فرهنگ دیگرپذیری

گفت و گوی پوپک راد ( صدای امریکا) با مسعود نقره کار و مجید محمدی

farzaneh-fathi200.jpg
مصاحبه با فرزانه عظیمی
مسئول همآهنگی هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران

دربارۀ حمله به سفارت بریتانیا، گزارش آژانس
و تشدید تحریم ها

به نظر من جنگ همان طور که دول غربی بارها اعلام کرده اند، به عنوان یک گزینه مطرح هست، ولی در شرائط فعلی و تا روشن شدن نتیجه تحریم ها از حد تهدید فراتر نخواهد رفت. رژیم ایران هنوز می تواند با عقب نشینی و دست برداشتن از سیاست های ماجراجویانه و بازگشت به میز مذاکره جلوی خسارات بیشتر را بگیرد. گرچه این به عنوان خوردن جام زهر تفسیر خواهد شد. اما با توجه به این که ادامه این سیاست ها قطعا می تواند در شرایط متشنج کنونی جهان و منطقه، به جنگ نیز منجر شود ، عاقلانه ترین تصمیم خواهد بود.darvishpour.jpg
مهرداد درویش پور

در رابطه با تقویت صدای سوم
و محکوم کردن حمله به سفارت انگلیس

مصاحبه جدید با رادیو همبستگی در رابطه با تقویت صدای سوم علیه گسترش ماجراجویی جمهوری اسلامی و خطر حمله نظامی به ایران است.