abolfazl_mohagheghi_0.jpg
ابوالفضل محققی

از طریق مسکو در مسیر جاده ابریشم
تاجیکستان بخش دهم

پیر زنان وپیر مردان در هراس از آینده و خشمگین و اندوهناک از این که می بینند ، پنبه این تنها سرمایه کشور که حاصل کار تمام سال های جوانی آن هاست چگونه بین گروه های حکومتی و دستجات تقسیم می شودو از طرق غیر قانونی از کشور خارج می گردد .
شرکت های بزرگی مانند"ولبر الست کانادائی ""دانو واند" امریکائی به قیمتی بسیار ارزان تر از قیمت جهانی پنیه آن راغارت می کنند.شرکت راه ابریشم از ایران که گفته می شود متعلق به افراد سپاه است در کنار آن ها.



Taghi
تقی روزبه

سؤالات بزرگ و پاسخ های کوچک!

در خبرها آمده است که پارلمان بریتانیا برای مقابله با بحران محیط زیست پیشنهادممنوعیت مالکیتخصوصی خودروها را داده است. طرح چنین پیشنهادی- تخطی به قانون مقدس اقتصاد و مالکیت خصوصی- چون ممنوعیت مالکیت خصوصی ماشین و توصیه به بهره برداری های اشتراکی و نیزگسترش وسایل حمل و نقل عمومی و....، توسط پارلمان کشوری که نماد و مهددمکراسی بورژوائی بوده است، براستی شنیدنی و شگفت انگیزاست و با خود حکایت ها دارد! مدتی پیش در یادداشت کوتاه دیگری از دفاع بخشی از بزرکترین سرمایه داران معروف جهان به تامین درآمدپایه همگانی بدلیل تحولات بزرگ انقلاب صعنتی چهارم اشاره کردم.



abolfazl_mohagheghi_0.jpg
ابوالفضل محققی

از طریق مسکو در مسیر جاده ابریشم
تاجیکستان بخش نهم.

در زمان سابق که برای تحقیقات عملی می رفتیم، او پلو خوب جور میکرد. حال سرمایه علم را رها کرده و به کار پلوفروشی پرداخته است. هرچه هست خرج زن و بچه اش را در می آورد. اما حیف چه عالمی بود! تمام کلکسیون حشرات او را نابود کردند. او چهل سال روی آنها زحمت کشیده بود. این تراژدی ملت عقب مانده ای است که عالمان آن امروز پراکنده در چهار گوشه جهان یکی پلو فروشی می کند، دیگری جارو می کشد و یکی هم مثل من " آدامس فروش "است.
اشگ چشمانش را پر کرده است. صدایش می لرزد.



abolfazl_mohagheghi_0.jpg
ابوالفضل محققی

از طریق مسکو در مسیر جاده ابریشم
تاجیکستان بخش هشتم

رود خانه" پنج" بسان نواری از نقره در انتهای دره در خود می پیچد ، بالا می آید گرد تو حلقه می زند، ترا با طبیعت جفت می کند و همراه خویش تا دور دست ها می کشاند .
به امتداد رود به امتداد این دره عظیم می اندیشم که تا آنسوی مرز تا دور دست ها کشیده می شود و سر انجام در افغانستان سر از دره ای مه گرفته در می آورد"دره یمگان "جائی که تبعیدی یمگان را سال ها در خود جای داد و سر انجام به درون خود کشید .



Taghi
تقی روزبه

نشست گروه ۷ و نسبت آن با دستورکارهایش!

هیچگاه تا این حد تناقض و دوگانگی ژرف بین عملکرد و اهداف واقعی تک تک این جمع با دستورکارآن وجود نداشته است. چنین شکافی بازتاب بحران عمیق و شتاب یابنده ای است که جهان را در چنبره خود گرفته است: در حقبقت از یکسو به لحاظ دست یابی به اهداف مشترک توسط تشکیل دهندگان هیچ تجانس قابل تاملی بینشان مشهود نیست. آن ها چیزی بجزنمایش ۷تا ۱نیستند. حتی دیگر فرمول بندی هائی چون ۵+۲ یا ۶+۱ به پدیده ای فرمال و بی معنا تبدیل شده است و مصداق یک بستر و هفت رؤیا هستند.



دی سایت:

آنان زیر فشار بودند

ترجمه: حسین انورحقیقی

گستردهای میرفت. حالا ولی با سرخوردگی و ناامیدی به جهان مینگریم. بله تا حدودی این اوضاع ما را بیاد پاریس ۱۹۱۹ میاندازد آنگاه که امیدهای بزرگی برانگیخت ولی همگی برباد رفتند. ولی در عین حال نباید فراموش کنیم که آنروزها جنگ بار بی نهایت سنگینی بر دوش صلح داشت. 17 میلیون کشته، امپراتوریهای از هم پاشیده، انقلابات و تجربه کاملا نوینی از خشونت و مرگ: بشکل بنیادی وضعیت کاملا دیگری بود هرچند امروز هم نظم مالوف از هم میپاشد و دنیا بهم ریخته تر از هر زمان دیگری به چشم میآید.



iraj-vahedipour.jpg
نیویورک تایمز:

داعش ( حکومت اسلامی ) بعد از شکست
در خاورمیانه عقب نشینی میکند.

مترجم : ایرج واحدی پور

پنج ماه پس از آنکه نیروهای متکی به آمریکا داعش را از آخرین جایگاهش در سوریه خارج کردند ، گروه تروریست مجددأ نیرو میگیرد و در سوریه و عراق جنگهای چریکی اجرا میکند شبکه های مالی را از نو سازماندهی میکند و سربازگیری جدید از نواحی تحت کنترل سوریه و عراق را به اجرا میگزارد، اینها گفته های نظامیها و سازمان اطلاعاتی های آمریکا و عراق است .



Deniz
دنیز ایشچی

اژدهای نئوکان ها پنج سر دارد

نظام سرمایه داری کلان جهانی نه تنها ویژگیهای امپریالیستی یکصد سال پیش را با خود حمل میکند، بلکه شاخصه های جدیدی را بر خود افزوده است. یکی از ویژگیهای اصلی امروزین آن را میتوان در تقسیم بندی ساختاری آن به نمایش گذاشت. نظام سرمایه داری کلان امروز، به مثابه یک اژدهای پنج سر میماند همه سرهای آن یکدیگر را می پایند و در پیوند با همدیگر هیولای پیر کلوپ نئوکان ها را تشکیل میدهند. این بخش بندی ها را میتوان در یک - سرمایه مالی، دو - سرمایه نفتی - نظامی، سه - سرمایه داری خبری، رسانه ای صوتی تصویری، چهار – سرمایه داری اطلاعاتی شبکه های مجازی، پنج - سرمایه داری تولیدی خدماتی تجاری خلاصه نمود. شاخصه های تخریب کارانه، ضد انسانی، ضد محیط زیست، غیر اخلاقی، جنگ طلبانه و کشتارگرانه بخش عمده این بخش بندی ها، بر جنبه های مفید و سازنده آنها میچربد.



new/dowlate-sued2019s.jpg

سوئد؛ از سیاست خارجی فمینیستی به سیاست تجاری فمینیستی

زیر بازرگانی سوئد می‌گوید که می‌خواهد سیاستی را دنبال کند که به نیازهای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان زن و مرد به یک اندازه ارج بگذارد. پیش از این سیاست خارجی فمینیستی وزیر خارجه سوئد موفق و مثال‌زدنی ارزیابی شده است.
روزنامه آلمانی "زوددویچه" در گزارشی که ششم اوت (۱۵ مرداد) با عنوان "صادرات موفق جدید سوئد" منتشر کرده به رابطه‌ راحت دولت سوئد – برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر- با واژه "فمینیسم" و نوآوری‌ها و دستاوردهای این کشور در زمینه سیاست‌گذاری کلان برای رسیدن به برابرحقوقی زن و مرد پرداخته است.



Deniz
دنیز ایشچی

پرواز جغد بر فراز آشیانه فاخته

در شرایطی که جنگ اقتصادی آمریکا علیه چین، دومین قدرت اقتصادی جهان هر روز شدت بیشتری میگیرد، آمریکا از طریق پایگاه های عدیده نظامی خویش در منطقه، از جمله "کمپ همفری" در کره جنوبی، "اوکیناوا" در ژاپن، "جزیره گوام" در اقیانوس آرام و پایگاه های خویش در فیلیپین و استرالیا و غیره که شاید صدها هزار نفر نیروی نظامی در آنها مستقر میباشند، چین و شرق روسیه را در حصار نظامی امنیتی خویش گرفته است. نیروهای نظامی آمریکا در "اوکیناوا" و "کمپ همفری" رویهمرفته به تنهایی حدود صدهزار نفررا شامل میباشند.