new/4janbakhte1.jpg
امير جواهری لنگرودی

ما نه چهارتن، بلکه هزاران تن بودیم که «نه» خونین سردادیم !

یادنامه‌ی حامد بحری لنگرودی، جلیل جواهری لنگرودی،
حسین صدرایی اشکوری (اقدامی) و علی صدرایی اشکوری یم!

من یادنامه‌ی این چهارعزیز را از منظر ایدئولوژیک و گروهی تدوین نمی‌کنم. همزمان با سالگرد قتلعام خونین سال ۶۷ و برپایی دادگاه حمید نوری دادیار زندان گوهردشت و ازهمدستان ابراهیم رئیسی عضو «کمیته مرگ» در همان زندان، در۳۳ سال پیش و رئیس دولت امروز حاکمیت اسلامی، برگزار می‌شود. پس این یادنامه را در همراهی با آن محکمه و برای محکوم کردن ابعاد آن جنایت تدوین می‌نمایم!new/siamak-lotfollahi03.jpg

در سوگِ سیامک لطف‌الهی

سیامک فرزندِ صنعت‌‌گرِنفتِ آبادانی متولد سال ۱۳۲۱ خورشیدی بود و پس از پایان دوره‌یِ دبیرستان در سال ۱۳۴۲ برای ادامه‌یِ تحصیل به کشور اتریش رفت. در دوران دانشجویی هم‌زمانِ فعالیت در کنفدراسیون نخست به «جبهه ملی» پیوست و سپس به «سازمان انقلابی». پس از جدایی از این سازمان در جریان موسوم به «کادرها» فعالیت کرد. در سال ۱۳۴۷ به‌صورتِ قانونی به ایران برگشت و در مرز توسط «ساواک» دستگیر شد. در دادگاه فرمایشی نخست به اعدام محکوم شد و پس ازچندی حکمِ اعدام‌اش به حبس ابد تبدیل شد. در آستانه‌یِ انقلاب پس از تحمل سرافرازانه‌یِ ده سال زندان همراه دیگر زندانیان سیاسی ایران آزاد شد. سیامک در زندان نمادی از پایداری و نجابت و مداراجویی بود و میان زندانیان سیاسیِ گرایش‌هایِ سیاسیِ گوناگون از احترام ویژه‌ای برخوردار بود.new/siamak-lotfollahi1.jpg
جمال صفری

پرواز سیامک لطف الهی به ابدیت

در سال ۱۳۴۷ـ۱۳۴۶ با حركت خودسرانه عده‌اي از رهبري واعضا، كادرها و از جمله سيامك لطف‌اللهي از سازمان جدا شده و در سال ۱۳۴۸ در حالي‌كه با هيچ سازمان سياسي به‌جز كنفدراسيون دانشجویان همكاري نداشت در مرز تركيه ـ ايران دستگير مي‌شود. صرفاً ‌به خاطر عدم همكاري با ساواك و عدم‌پذيرش مصاحبه تلويزيوني به نفع رژيم شاه با حكم زندان ابد تا سال ۱۳۵۷ در زندان بود. او با جريان‌هاي مختلف سياسي ازجمله ملي‌ها مانند داريوش فروهر و... آشنا شده و در تمام دوران زندان شخصيت مستقلي بود. پس از تحمل ۹ ماه سلول دو متري زندان قزل‌قلعه و سه سال تبعيد انفرادي در زندان همدان، درنهايت سال ۱۳۵۷ آزاد شد و پس از آزادي با هيچ‌يك از جريان‌هاي سياسي همكاري نكرد.» و جبهه ای می اندیشید.