logo

۸ مارچ روز جهانی زن را گرامی بداریم

سخنرانی: پریسا، سوزان پرایس،آرمان ابراهیم زاده و ارایه بیانیه توسط فرخنده جعفری
رقص توسط گروه: Persian Dance Group
موسیقی زنده توسط گروه: موسیقی شرق فیلم کوتاه
شام سرو میشود.
زمان: روز جمعه ۲۰۱۹/ ۰۳/ ۸
کمیته برگزاری ۸ مارچ- سیدنی- استرالیا

چهار شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۷ فوريه ۲۰۱۹روز جهانی زن، روز رساتر شدن مبارزات بر حق زنان علیه هر گونه ستم جنسیتی، نژادی و استثمار طبقاتی و روز فریاد علیه هر گونه تبعیض و نابرابری علیه زنان است.

در ایران نزدیک به یک قرن است که زنان برای آزادی، عدالت و برابری مبارزه میکنند.

جمهوری اسلامی از آغاز با تحمیل حجاب اجباری و نفی هویت زنانه دشمنی خود را با نیمی از جامعه اعلام کرد، اما زنان طی چهل سال گذشته از طریق مبارزات خود با صدایی رسا به حکومت اسلامی نه گفته و در جهت طرد کامل آن گام برمیدارند.

از عموم دوستان و همراهان درخواست می کنیم، با حضور خود در برنامه روز جهانی زن

صدای مبارزات آزادیخواهانه زنان را رساتر کنند.

برنامه شامل سخنرانی: پریسا، سوزان پرایس،آرمان ابراهیم زاده و ارایه بیانیه توسط فرخنده جعفری
رقص توسط گروه: Persian Dance Group
موسیقی زنده توسط گروه: موسیقی شرق فیلم کوتاه
شام سرو میشود.
زمان: روز جمعه ۲۰۱۹/ ۰۳/ ۸
شروع برنامه: ساعت ۷ بعد از ظهر
آدرس: Yarrara Rd & Ramsay Rd, Pennant Hills
Library and Community Centre
ورودی: ۱۰ دلار
تلفن تماس: ۰۴۲۰۳۲۷۰۱۶

کمیته برگزاری ۸ مارچ- سیدنی- استرالیا
نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد