new/jamshid-behnam1.jpg
ناصر رحیم‌خانی

با یاد نام نیک دکترجمشید بهنام

دکتر جمشید بهنام، از جرگه‌ی استادان فرزانه‌ و فروتنِ سالیانِ پیشین، در ماه مه 2004 میلادی، به دعوت و میزبانی کانون فرهنگی ایده،1 از پاریس به استکهلم آمدند برای سخنرانی در برنامه‌ی سلسله گفتارهایی پیرامون «نقش روشنفکران در تحولات فکری و اجتماعی تاریخ معاصر ایران».
کانون فرهنگی ایده ـ استکهلم، میزبانِ شماری از دانشوران فرهیخته‌ی تبعیدی و مهاجر، از همه‌ی سخنرانانِ میهمان درخواست می‌کرد فشرده‌ای نوشتاری از متن گفتارِ خود را پیش از برگزاری جلسه‌ی سخنرانی، برای آن کانون بفرستند.
دکتر جمشید بهنام با لطف و مهربانی، این درخواست کانون ایده را پذیرفتند و از آن بیش، با گشاده‌دستی، متنی گسترده و نوشتاری از سخنرانی خود را برای کانون فرهنگی ایده فرستادند با عنوان: «روشنفکران ایرانی از آستانه‌ی مشروطیت تا آغاز سلطنت پهلوی».
جلسه‌ی سخنرانی دکتر جمشید بهنام با حضور جمعی از ایرانیان علاقمند در استکهلم برگزار شد، روز یکشنبه‌ی ۴ ماه مه ۲۰۰۴ میلادیnew/jamshid-behnam1.jpg

دکتر جمشید بهنام، از بنیان‌گذاران جامعه‌شناسی ایران از میان ما رفت

دکتر بهنام پس از پایان تحصیلات خود در فرانسه در سال ۱۳۳۷ و بازگشت به ایران، همکاری خود با دکتر صدیقی و «مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران» را آغاز کرد. ایشان نقش مهمی در جذب جامعه‌شناسان ایرانی تحصیل‌کرده‌ی اروپا داشت، و یکی از پایه‌گذاران دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بود. از زمره فعالیت‌های نوشتاری پیش از انقلاب دکتر بهنام، افزون‌بر مقاله‌های متعدد در نشریات علمی، از کتاب‌های زیر می‌توان نام برد