aksariat.jpg

نامه مسئول هیأت سیاسی - اجرایی فداییان خلق (اکثریت) به مقامات پارلمان اروپا

چند هفته پیش، شماری از زندانیان سیاسی در ایران، شامل کارگران، روزنامه نگاران، فعالان اتحادیه ای، معلمان و نیز فعالان سیاسی و حقوق بشری به عنوان آخرین راه اعتراض علیه شرایطی که در آن نگهداری می شوند، دست به اعتصاب غذا زدند. شماری از آنان هنوز در اعتصاب غذا به سر می برند. جان آنان در خطر است.
ما اکیدا از شما می خواهیم صدای اعتراض خود را علیه رفتار غیرانسانی با زندانیان سیاسی ایران بلند کنید. ما پشتیبانی شما از خواستهای زندانیان سیاسی در حال اعتصاب غذا را خواهانیم. ما اکیدا از شما می خواهیم توجه به خواستهای زندانیان را مطالبه کنید.UDIran-logo-fullx200.jpg
اعلامیه اتحاد برای دموکراسی در ایران

انتخابات سترون

ضرورت شکستن چارچوب ها و مسلط کردن گفتمانی جدید

اتخاد برای دموکراسی در ایران انتخابات آزاد را جزیی از مبارزات مدنی میداند و نه حاصل و نتیجه ان. این دو را نمی شود از هم تفکیک کرد و به همین خاطر ان را به عنوان استرتژی گذار به دموکراسی در ایران انتخاب کرده است. ما از همه کنشگران سیاسی می خواهیم برای توسعه مبارزات مدنی، برگزاری یک انتخابات آزاد، منصفانه و واقعی در ایران و برای آزاد کردن انتخابات از قید و بندهای نظام انتخاباتی اسلامی، همگام بشوند ودر راه ایجاد تفاهم و توافق برسر راه رسیدن به دموکراسی در ایران تلاش های خود را یگانه کنند.besorye-etehade-chap1_s-1.jpg
اطلاعیه مشترک

از برپائی غرفه " هماهنگی ایرانیان برای جشن اومانیته" پشتیبانی می کنیم!

امسال نیز چون سال های گذشته روزنامه اومانیته جشن بزرگ خود را در پارک کورنوف در حومه نزدیک پاریس برپا می کند. ما سه تشکل اتحاد فدائیان خلق ایران- طرفداران وحدت چپ، فدئیان خلق ایران (اکثریت) و کنشگران چپ، در فرانسه، که هر ساله غرفه مشترکی برگزار می کردیم و می کوشیدیم صدای ایرانیان آزاده را علیه استبداد حاکم و برای عدالت و آزادی به گوش شرکت کنندگان در این مراسم بزرگ برسانیم، امسال با شرکت در غرفه ای که به نام " هماهنگی ایرانیان برای جشن اومانیته" توسط فعالان سیاسی ایرانی با افق های فکری متفاوت برگزار می شود، شرکت می کنیم و به سهم خود تلاش داریم فریاد زندانیان سیاسی را علیه شکنجه و زندان و برای آزادی پر طنین کنیم.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگرا ن انقلابی ایران(راه کارگر)

چرا اعلامیۀ "هیات هماهنگی شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست"
"در دفاع از جان و حقوق کولبران زحمتکش کردستان"
مورد تائید ما نسیت؟

برای پیش برد سیاست ِاعمال فشار، هیئت هماهنگی این دوره بازهم به شکل غیرقانونی و با نقض مصوبات چهار نشست نیروها وهمچنین مصوبات شورای نمایندگان و آئین نامه هائی که به اتفاق آراء تصویب شده اند، فعالیت را در یک دوره سه ماه متوقف کردند و از آن جا که چنین اقدامی در تمامی دوره موجودیت پنج ساله اتحاد سابقه نداشت، پیشنهاد "آیا انتشار اطلاعیه جمعی در قبال رویدادهای جاری ضروری است "را وارد دستور کار جلسه شورای نمایندگان کردند.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

مردم زحمکش کردستان، هم سرنوشت تمامی مردم ایرانند!

