اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

دست شریعت از گریبان مردم ایران کوتاه!
به آپارتاید مذهبی و آپارتاید جنسی پایان دهیم!

در محکومیت تعلیق عضو زرتشتی شورای شهر یزد

سازمان ما آپارتاید جنسی و آپارتاید مذهبی در کشور را بشدت محکوم می کند و بر آن است که باید برای کوتاه کردن دست شریعت از قوانین و قدرت تلاش همه جانبه ای صورت گیرد. بدون در هم شکست حاکمیت دینی و جدائی دین از دولت، نمی توان به سوی آزادی، دمکراسی و همبستگی انسانی حرکت کرد. با دفاع قاطع و همه جانبه از حق شهروندی برابر همه مردم کشور، باید در برابر حاکمیت تاریک اندیش و شریعت مداران متحجر ایستاد و از همبستگی ملی و اتحاد داوطلبانه و آزادی مذهب و عقیدۀ همگان دفاع کرد. هر چند با آن عقیده و مذهب موافق نباشیم. نباید اجازه دهیم داس تاریک اندیشی شریعت مدار، ریشه های همبستگی و اتحاد سراسری مردم ایران به نابودی بکشاند.jalal-talebani03.jpg
اطلاعيه مشترک

در بزرگداشت یاد و خاطره جلال طالبانی
سیاستمدار برجسته و واقع بین

جلال طالبانی نقش برجسته ای در نزدیکی نیروهای سیاسی مختلف به همدیگر و در تنظیم قانون اساسی جدید عراق داشت. بسیاری از بندهای این قانون در عرصه های مختلف از جمله در به رسمیت شناختن حقوق زنان، اقلیت ها و نیز حقوق اساسی مردم کردستان عراق، از اندیشه ها و عمل او تاثیر پذیرفته است. او در کردستان به عنوان یک سیاستمدار و مبارز کهنه کار، محبوبیت خاص خود را داشت و در عراق بعد از صدام گره گشای بسیاری از حلقه‌های کور جامعه سیاسی عراق در دوران پرتلاطم شعله ورشدن درگیری های قومی و مذهبی بود.aksariat.jpg
گروە کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (کثریت)

تسلیت بە خانوادە محمد جراحی

ما زندان بانان، دستگاە قضایی و سایر مسئولین جمهوری اسلامی را بخاطر مانع تراشی بر سر راە درمان محمد جراحی در مرگ وی وایجاد شرایط غیر انسانی برای زندانیان مقصرمی دانیم و بهمین خاطر رفتار ضد انسانی آنها با زندانیان سیاسی بی گناە را کە اساسا با اتهامات ساختگی محکو و زندانی شدەاند محکوم می کنیم. گروە کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ضمن تجلیل از زحمات فداکارانە و موثر و گرامی داشت خاطرە محمد جراحی در گذشت وی را بە خانوادە بستگان، دوستان و سازمانهای کارگری تسلیت می گوید و خود را در غم آنان شریک می داندپیام سازمان راه کارگر به مناسبت درگذشتِ محمد جراحی فعال کارگری

رژیم ضدکارگری جمهوری اسلامی، عامل تمام کش کردنِ این فعال پرشور جنبش چپ ایران است!

این اولین بار نیست که رژيم اسلامی و زندانبانانش، با بی توجهی به وضعیت جسمی زندانیان بیمار بویژه فعالین کارگری و زندانیان سیاسی مقاوم، موجبات قتل تدریجی آنها را فراهم میکند. محمد جراحی همچون شاهرخ زمانی و دیگر فعالین کارگری ایران خاری در چشم رژیم حافظ منافع سرمایه داران و آقازاده های میلیاردر مدعی "ژنِ خوب" بود. با قتل خاموش محمد جراحی متاسفانه جنبش کارگری و جنبش کمونیستی ایران یکی از استوارترین یاران خود را دیگر در صفوف خویش ندارد.پس از همه پرسی مردم کردستان عراق:

ضرورت مذاکره، پرهیز از تهدید و تنش بیشتر!

هیات هماهنگی
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران - طرفداران وحدت

ما با احترام به حق مردم کردستان عراق در تعیین سرنوشت خود، تهدید اقلیم کردستان و محاصره‌ی آن را گامی در جهت افزایش تنش در منطقه و محکوم می دانیم. واکنش تند دولت و مجلس عراق و نیز اقدامات اخیر دولت ترکیه و جمهوری اسلامی ایران، در جهت دامن زدن به بحرانی دیگر در منطقه است و تنها راه جلوگیری از چنین بحرانی، پذیرش واقعیت همه پرسی و فعال نمودن دیپلماسی به جای سازمان دادن مانور نظامی و تهدید مردم کردستان عراق است. بهترین گزینه برای کاهش تنش، تشویق دولت مرکزی و اقلیم کردستان عراق برای حل اختلافات خود بر سر میز مذاکره است.پیام تسلیت هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

