فريبرز سنجری

رسوایی سند سازی های وزارت اطلاعات

با اندکی تأمل روی همین محتوای اعلام شده نشان می دهد که "سربازان گمنام امام زمان" به این دلیل به صرافت انتشار این به اصطلاح اسناد افتاده اند که می دانند که کتاب "چریکهای فدائی خلق از نخستین کنش ها تا انقلاب بهمن ۱۳۵۷" (که بهتر است آن را کتاب دشمن بنامیم) علیرغم همه تلاش هائی که برای ارائه چهره وارونه از چریکهای فدائی خلق در دهه پنجاه به کار برده – آن هم با توسل به تاکتیک در آمیختن راست و دروغ با هم - قادر به فریب و گمراه کردن جوانان مبارز نشده است. این امر البته تا حد زیادی به این واقعیت برمی گردد که "کتاب دشمن" در همان زمان از سوی افراد و نیروهای مختلف سیاسی پاسخ داده شد و با ادله بسیار اهداف و روش های منتشرکنندگان آن و همچنین سند سازی های نویسنده و نویسندگان کتاب و استنادشان به بازجویی های زیر شکنجه که از هیچ اعتباری برخوردار نیست وسیعاً مورد افشاء گری قرار گرفت.new/behzad-keshavarzi1.jpg
بهزاد کشاورزی

فرازهائی از تاریخ انقلاب اسلامی ایران

به مناسبت چهل و دومین سالگرد واقعۀ ۱۷ شهریور.

تظاهرات روز ۱۶ شهریور و شعارها و درخواست هائی که مردم در شهیاد مطرح کردند. بویژه قطعنامۀ ۱۱ ماده ای آن روز، موضع آنان را در مقابل رژیم شاه معین کرد. این امر برای کل حکومت و تشکیلات شاه غیرقابل تحمل بود. سپهبد مقدم طی گزارشی به شاه، از توطئه ای پرده برداشت که قرار بود فردای آن روز ( ۱۷ شهریور ) مخالفان، شهر را بهم بریزند و از شاه درخواست برقراری حکومت نظامی کرد. به دستور شاه، جلسۀ امنیت ملی تشکیل و برقراری حکومت نظامی را در یازده شهر مهم کشور، از فردا صبح تأیید نمود و سپس به تصویب هیئت دولت رسید.