new/shah-olama.jpg
سیروس مددی

پیوند ناخجسته پاسبانان تاریکی

(دیدار شاه با روحانیون آذربایجان
پس از سرکوب نهضت ۲۱ آذر – خرداد ۱۳۲۶)

همکاری تنگاننگ دستگاه روحانیت شیعه ایران و نظام سلطنت در مقابله با روشنگری، آزادیخواهی، برابر حقوقی و عدالتجویی از جمله موضوعاتی است که مورد بررسی جدی قرار نگرفته است. بدون بررسی این پیوند، ارائه هر نوع تحلیل علمی درباره انقلاب بهمن، قدرت گیری سازمان روحانیت و روندهای بعد آن غیرممکن است. قصد من در این نوشته فشرده اشاره ای کوتاه به دورانی از عمر طولانی این «پیوند ناخجسته» است. امیدوارم این رشته از سوی پژوهشگران ژرف بین پی گرفته شود.new/behzad-keshavarzi1.jpg
بهزاد کشاورزی

برگی از تاریخ انقلاب اسلامی ایران
دیدارهای نهائی شاه برای نجات سلطنت

در یکی از ملاقات هائی که بین شاه و علی امینی برقرار بود، امینی نامی از غلامحسین صدیقی به میان می آورد. شخصیتی که به همان اندازه که دانشمند بود، سیاستمدار نیز بود. از نظر علمی، او استاد ممتاز دانشگاه تهران، آورندۀ علم جامعه شناسی به ایران، پایه گذار مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات اجتماعی و عضو هیئت امنای بنیاد فرهنگ ایران بود. و از دید سیاسی نیز او وزیر کشور و یکی از نزدیک ترین و وفادار ترین یاران مصدق بود. از مدافعان اجرای دقیق قانون اساسی مشروطیت بود. مدت ۲۵ سال با دیکتاتوری شاه مبارزه کرده بود و سال ها به زندان و خانه نشینی محکوم شده بود.