فراخوان برای تظاهرات در اعتراض به سفر محمد جواد ظریف
وزیر خارجه حکومت جمهوری اسلامی

پنجشنبه ۲۲ اوت ۲۰۱۹

امضاء کنندگان:
حزب دمکرات کردستان ایران
حزب دمکرات کردستان
کمیته همبستگی برای حقوق بشر در ایران/ نروژ
حزب چپ ایران(فدائیان خلق)
حزب کومله کردستان ایران

یادمان جان‌باختگان دهه‌ی خونین شصت
و برای آزادی زندانیان سیاسی

سخنرانی سحر محمدی حقوق‌دان
گزارش کانون درباره"نمادها و نشانه‌ها"ونصب مجسمه یادبود
زمان شنبه ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۹ ساعت ۱۸
مکان: کارگاه
کانون کنشگران سوسیالیست و دموکرات-هانوفر

تحصن در دفاع از بازداشت شدگان هفت تپه
و سایرفعالین کارگری
و زنان و فعالین دانشجوئی نشریه گام!

زمان: ۲ آگوست ۲۰۱٩ ساعت ٩ صبح
جمعی از فعالین سیاسی چپ- برلین