سیاست رذیلانه "مرگ خاموش" ، بازهم قربانی گرفت

به مناسبت مرگ محمد جراحی فعال کارگری

محمد جراحی، فعال کارگری و از کارکنان سابق عسلویه که تجربۀ سه دهه فعالیت مبارزات کارگری را با خود داشت، در سال ۱۳۹۰ به دلیل فعالیت های سندیکایی و کارگری با اتهامات "تشکیل گروه غیرقانونی مخالف نظام"، "مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام"، "مشارکت در اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت" و نیز "توهین به رهبری" در شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز توسط «قاضی حملبر» جمعا به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.aksariat.jpg
بعد از همه پرسی در کردستان عراق

مذاکره به جای تهديد نظامی و محاصره اقتصادی

ما بر پذيرش واقعيت همه پرسی و احترام به حق مردم کردستان عراق برای تصمیم گیری در مورد سرنوشت خود، تاکيد داريم و معتقديم رد مذاکره با مقامات کردستان عراق توسط حيدر العبادی و مشروط کردن آن به پس گرفنن همه پرسی، دو طرف را به برخوردهای حاد سوق می دهد و پای کشورهای ديگر را به اين منطقه می کشاند. عدم توسل به خشونت توسط دولت عراق در جريان برگزاری همه پرسی، می تواند و بايد بعد از همه پرسی هم ادامه يابد. خاورميانه پر از کانون های بحران و جنگ های نيابتی است. اضافه شدن يک کانون بحران بر کانون های موجود به زيان کردستان عراق و سه کشور هم مرز آن است. راه جلوگيری از تنش و بحران، مذاکره و گفتگو بين کردستان عراق و دولت عراق است.اعلاميه هيئت اجرائي سازمان كارگران انقلابي ايران ( راه كارگر)

اجازه ندهیم
جان سهيل عربي را با "مرگ خاموش" بستانند!

سازمان ما ضمن دفاع از جان زندانيان سياسي و دفاع از آزادي بيان و انديشه بي هيچ حصر و استثناء و همچنين ضمن ستايش از مقاومت شجاعانۀ پيكارگران دربند بر اين نكته تاكيد مي كند كه بكارگيري شيوه مقاومت بايد بگونه اي باشد كه در مسير طولاني آزادي و رهائي صدمات جاني دراز مدت بر آنها وارد نشود. همچنین ما از همۀ تشکل ها، گروه ها، سازمان ها، احزاب و همه آزادیخواهان و برابري طلبان و عدالت جویان تقاضا داریم صداي این مقاومت درخشان در زندان ها باشند و اجازه ندهند سیاست "مرگ خاموش" زندانیان سیاسي توسط مقامات امنیتي و قضائي جمهوري اسلامي به پیش برده شود.etehade-jomhourikhahan.jpg
اتحاد جمهوریخواهان ایران:

بعد از همه پرسی هم، تنها راه، بازگشت بر سر میز مذاکره است!

اتحاد جمهوریخواهان ایران در عین احترام به حق مردم کردستان عراق برای تصمیم گیری در مورد سرنوشت خود، عمیقا بر این واقعیت اعتقاد دارد که عمل به تصمیماتی این چنین مهم، در گرو تحکیم سازوکارهای دمکراتیک، قبل از همه در خود اقلیم و نیز در عراق است. قانون اساسی فعلی عراق بیش از هر قانون دیگری در خاورمیانه مسیر پیشرفت در این عرصه را هموار کرده است. دولت مرکزی عراق و دولت حاکم بر اقلیم کردستان، هیچ کدام نفعی در تشدید فضای متشنج و تهدید متقابل ندارند.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

رفیق عمر محمدی چشم از جهان فرو بست

عمر محمدی رفیقی با اعتقاد عمیق به آرمان کمونیستی و متعهد به فعالیت تشکیلاتی بود. او به طور منظم در کنگره های سازمانی شرکت کرده و به طور فعال در مباحثات اظهار نظر می کرد و با همه امکانات خود از فعالیت های سازمانی حمایت می کرد. در لحظات حساس و سرنوشت ساز برای آینده و سمت گیری سازمان، تصمیم و انتخاب او بی ابهام و روشن بود: سوسیالیسم . ما عمیقاً از دست دادن نابهنگام رفیقی که در طول چند دهه درهمۀ فراز و فرود های مبارزاتی،سازمان را همراهی کرده است، متاسفیم و از دست دادن او را به همسر، فرزندان، همه رفقای سازمان و فعالان چپ و آزادیخواه تسلیت می گوئیم.