کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

رئیس مصلحت نظام با اسرار خود، به گور رفت!

بی شک مرگ هاشمی رفسنجانی برای اکثریت مردمان ایران مایه هیچ تاسفی نیست. و در شرایط تشدید بحران بالایی ها لازم است سازماندهی اکثریت کارگران و زحمتکشان اهمیتی چند باره مییابد . لازم است در راستای آرمان آزادی و برابری ، تلاشمان را برای خودسازماندهی، اتحاد و مبارزە انقلابی و اگاهانه، با هدف بە گور سپردن کلیت نظام جمهوری اسلامی دو چندان کنیم. نظامی کە رفسنجانی مظهر و از معماران اصلی آن بود.بیانیه‌ی نهضت مقاومت ملی ایران

مرگ پدرخوانده درگذشت رفسنجانی
سایه ی خمینی در نظام جمهوری اسلامی

اگر بتوان گفت که خمینی قلبِ، امروز از کارایستاده ی، جمهوری اسلامی بود در این که، پدرخوانده ی نظام، رفسنجانی مغز آن بود نمی توان تردید روا داشت. می توان اطمینان داشت که مرگ این مغز، دست کم از لحاظ نمادین، از سقوط نزدیک جمهوری اسلامی خبر می دهد. با مرگ پدرخوانده بازار مکاره ی اصلاح طلبی به سرعت رو به کساد می گذارد و اصلاح طلبان یتیم، به این شکل یا به آن شکل، به شکار قدرت مست و مغرور «رهبری» تبدیل شده از میان می روند. با این وضع جدید زهر اصلاح طلبی که به خارج نیز صادر شده بود و چندین سال بدن ناتوان محافل به اصطلاح مخالف را فلج کرده بود جادوی خود را از دست می دهد.Sazemanhaye-JM-E.jpg
بیانیه ی سازمانهای جبهه ملی ایران در اروپا

مرگ یک جنایتکار بزرگ و دشمن سوگند خورده ی آزادی

هاشمی رفسنجانی به دیگر جنایتکاران گذشته ی تاریخ پیوست

رفسنجانی که پیش از تشکیل جمهوری اسلامی و پس از آن، تا سالیان دراز همچون سایه ی خمینی عمل کرده بود و در همه ی جنایات زمان او و پس از او شریک بود، با مرگ خمینی نیز تا سالیان دراز همچون مرد شماره یک نظام جدید ضدآزادی و ضدایرانی عمل کرد، سمت ها را تقسیم نمود و داس مرگ را بر سر همه ی کسانی که حتی ممکن بود در حریم خصوصی خانگی خود نیز به چشم دوستی به این نظام نمی نگریستند در جولان نگهداشت.
در دوران یکه تازی او که بیش از نیمی از عمر جمهوری اسلامی را در بر می گرفت اقتصاد کشور هر روز رو به خرابی بیشتری رفت تا جایی که قدرت خرید پول کشور که امروز به نسبت آغاز این نظام به یک هزارم خود رسیده است، علی رغم درآمدهای رو به فزونی آن دوران کشور از راه فروش نفت سیر نزولی سریعی را طی کرد که همچنان ادامه دارد.اطلاعیه شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران

اقدام تروریستی جمهوری اسلامی ایران در اقلیم کردستان را محکوم می کنیم

با توجه به ماهيت جمهورى اسلامى ايران و اقدامات تروريستى توسط نيروهای نظامى و امنيتى این رژیم در تمام سال هاى حيات اش و در اقصى نقاط جهان از جمله در اقليم كردستان، بطور طبيعى انگشت اتهام به سوى اين نظام ضد دمكراتيك نشانه مى رود. اين اقدامات جنايتكارانه نشان مى دهند كه نظام عقب گراى جمهورى اسلامى اصلاح ناپذير است و تا برقرار است متاسفانه بايد انتظار اين اعمال ضد انسانى و تروريستى را نه تنها در ايران بلكه در سراسر جهان عليه اپوزيسيون داشت. تنها با برچيده شدن اين نظام، برقراى صلح، امنيت, آزادی و عدالت اجتماعی در ايران امكان پذير مى گردد.
شوراى موقت سوسياليست هاى چپ ايران اين جنايت هولناك را محكوم و با خانواده قربانيان و حزب دمكرات كردستان ابراز همدردى مى كند. ما شناسايى و محاكمه عاملين اين اقدام تروريستى و همچنين حفظ امنيت نيروهاى اپوزيسيون ايرانى مستقر در اقليم كردستان را بر عهده مقامات و حكومت اقليم كردستان مى دانيم.