برنامه های فرهنگی «دریا»

آفرینشی از حمید طباطبایی، با نگاهی به «ماهی سیاه کوچولو» از صمد بهرنگی
شنبه ۶ آپریل ساعت ۱۹
چنگ: مایته فاندر میسن
فلوت، فلوتک: ساندرا ویلارد
ویولونسل: ایمره کبلوسک
گوینده: حمید طباطبایی
نقاشی ها: میترا بسی خسته
کتاب آیدا - بوخوم

معرفی کتاب «جامعه تعزيه، جستاری در روانِ رنجورِ ايرانی»

و گفتگو با نويسنده کتاب دکتر محمود صباحی
با همکاری گروه تأتر و حضور محمدعلی بهبودی
يکشنبه ۳۱ مارس
در کتابفروشی فروغ

در برلین هوا چندان هم سرد نیست

سخنران: قربان ایوکی
زمان: شنبه ۱۶ مارس ساعت ۱۸
مکان: دفتر جامعه ایرانیان در آلمان
انجمن دوستداران اندیشه

kak-ebrahim05.jpg

به یاد رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم)

نشستی یادمان برگزار می شود وحضور شما ارزشمند است وغم سنگین ما را از مرگ او به نیرو تبدیل می کند.
بیش از شش دهه مبارزه بی وقفه او را ، برای رهایی طبقه کارگر ، اجتماعی کردن تئوری کمونیسم علمی ،
حزب رنجبران ایران –آمریکای شمالی