new/m-mossadegh1.jpg
همنشین بهار

صورت مذاکرات شورای انقلاب
در مورد مراسم سالگرد درگذشت دکتر مصدق در احمدآباد
۱۴ اسفند سال ۵۷

این بحث به صورت مذاکرات شورای انقلاب در مورد مراسم سالگرد درگذشت دکتر مصدق در احمدآباد - ۱۴ اسفند سال ۵۷ می‌پردازد که نکته‌ها دربردارد و شایان بسی تأمل است. بعد از توضیحی در مورد شورای انقلاب و چند و چون آن، صحبت‌های رد و بدَل‌شده را قرائت می‌کنم.امید بهرنگ

گرهگاهی تاریخی، مصافی عظیم!
بخش سوم – اختلاف های سیاسی، جدل های نظری

به مناسبت صد سالگی تأسیس حزب کمونیست ایران

گسست میرزا از جمهوری و لشکرکشی ناموفق برای فتح تهران منشأ اختلاف های سیاسی نظری شد. در آن دوره همه درگیر این اختلاف شدند. از رهبری انترناسیونال سوم و وزارت خارجه دولت شوروی گرفته تا رهبری حزب و دولت آذربایجان و فرماندهان ارتش سرخ و نیز رهبری حزب کمونیست ایران. بی شک نامه های اعتراضی میرزا به لنین و دیدار نمایندگان میرزا با یکی از معاونین کمیسر خارجه در مسکو در طرح این اختلاف بی تأثیر نبود. درمجموع نارضایتی از چگونگی پیشرفت امور مشهود بود. به نمایندگی بلشویک ها (به ویژه ارتش سرخ) بازرسانی برای بررسی اوضاع به گیلان فرستاده شدند تا از دشواری های پیش آمده، گزارش تهیه کنند.new/behzad-keshavarzi1.jpg
بهزاد کشاورزی

فرازی از تاریخ انقلاب اسلامی ایران ( بقیه)

فصل پنجم (قسمت سوم)

آتش سوزی سینما رکس ماشین انقلاب را به حرکت درآورده بود. نه تنها در آبادان، بلکه در شهرهای رشت، کرمانشاه، همدان، کاشان، قم، زنجان، قصرشیرین، یزد، ارسنجان، تبریز، کاشمر، کرج، ساری ، گرگان و شهرری تظاهرات دامنه داری برعلیه رژیم شروع شده بود. یکی دیگر از نتایج فاجعۀ آتش سوزی فوق، سقوط دولت آموزگار بود. در 4 شهریور آموزگار از نخست وزیری استعفا داد و روز بعد جعفر شریف امامی به جای وی منصوب شد.