samir-amin.jpg
گفتگو با سمیر امین

در باره استوارسازی فرمانروایی حاکمیت مردمی
در برابر تعرض سرمایه

برگردان: م . ت . برومند

تحلیل ها در باره بحرانی که – به طور ساختاری – سیستم سرمایه داری کنونی را می لرزاند، عقیم بودن رقت انگیزی را به نمایش می گذارد. دروغ های رسانه ای، سیاست های ضد مردمی اقتصادی، موج های خصوصی سازی ها، جنگ های اقتصادی و «بشردوستانه» و سیل مهاجرت ها، نمودهایِ گوشه هایی از این بحران انفجار آمیز را تشکیل می دهند. اطلاع رسانی نادرست در این زمینه عمومیت دارد. طبقه های فرمانروا از وضعیتی برخوردارند که به آن ها امکان می دهد برتری خود را حفظ و حراست کنند. بیایید بکوشیم کمی از آن را درک کنیم. نخست بپرسیم بحران چیست؟ سرشت آن چه چیز است؟ و پاسخ ها و واکنش های مردم، سازمان ها و جنبش های جهانی در رابطه با صلح و عدالت اجتماعی اکنون چه باید باشد؟Hasan-Hesam02.jpg

نگاهی به مسائل ایران و منطقه،

در گفتگوی بیژن سعید پور با حسن حسام
تلویزیون برابری

Hasan-Hesam02.jpg

درباره حق رای عمومی
و شورای همکاری نیروهای چپ

گفتگوی تلویزیون دریچه با حسن حسام

عباس هاشمی

از بيراهه هاىِ راه !

گفتگوىِ منوچهر آذرى با عباس هاشمى

چند سال است كه "سازمان چريكهاىِ فدايى خلق"ى وجود ندارد؟ چقدر از اعضايش را كشته و تشكل هاى اش را نابود كرده اند؟ چقدر تبليغات ضد او انجام شده و ميشود؟ چند تا نشريه باصطلاح تئوريك با چندين روشنفكر دستگاهى بطور منظم سرتاپايش را زير آتشبار ناسزا و تهمت گرفته اند؟؟ چرا؟ و چرا هنوز ارتجاع از مرده اش و از اسمش ميترسد؟ لابد اين ضرب المثل را شنيده ايد: "فيل مرده و زنده اش يك قيمت است"! فكر ميكنم چون چريكهاى فدايى خلق در عملِ خود به الگويى بدل شده اند كه اين ارثيه و الگو بدليل سلامت و يكرنگى و شهامت اش و البته اهدافِ اجتماعى اش خطرناك است. بويژه براى رژيم پوسيده اى كه در حال فرو پاشى است!Mehrdad-Darvishpour5-s.jpg
گفتگو رضا گوهر زاد با مهرداد درویش پور

درباره وضعیت جنبش دانشجویی امروز ایران

گاهی به جنبش دانشجویی ایران از گذشته تا اکنون با نگاهی به ویژگی هردوره از جنبش دانشجویی در بررسی بیانیه بیش از یازده هزار نفر از دانشجویان

hossein-tajmir-riahi1.jpg

به یاد حسین تاجمیر ریاحی ،

گفتاری از ناصر رحیم خانی همراهِ شعر « ابجدّیت عشق» ،سروده ی روشنک در رادیو هبستگی استکهلم

حسین تاجمیر ریاحی در سال های چهل و سه تا چهل و شش ما را با نگاهِ نو وانتقادی به تاریخ و ادبیاتِ ایران آشنا کرد . متن های کهن را نزد او و به رهنمونی او خواندیم : گلستان سعدی ، کلیله و دمنه ، مرزبان نامه ، قابوس نامه ، چهارمقاله ی نظامی عروضی سمرقندی ، تاریخ بیهقی .
شاملو ، فروغ فرخزاد و اخوان ثالث را هم او به ما شناساند و بسیارانی دیگر و بسیاری متن های دیگر .
اما از آن روزِ بازخوانیِ « ذکر بردار کردن حسنکِ وزیر » از تاریخِ بیهقی حسی گنگ و خاموش در ما انگیخته شد در برابرِ صلابتِ اندوهِ نهفته در این متن و بیزاری ژرفِ آن از فرمانِ مرگِ آدمی . متنی که گوئی درازنایِ تاریخِ این سرزمین را می پیماید و می پیوندد به روزگار ما ، آیینه ای در برابر ما .M_Vahabi-ManOTo1.jpg
مهرداد وهابی

توزیع ثروت در دنیا، قدرت‌های تخریبی

ارزش ثروت شهروندان در کشورهای مختلف، علل کاهش نوسان نرخ دلار، آخرین شرایط تجاری ایران و گزارشی از اقتصادسیاسی قدرت‌های تخریبی، موضوع‌های اصلی قسمت صدوپنجاه‌ودوم برنامه «اقتصاد با من و تو» است
Hasan-Hesam02.jpg
گفتگوی بیژن سعید پور با حسن حسام

در باره مرگ رفیق فیدل کاسترو و عملکرد پنجاه ساله او و ارزیابی از نتایج این عملکر

ر این برنامه گفتگوی بیژن سعید پور با حسن حسام در دو بخش تقدیم شما میگردد: بخش اول : در باره مرگ رفیق فیدل کاسترو و عملکرد پنجاه ساله او و ارزیابی از نتایج این عملکرد .بخش دوم : در مورد پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و ارزیابی مقدماتی از نتایج این پیروزی در رابطه با سیاسست داخلی و خارجی آمریکاسیاسست داخلی و خارجی آمریکاreza-alavi3.jpg
گفتگوی رضا گوهرزاد و رضا علوی

درباره خانواده لاریجانی ها از اختلاس تا زمین خواری

وکمک بیت رهبری در رشد قدرت در این خانواده

Mehrdad-Darvishpour5-s.jpg

درباره جنبش دانشجویی در ۱۶ آذر درایران

گفتگوی مهرداد درویش پور با صدای امریکا
(برنامه روی خط)