیم های شاه و شیخ
با کانون نویسندگان ایران

تلویزیون برابری

new/avokh-damavandi3.jpg
گفتگوی علی دماوندی با ابراهیم آوخ،

:جنبشهای دادخواهی در سالگرد شلیک مرگ ،
چرایی اعتراضات خونین قزاقستان

در گفتگوهای سیاسی این هفته، علی دماوندی با ابراهیم آوخ، در دومین سالگرد شلیک موشکهای پاسداران اسلام به هواپیمای مسافربری وکشته شدن ۱۷۶ + انسان،رسوایی حکومتی وپیوستن جنبش دادخواهی در همبستگی با یکدیگر،برای گرامی داشت یاد جانباختگان ودادخواهی همه ی این جانهای عزیز ازدست رفته، پدیده اتوبوس خوابی پس از گورخوابیها وسیاست تبهکارانه ی حکومتی در این رابطه ونشانه های آن، در پایان نگاهی به تحولات قزاقستان ودلایل وزمینه های این اعتراضات وتظاهرات وسیاست جنایتکارانه حکومت این کشور. متحدین آن در سرکوب این اعتراضات ، مشابهت های آن با آبان ۹۸ وسیاست حکومت اسلام.
masoud-noghrekar5.jpg
گفت و گوی علیرضامیبُدی و مسعود نقره کار

جمهوری اسلامی و قتل خاموش دگراندیشان

رادیوهمراه

new/darvishpour-asefi2.jpg
گفتگو با مهرداد درویش پور و حمید آصفی

در باره نقش خیابان
در جنبش های اعتراضی

فراتر از خبر

new/hesam-kamangar.jpg
دیالوگ آرش کمانگر و حسن حسام

مهمترین بحران ها و چالش های ایران در سال جدید

تلویزیون برابری: دیالوگ آرش کمانگر و حسن حسام درباره سالگرد ترور قاسم سلیمانی و ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران، اوجگیری بحران اقتصادی و فقر و فلاکت در ایران از جمله خبر دردناک اتوبوس خوابی در تهران، فجایع زیست محیطی و از جمله سیلاب اخیر در بلوچستان و استان های جنوبی، فرجام برجام و چشم انداز مذاکرات هسته ای وین، اوجگیری جنبش های کارگران و زحمتکشان در سراسر کشور حول مطالبات نان، کار، آزادیiraj-ghahramanlou.jpg

اراجیف عرفان قانعی فر در "ایران اینترنیشنال" درباره کارنامه "درخشان" ساواک، گفتگو با ایرج قهرمانلو

نگاهی به زندگی و مبارزه ایرج قهرمانلو زندانی سیاسی رژیم شاه ، کنشگر چپ و نویسنده کتاب: گذر از آتش

تلویزیون برابری: به انگیزه تصمیم اخیر اداره مهاجرت دولت کانادا برای دیپورت یا اخراج یک مامور پیشین ساواک در دوره رژیم پهلوی، تلویزیون ایران اینترنیشنال در برنامه "امروز" مصاحبه ای داشته با عرفان قانعی فر (ماله کش معروف جنایات ساواک) که به عنوان "کارشناس خاورمیانه در مرکز ضدتروریست واشنگتن" کار میکند. او در این گفتگو تماما از کارنامه پر از سرکوب و شکنجه و جنایت "سازمان اطلاعات و امنیت کشور" (ساواک) دفاع کرده است، اقدام مشمئزکننده ای که حتی برخی سلطنت طلبان شناخته شده نیز جرئت انجام آنرا ندارند. به همین خاطر آرش کمانگر به سراغ یکی از شاهدان عینی و از زندانیان سیاسی دوره شاه رفته تا افکارعمومی و نسل جوان را با حقایق مربوط به عملکرد ساواک آشنا کند. دکتر ایرج قهرمانلو به مدت پنج سال در زندانهای مختلف رژیم محمدرضا پهلوی تحت بازداشت و شکنجه بوده تا اینکه به دست مردم در انقلاب 57 از زندان آزاد شد. او در ایران و امریکا پزشک متخ