logo

در بارۀ کارزار جهانی
برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی ،
و دادخواهی در ایران

حمید آصفی ( ایران) - مسعود نقره کار ( امریکا) در گفت و گو با حسن اعتمادی

يکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۲ اوت ۲۰۲۰


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد