Deniz
دنیز ایشچی

با دوستانت نزدیک، دشمنانت نزدیکتر

نگاهی به اخراج جان بولتون

اخراج جان بولتون مشاور امور بین المللی ریاست جمهوری آمریکا توسط دونالد ترامپ، همه را با شوک مواجه کرد. اکثر مردم بطور ناخواسته ای از این اخراج، خوشحالی خاصی را در درون احساس کردند. به دنبال آن با خودم گفتم، کاشکی این دیوانه عرض دوازده ماه دیگری که از دوره ریاست جمهوریش باقی مانده است، جنگی را در گوشه ای از دنیا به راه نیاندازد. سال چهارم ریاست جمهوری دونالد ترامپ در شرف آغاز میباشد و دوازده ماه آینده تمرکز اصلی روی تبلیغات انتخاباتی خواهد بود. ایشان در زمینه سیاست خارجی احتیاج دارند تا برگ برنده ای برای تبلبغات در انتخابات آینده داشته باشند. کارنامه ایشان تاکنون در زمینه امنیتی برگ برنده ای نداشته است.new/Valg2019_politiskepartier1.jpg
رحمان ساکی

انتخابات نروژ:
بلوک سرخ و سبز دوباره برنده انتخابات می‌شوند،

آراء و قدرت حزب کارگر در شورای شهر، ضعیف تر می شود.

دوشنبه ۹ سپتامبر روز انتخابات شورای شهرداری و شهرستان در نروژ است. مردم نروژ بار دیگربه پای صندوق های رای می روند تا نمایندگان منتخب خود در شورای شهرداری یا شورای شهرستان، محل زندگی شان را انتخاب کنند. این انتخابات‌ در سراسر کشور برگزار می شود و علی‌رغم محلی بودن آن، احزاب و جناح‌های سیاسی مختلف در آن رقابتی بسیار شدید و گسترده دارند. این رقابت ها بویژه در کلان‌ شهرهای کشور از جمله اسلو، برگن، تروندهایم شدیدتر است.Deniz
دنیز ایشچی

شبیخون در هنگ کنگ

اگر چه میتوان به تظاهر کنندگان در زمینه مقاومت و مبارزه در راه حفظ آزادیهای فردی و اجتماعی شان حق داد و حتی در زمینه اینکه خواهان لغو لایحه قانونی مربوط به امکان محاکمه متهمین اهل هنگ کنگ در چین نیز حق داد؛ اما، ادامه از این بیشتر آن تظاهرات نشانگر آن میباشد که این حرکت از طرف نیروهای امنیتی خارجی با همراهی تایکون های بزرگ مالی هنگ کنگ کنترل شده و هدایت میگردند. این مساله به بخشی از پروژه بزرگ منطقه ای آمریکا و همپیمانان نزدیکش بر علیه چین تبدیل گردیده است که بطور واضح خواهان گسترش تشنج به تایوان و دریای چین میباشد.abolfazl_mohagheghi_0.jpg
ابوالفضل محققی

از طریق مسکو در مسیر جاده ابریشم
قسمت پایانی تاجیکستان

میدان اصلی شهر،میدانگاهی بزرگ با درختان عظیم چنار و جوی های پر آب به زلالی اشگ چشم روان در پای درختان .
ده ها تخت چوبی آبی رنگ نهاده شده در میدان که درسایه روشن آفتاب قبل از ظهر حالتی تنبل و خواب آلود دارند. سایه روشن هائی که ترا به چرتی خلسه وار دعوت می کنند.
ساعتی قبل روی یکی از همین تخت ها لذیذ ترین صبحانه دنیا را خوردم.abolfazl_mohagheghi_0.jpg
ابوالفضل محققی

از طریق مسکو در مسیر جاده ابریشم
شهر خجند - قسمت سیزدهم

زنی میان سال و نسبتا زیبا با چشمانی درخشان وزمرد گونه، با لباسی توری صورتی رنگ که تمام پیکر اورا پوشانده بر ورودی در ایستاده است.هنوز طراوت جوانی بر چهره دارد. چشمانش به شدت زیبا و نافذ است طوری که یک لحظه متوقفت می سازد! ساکت ، بدون هیچ هیجان و یا حرکتی بر افراد نشسته برکف سالن نگاه می کند.
ضبط صوت بزرگی با صدای بلند ترانه ای را پخش می کند .ترانه ای حزین و گیرا.گوئی صدا از دور دست ها می آید.abolfazl_mohagheghi_0.jpg
ابوالفضل محققی

از طریق مسکو در مسیر جاده ابریشم
خجند قسمت یازدهم و دوازدهم

می گویند دلالان ایرانی که عمدتا امنیتی های جمهوری اسلامی بوده اند بیشترین مقدار اورانیوم و دستگاه های کارخانه را خریده اند .در جریان جنگ های داخلی جمهوری اسلامی حامی جریانات مذهبی بود و از آشفته بازار جنگ برای بردن و غارت کارخانه ها سود جست .
حال از آن کارخانه بزرگ جز یک چهار دیواری و سالن های خالی متروکه که در سکوتی مرگ زا فرو رفته اند چیزی نمانده ا ست .
شهری که عمده ساکنان آن کارگران و کارمندان روسی بودند ، از سکنه خالی شده و جای خود را به آوارگان جنگ ، آواره شده از شهر دوشنیه ودیگر شهر های جنگ زده داده است .