new/fariba-sabet5.jpg
گفتگو با فریبا ثابت

فاجعه رشد «کودک همسری» در ایران

تعریف کودک همسری و جرم پنداشتن آن در حقوق بین الملل و جوامع مدرن به عنوان پدو فیلیسم ۲- مبانی شرعی (قانونی) این نوع از پدو فیلیسم در تاریخ ایران بویژه در دوره جمهوری اسلامی ۳- آخرین امارها و داده ها در این رابطه و از جمله تصویب لایحه ای در مجلس که سن ازدواج دختران را به ۱۳ سال افزایش داد و اما در مواردی با حکم قاضی میتواند زیر آن سن ازدواج صورت گیرد ۴- تاثیر بحران کرونا و رشد فقر در رشد بی سابقه کودک همسریnew/parvin-malek02.jpg
پروین ملک

ناموس، تبلور نظام مرد سالارانه

قوانین باید تغییر کند و قتل های ناموسی به عنوان قتل عمد قلمداد شود. دولت برای زنان و دخترانی که در خطر به قتل رسیدن هستند، خانه امن مهیا کند و از این زنان و دختران حمایت کند. سازمان های مردم نهاد، رسانه ها، سینماها و مدارس می توانند نقش مهمی در تغییرات فرهنگی در زمینه نگرش به زنان و حقوق مدنی آنها شوند؛ این امکان را باید برای نهاد ها و سازمان های حامی زنان مهیا کرد. اگر دختران وپسران از ابتدای ورود به مدارس با هم در یک محیط رشد و تحصیل کنند، آموزش می بینند که هیچکس ناموس دیگری نیست. امیدوارم کلماتی مانند ناموس و غیرت از فرهنگ ما زدوده شود و همه یاد بگیریم که از همدیگر حمایت کنیم.زنان آرزم (آورد رهایی زنان و مردان)

سرگذشت: خشونت خانگی در پناه قانون

بیش از چهل سال است که پاهای زنانِ گوشه‌ای از جغرافیای کره زمین را با زنجیر شرع اسلامی بسته‌اند و سر زنجیر را به دست قانون سپرده‌اند. قانونی که به شدت حامی مردسالاری است، تا زن نتواند پرواز کردن بیاموزد، نتواند از قفس بگریزد، قفسی که درهایش با کلیدی باز می‌شود که یا در دست پدر است، یا دست شوهر و یا هر نرینه‌ دیگری که قانون برایش انتخاب می‌کند!new/general-soheila-sadigh1.jpg
رقیه دانشگری

سهیلا صدیق زنی از تبار سین دُخت

دکتر سهیلا صدیق ، تنها در برابر دوستان و میهمانان کشور خود از چنین احساس مسئولیتی برخوردار نبود. او به سوگند پزشکی خود وفادار بود و مجروحان جنگیِ هر دو طرف را معالجه می کرد. بنا به گزارش رسانه های رسمی، این پزشک متعهد و خستگی ناپذیر در زمان تسلط طالبان به افغانستان در سال های ۱۳۷۵-۱۳۸۰ خورشیدی ، در لباس مردانه به کار پزشکی و خدمات درمانی در این کشور پرداخت. پس از آن و تا پیش از ابتلا به بیماری آلزایمر ، همچنان به کمک رسانی و مداوای بیماران در کشور خود ادامه داد. دکتر صدیق در دوران بیماری به مدت شش سال در بیمارستانی بستری بود که در آن چهار دهه از عمر خود را در کار شفای هزاران تن از هموطنان خود گذرانده بود.زنان آرزم (آورد رهایی زنان مردان)

دانشگاه زنده است

(به مناسبت ١٦ آذر روز دانشجو)

شانزده آذر نماد مبارزه‌ی دانشجویان برای رسیدن به رهایی و عدالت است: مبارزه برای آزادی، مبارزه علیه فقر، تبعیض، سرکوب، سانسور و اعدام. روزی که یادآور مبارزه‌ی مستمر و پی‌گیر دانشجویان علیه قدرت دیکتاتوری است، گرچه نظام حاکم از روز نخست درپی مصادره‌ی این روز و تغییر هویت اعتراضی و مبارزاتی آن بوده است اما دانشجویان همواره با اعتراض، اعتصاب و تظاهرات پرشور خود در بدترین شرایط سرکوب، دانشگاه ها را پس گرفته و از آن خود کرده‌اند.