در حمایت از حرکت های مردمی شهرهای کردستان
در اعتراض به قتل بیرحمانه کولبرها

سازمان ما، ضمن محکوم کردن قتل جنایت کارانۀ کولبران کرد، ضمن محکوم کردن اقدامات سرکوبگرانه یگان های ویژه نیروی انتظامی و سپاه پاسداران در شهرهای کردستان، ضمن محکوم کردن دستگیری و زندانی کردن جوانان کرد، خواهان پایان دادن به سیاست های امنیت محور در کردستان ، بلوچستان و خوزستان است. روشن است بدون رفع تبعیض و ستم ملی و احترام به حق تعیین سرنوشت ملیت های کشور که شرط اتحاد داوطلبانه کارگران و زحمتکشان همه ملیت های ساکن ایران در مبارزه علیه استبداد، تاریک اندیشی و بهره کشی است ، نمی توان به حل مشکلات گسترده این مناطق همت گماشت.پیام کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

دیگر حاشا نمیتوان کرد، جلادان در صف اعتراف و مدالهای آدمکشی!

به مناسبت سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت

سازمان راه کارگر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه جانباختگان راه آزادی و برابری، مصمم است همراه و همگام با همه انسانهای شریف و آزادیخواه، همه سازمانها و گروههای مدافع حقوق انسانی، برای آشکار شدن تمام حقیقت تلاش کند، تمام قربانیان جنایت های سیاسی در ایران شناخته و دادشان را در دادگاهی عادلانه ؛ آزاد و علنی فریاد کند ، همه آمران و عاملان این جنایات سازمانیافته و سراسری، شناخته و افشا و محاکمه شون ، امکان تکرار شدن این جنایت های سیاسی و وحشیانه را با کمک به سازمان دادن مردم در شبکه ها و نهادهای مترقی و بشردوست و عدالت طلب، آزادیخواه، مدرن و سکولار علیه جریانات ارتجاعی و نژادپرست و بنیادگرای مذهبی بگیرد، برای سرنگونی انقلابی رژیم جنایتکار اسلامی و برای آزادی و برابری مبارزه کند و در راه متحد کردن همه تلاشها و مبارزات اردوی کار و رنج و به ثمر نشاندن آرمانهای جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم تلاش نماید.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

برای پایان دادن به چنین جنایت هائی،
باید رژیم جمهوری اسلامی،
به عنوان ساختار سازمانده آن جنایات را در هم شکست!

به مناسبت بیست و نهمین سالگرد قتل عام تابستان ۱۳۶۷

سازمان ما، یک بار دیگر در برابر پایداری و شجاعت ستودنی خانواده های عزیز از دست داده کشتار های دهۀ شصت و بویژه قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ و تمامی خانواده هائی که عزیزان شان را در جریان قتل های زنجیره ای، ترورهای داخل و خارج از کشور و قربانیان "مرگ های خاموش" در زندان های جمهوری اسلامی، از دست داده اند، سر تعظیم فرود می آورد. ممکن است با عقاید بسیاری از کسانی که جان بر سر عقیده خود گذاشته اند، همسوئی و همدلی نداشته باشیم یا در جبهه مخالف آن ها قرار داشته باشیم؛ اما وظیفه خود می دانیم که از آزادی های بی قید و شرط سیاسی ، از آزادی های بی هیچ حصر و استثناء و از آزادی عقیده و بیان همگان با تمام توان مان دفاع کنیم.etehade-jomhourikhahan.jpg
اتحاد جمهوریخواهان ایران:

خواهان لغو حکم اعدام محمدعلی طاهری هستیم!
آزادی عقیده و بیان را به رسمیت بشناسید!

اتحاد جمهوریخواهان ایران احترام به عقاید شهروندان و حفظ حرمت انسانی را یکی از پایه های اصلی یک جامعه آزاد می داند و خواهان پایان دادن به صدور احکام اعدام، پیگرد و آزار دگر اندیشان و پایبندی جمهوری اسلامی بر حقوق شهروندی و حاکمیت قانون در کشور است. ما خواستار لغو حکم اعدام آقای محمد علی طاهری و آزادی فوری ایشان هستیم و همه نیروهای آزادیخواه، نهادهای مدافع حقوق بشر و فعالان مدنی را به دفاع از حقوق انسانی آقای طاهری فرامی خوانیم.