۸ مارچ روز جهانی زن را گرامی بداریم

سخنرانی: پریسا، سوزان پرایس،آرمان ابراهیم زاده و ارایه بیانیه توسط فرخنده جعفری
رقص توسط گروه: Persian Dance Group
موسیقی زنده توسط گروه: موسیقی شرق فیلم کوتاه
شام سرو میشود.
زمان: روز جمعه ۲۰۱۹/ ۰۳/ ۸
کمیته برگزاری ۸ مارچ- سیدنی- استرالیا

faraj-sarkouhi02.jpg

سیاست گذاری هنر و فرهنگ
از فرهنگ اسلامی دهه های ۶۰ و ۷۰

در گفتگو با: فرج سرکوهی
زمان: جمعه ۲۲ فوریه ۲۰۱۹، ساعت ۱۹
مکان: کانون پناهندگان سیاسی ایرانی ـ برلین

bepish-setare2.jpg

به مناسبت سالگرد حزب چپ ایران (فدائیان خلق) و چهل و هشتمین سالگرد بنیان‌گذاری جنبش فدائیان خلق!

جلسه گفت و گو با بهزاد کریمی از رهبران جنبش فدائی و عضو حزب
شنبه ۲ مارس ۲۰۱۹
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) توزنتو - کانادا

madar-lotfi-01.jpg

مراسم بزرگداشت مادر لطفی در برلین

‎زمان: یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷(۳ مارس ۲۰۱۹)
‎از ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۷
جزئیات برنامه بزودی اعلان خواهد
شد
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت )

دعوت به تجمع اعتراضی

۸ فوریه ۲۰۱۹
کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران - استرالیا